Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 25. – 28. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
V pátek 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny.

 • Matematika
  • Téma: Funkce, rovinné obrazce
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu dokončíme učivo o funkcích a budeme procvičovat úlohy na výpočet obvodu a obsahu rovinných obrazců.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách
   • zopakovat si pravidla psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách
   • vypracovat cvičení 1, 2, 3, 4, 5 v učebnici na straně 25
   • vypracovat cvičení 1, 2, 3, 4 na str. 16 pracovním sešitě
  2. literatura – Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma
   • společná četba v online hodině v čítance na str. 30 – 31
   • Novela
   • do sešitu z literatury opsat oranžový rámeček z čítanky ze strany 31
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – práce s textem. Na Teams budete mít v záložce Zadání text a úkoly, které vypracujete do sešitu a fotku pošlete ve čtvrtek 28. ledna 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Tento týden budeme ještě procvičovat popis cesty a také si zopakujeme určování času.
  • Samostatná práce – vypracujte písemně do sešitu přiložený pracovní list „Die Uhrzeit“. Kdo si není jistý a potřebuje si hodiny oživit, bude dělat úkol až po online hodině. Vše si zopakujeme.
  • Foto hotového úkolu mi pak pošlete do čtvrtku 28.1. do zadání v Teams (Úkoly: týden 25. – 28.1.2021).
 • Dějepis
  • Tento týden si ještě zopakujeme téma světové hospodářské krize. Nezapomeňte zodpovědět otázky z plánu na minulý týden. Odpovědi najdete v učebnici na straně 33.
  • A poté již začneme novou velkou kapitolu – Totalitní režimy. Tento týden se seznámíme s novými pojmy.
  • Abychom si zopakovali poslední kapitolu – vznik ČSR, připravím pro vás na čtvrtek 28.1. kahoot. Pozor účast je povinná! Bližší informace si řekneme v pondělí na online hodině.
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu v online hodině zopakujeme probrané horniny – magmatické a usazené úlomkovité horniny a začneme probírat organogenní usazeniny.
  • V učebnici na str. 39 začínají organogenní usazeniny, přečtete si o vápenci a dolomitu.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si video: Prachovské skály
  • V tomto interaktivním cvičení si zopakujte  Vznik hornin
 • Fyzika
 • Chemie 
  • V tomto interaktivním cvičení rozhodněte, zda jsou tvrzení správná a zopakujte si tím alkeny a alkyny: Cvičení
  • Poslední skupinou uhlovodíků jsou Areny (aromatické uhlovodíky). Učivo je na str. 44, v online hodině probereme názvosloví a vlastnosti a využití benzenu a toluenu. Další zástupce si necháme na příště.
  • Zápis je opět zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si pokus: Hoření naftalenu
  • Pro zájemce o rozšíření učiva výukové video:  Areny
 • Občanská výchova
 • Mediální výchova
  • Mediální obsahy a sdělení – nacistická cenzura
  • realizováno v hodině literatury v rozboru ukázky Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma