Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

9. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
9. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
9. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
9. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
9. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
9. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
9. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020


9. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020

 • Matematika pro 9. A
  • Str. 183 – Kužel 
   • do sešitu na str. 183 si načrtni a popiš kužel dle vzoru: Kužel
   • počítej příklady na str. 183 – tyto dva příklady spočítáš snadno, pouze dosazením hodnot do vzorečků
   • na str. 184 spočítej př. 3, 4. Budeš muset dopočítat chybějící údaje buď Pythagorovou větou nebo vypočítáním neznámé ze vzorečku pro objem nebo obsah pláště.
   • Pomocná videa najdeš na následujících stránkách:
    https://www.youtube.com/watch?v=SD87O9YV0J0
    https://www.youtube.com/watch?v=u2CH2r6c8QY
 • Matematika pro 9. B
  • do pracovního sešitu na str. 177 si načrtni a popiš jehlan dle přílohy, zapiš si vzorové příklady: JEHLAN
  • počítej příklady na str. 177 – tyto dva příklady spočítáš snadno, pouze dosazením hodnot do vzorečku
  • na str. 178 počítej příklady 3 a 5, nezapomeň si načrtnout obrázek a vyznačit stěnovou výšku, kterou musíš vypočítat podle Pythag. věty. Stěnovou výšku potřebuješ k výpočtu obsahu pláště jehlanu
  • na str. 179 př. 6 – výpočet tělesové výšky ze vzorce pro objem jehlanu
  • na str. 179 př. 7 – nezapomeň si načrtnout do obrázku tělesovou výšku, kterou počítáš zase podle Pythag. věty a potřebuješ ji k výpočtu objemu 
  • na str. 179 př. 8 – uvědom si, že podstava je rovnostranný trojúhelník (pravidelný trojboký jehlan) a tudíž musíš dopočítat výšku tohoto trojúhelníku ke zjištění obsahu podstavy
  • Ke kontrole nemusíte nic posílat, doufám, že se s většinou z Vás v pondělí 11. 5. uvidím a zkontrolujeme si výsledky společně.
  • Zopakujte si vzorečky pro výpočty obsahů a obvodů všech rovinných útvarů a vzorečky pro výpočet povrchu a objemu těles, které jsme probrali
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice
   • Vyjádření přísudku
   • pozorně přečíst modrý rámeček na straně 3
   • pracovní sešit str. 3 – 4, cvičení 3, 4, 5, 6 (vypracovat, opravit podle klíče)
   • Podmět (opakování)
   • pozorně přečíst modrý rámeček na straně 5
   • pracovní sešit str. 5, cvičení 7, 8 (vypracovat, opravit podle klíče)
  2. literatura
  3. sloh
   • Formuláře
   • opsat modrý rámeček na straně 114
   • zkopírovat přiloženou Přihlášku čtenáře a podle pravidel v modrém rámečku vyplnit a odeslat na prakticke.ukoly@gmail.com do 7. 5. 2020
 • Anglický jazyk
 • Konverzace AJ
 • Německý jazyk
  • Kapitel 3: Freitagmorgen im Hotel
   Laura se seznámí s dalšími postavami příběhu – strýcem Svenem, dědou Breuerem a jeho
   vnukem Moritzem.
  • Opět si kapitolu přečtěte (2 listy – Geheimnis im Hotel a)Geheimnis im Hotel b)) a pošlete mi do pátku vyplněný pracovní list (Pracovní list Freitagmorgen im Hotel) na e-mail: jenukoly@gmail.com. Nemusíte si nic tisknout, cvičení můžete vypracovat do sešitu a poslat mi jen foto nebo scan. Pokud čemukoli nebudete rozumět, pište!
  • Průběžně si opakujte časování nepravidelných sloves müssen a helfen (gramatické okénko
