Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 8. – 12. 2. 2021

ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
  • Téma: Jehlan
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se naučíme počítat povrch jehlanu.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
   • vypracovat cvičení 1 a 3 v učebnici na straně 26
   • vypracovat cvičení 1, 2, 3, 4 v pracovním sešitě na str.18
   • vypracovat test číslo 3 v pracovním sešitě na str. 19
  2. literatura – Romain Rolland: Petr a Lucie
   • beseda o četbě v online hodině ve čtvrtek 11. 2. 2021 
  3. slohŽivotopis
   • opsat modrý rámeček v učebnici na str. 113 do sešitu ze slohu
   • podle osnovy z modrého rámečku vypracovat svůj životopis a poslat na Teams Zadání Můj životopis do pátku 12. 2. 2021
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – práce s videem.
  • Na Teams budete mít v záložce Zadání text a úkoly, které vypracujete do sešitu a fotku pošlete ve čtvrtek 11. února 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
  • Prosím obstarejte si do online hodiny atlas, budeme s ním pracovat.
  • Provedeme i kontrolu listu, který jste měli za práci v minulém týdnu.
  • Shlédněte prezentaci: zde
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu probereme v online hodině poslední skupinu hornin – horniny přeměněné a horninový cyklus.  V učebnici je téma na str. 43.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams. Do sešitu si nakreslete i schéma horninového cyklu ze str. 43.
  • Vyhledejte ukryté názvy přeměněných hornin v tomto cvičení: Přeměněné horniny
  • Přiřaďte k sobě obrázek a charakteristiku přeměněných hornin: Cvičení
  • Dokončili jsme učivo horniny a v příští hodině jej zopakujeme testem.
 • Fyzika
  • Téma: Elmag. vlna – délka, frekvence – str. 88
   1. Co je vlnová délka, jak ji označujeme a jakou má jednotku?
   2. Obrázek str. 89 – krátká vlnová délka x dlouhá vlnová délka – nakresli do sešitu.
   3. Co je frekvence, jak závisí na vlnové délce? (Věta „Čím………., tím…………)
   4. Opiš vzoreček na str. 89. Co znamená písmenko c?
   5. Výpočet jednoduchého příkladu – prezentace (v hodině).
   6. Rychlost světla – video
   7. Sítě 5G – video
 • Chemie 
  • Dokončili jsme kapitolu uhlovodíky a zopakujeme učivo online kvízem (alkyny a areny). Vypracujete jej v online hodině.
  • Dalším učivem jsou deriváty uhlovodíků. Najdete je v učebnici na str. 48–49, zápis zde. V online hodině si vysvětlíme, co to deriváty jsou a na které skupiny se dělí.  
  • Přehrajte si pokus, který demonstruje vznik halogenderivátu: Pokus
  • V tomto cvičení označte správná tvrzení: Cvičení
  • Pro zájemce výukové video:  Deriváty uhlovodíků
 • Občanská výchova
  • Téma on-line hodiny: Vlastnictví zavazuje
  • V minulé hodině jsme si zopakovali, co je to majetek a jakým způsobem jej můžeme dělit. Zároveň jsme probrali:
   • co rozumíme pod pojmem vlastnictví,
   • odpovědnost vlastníka,
   • možné způsoby nabývání majetku.
  • Náplní naší on-line hodiny bude:
   • krátké opakování učiva minulé hodiny,
   • výklad a objasnění jednoho z možných způsobů nabytí majetku, kterým je dědictví – vysvětlení a pochopení základních pojmů (zůstavitel, závěť, dědická smlouva),
   • možnosti omezení vlastnického práva – objasnění pojmu věcné břemeno (jedná se o věcné právo k cizí věci).
 • Mediální výchova
  • Mediální technologie v 1. světové válce
  • realizováno v hodině literatury v besedě o četbě knihy Romaina Rollanda Petr a Lucie