Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře


Školní týden 8. – 12. 3. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
  • Téma: Kužel
   • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu budeme řešit praktické úlohy, ve kterých si procvičíme výpočet objemu a povrchu kuželu, naučíme se také počítat povrch koule.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Slovesa
   • společně zopakovat  Slovesné třídy a vzory
   • vypracovat pracovní list Slovesné třídy a vzory (uložen na Teams Soubory)
   • vypracovat cvičení 15. a) i b) v učebnici na str. 46 a odevzdat na Teams Zadání Kategorie sloves do pátku 12. 3. 2021
  2. literatura – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
   • jako zápis opsat stránky číslo 26–31 z prezentace Národní divadlo
   • společné čtení úryvku z díla Naši furianti (ukázka uložena na Teams Soubory)
  3. slohSlohové postupy a jazykové prostředky
   • opsat do sešitu ze slohu modré rámečky na str. 137 v učebnici
   • vypracovat cvičení 9, 10 a 11 na str. 137 v učebnici
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce
   • práce s textem, poslech, vyhledávání informací, rozšíření slovní zásoby. Na Teams budete mít v záložce Zadání text a úkoly, které vypracujete do sešitu a fotku pošlete ve čtvrtek 11. února 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Začneme s novým tématem – můj den. Tento týden se seznámíme se s novou slovní zásobou a naučíme se nové sloveso – müssen (muset).
  • Připomínám, že budeme psát v úterý 9.3. krátký test na 4. pád osobních a přivlastňovacích zájmen.
  • Samostatná práce – nové téma si procvičte s přiloženým pracovním listem Mein Tagesablauf. Nemusíte si ho tisknout, stačí si očíslovat obrázky a napsat věty do sešitu. Hotový úkol vložte do pátku 12.3. do zadání v Teams (Úkoly: týden 8. – 12.3.2021).
 • Dějepis
  • Tento týden si zopakujeme hlavní informace o SSSR ve 20. a 30. letech a poté se přesuneme zpět do Československa a seznámíme se s tématem Sudet a sudetských Němců.
  • Referát o Edvardu Benešovi si již může připravit na příští týden (15.3.) Bára K. Zápis vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Vyzkoušejte si následující cvičení, které se týká propagandy (celkem 3 plakáty): zde
  • Abyste si zopakovali téma prvních let Československa, vypracujte přiložený pracovní list První republika a pošlete mi
  • jej do zadání v Teams (První republika – opakování) do pátku 12.3.
 • Zeměpis
  • Plán učiva ZEMĚPISU
 • Přírodopis
  • Zopakujte si učivo: Stavba sopky
  • Dokončíme vnitřní geologické děje, posledním je zemětřesení. V učebnici je téma na str. 52-53, pročtěte si jej.
  • Přehrajte si tuto animaci Zemětřesení a odpovězte na uvedené otázky. 
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Vyzkoušejte si kvíz na vnitřní geologické děje: Kvíz
  • K opakování využijte i tuto křížovku: Křížovka
  • Příští hodinu učivo zopakujeme testem, který bude ohodnocen známkou a vypracujete jej v online hodině. 
 • Fyzika
  • Test – Elektromagnetické vlny a záření
  • Téma: Co už víme o atomech – str. 124
   • Vysvětli pojem atom, molekula, prvek.
   • Složení atomu
   • Rozdíl mezi neutrálním atomem a iontem
   • Nukleon, nuklid, izotop – str. 126 – 127
 • Chemie 
  • V online hodině vypracujete kvíz na probrané deriváty uhlovodíků.
  • Dalšími deriváty jsou kyslíkaté deriváty. Probereme jejich rozdělení a názvosloví alkoholů.  (uč. str. 54)
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Přehrajte si pokus: Rozlišení methanolu a ethanolu
  • Doplňte věty v tomto cvičení: Alkoholy
  • Vytvořte vzorce alkoholů: Vzorce alkoholů
 • Občanská výchova
  • Téma on-line hodiny: „Orgány právní ochrany“:
   • soudy,
   • stání zastupitelství,
   • policie
   • notáři,
   • advokáti.
 • Mediální výchova
  • Slohové postupy a jazykové prostředky používané v médiích
   • realizováno v hodině slohu v tématu Slohové postupy a jazykové prostředky