   ve 3. lekci, str. 28 a 31.
  • V týdnu od 11.5. si napíšeme krátký test na tato dvě slovesa.
   Př.: Ich muss um sieben aufstehen. Musím vstávat v sedm hodin.
   Du musst um sieben aufstehen. Musíš vstávat v sedm hodin.
   Ich helfe dem Vati. Pomáhám taťkovi.
   Du hilfst dem Vati. Pomáháš taťkovi.
 • Dějepis
  • Nyní nás čeká období poválečného vývoje a studená válka.
  • Přečtěte si v učebnici str. 76 – 78 a udělejte si zápis podle přiložené prezentace Rozdělená Evropa  
  • Najděte si na mapě státy, které patřily do východního a západního bloku. Pomůže vám
   také ukázka z projevu W. Churchilla v učebnici.
  • Norimberský proces:
   https://www.slavne-dny.cz/episode/773926/den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-proces-20-listopad
   Studená válka:
   https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947
  • Na tento týden jste si měli zopakovat kapitoly Protektorát Čechy a Morava a konec války. Projděte si vše ještě jednou a až si budete myslet, že jste připraveni, vypracujte test na známky, který je pro vás přístupný v elektronické žákovské DMS. Každý má pouze jeden pokus a časový limit je 20 minut. Test bude přístupný od úterý 5.5. do čtvrtku 7.5. do 20:00. Účast všech je nutná. Přeji vám hodně štěstí! 
 • Zeměpis
  • vraťte se k zadání minulého týdne
 • Přírodopis
  1. Zopakuj si princip zvětrávání v tomto cvičení
  2. Budeme pokračovat v učivu Půdy.
  3. Pročtěte si učivo na straně 61 – 62 (od Povaha terénu až po Vlastnosti půdy)
  4. Zápis najdete zde: Půdní činitelé, složení půd
  5. Zopakujte si složení půdy zde: opakování
  6. Pro zájemce: zajímavosti o půdě: video
 • Fyzika
  • Tento týden si připomeneme některé poznatky o Slunci a Měsíci. Asi to pro vás nebude nic nového, ale pro jistotu si udělejte stručný zápis. Začněte na straně 153 dole pod tabulkami. Práci s nimi si necháme na příště. Zápis do sešitu si udělej tak, že budeš psát přímo odpovědi na otázky. Většinu odpovědí najdeš v učebnici, na některé se budeš muset podívat na internet.
  • Slunce
   • Čím se liší Slunce od ostatních těles sluneční soustavy. Jaký je poloměr Slunce? Jak rychle se otáčí kolem své osy? Jak Slunce vypadá? Jaká je teplota povrchu Slunce? Z čeho čerpá svou energii? Jaké je jeho přibližné stáří? Kdy nastává zatmění Slunce?
  • Měsíce
   • Jaký je rozdíl mezi měsícem a planetou? (Pozor, Pluto už nepatří mezi planety, ale mezi trpasličí planetky.) Které planety nemají žádný měsíc? Jak se jmenuje měsíc planety Země? Vyjmenuj měsíční fáze. Kdy nastává zatmění Měsíce? Jak se jmenují měsíce planety Mars? Kolik měsíců má planeta Jupiter (aktuální počet)? Vyjmenuj čtyři největší. Ke které planetě patří měsíc Titan? Čím se liší od ostatních měsíců, čím je zvláštní?
 • Chemie 
  1. Učivo minulé hodiny si zopakujte vyřešením křížovky, kterou najdete zde nebo na DmSoftware v Domácích úkolech., kde bude přístupná od 4.5. do 7.5. Vyluštěnou mi ji pošlete zpět. Můžete i na email hajduskova@zsmasaryk.cz
  2. První skupinou přírodních látek jsou cukry (sacharidy).
  3. V učebnici na straně 71 nebo zde 
  4. Přečtěte si definici sacharidů, jejich rozdělení a zopakujte si princip fotosyntézy.
  5. Pro zájemce: princip fotosyntézy si můžete prohlédnout i v tomto videu
  6. Zápis najdete zde: Cukry – úvod
 • Občanská výchova