Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

admin

 
     Ve čtvrtek 24. října 2019 se tři žákyně naší školy zúčastnily 8. ročníku anglicko – výtvarné soutěže Oxford Illustrator. V této soutěži je třeba kromě výtvarného nadání prokázat i výbornou znalost anglického jazyka, neboť soutěžící musí výtvarně ztvárnit anglicky psaný text. Konkurence byla letos opravdu veliká – soutěže se zúčastnilo téměř padesát soutěžících. Porota hodnotila jazykovou úroveň, výtvarné zpracování i originalitu.     Letos byly vyučujícími výtvarné výchovy a angličtiny vyslány za naši školu tyto žákyně:
Eliška Furčáková z 5. třídy, Zuzana Faranová ze 7. A a Dominika Satinská z 9. B.

     Eliška Furčáková se ve své kategorii umístila na 3. místě a Zuzka Faranová získala za své ztvárnění podmořského světa cenu poroty. Dívkám gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Parmová

       

 
Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás pozvat na informační odpoledne,
které se koná v úterý 12. 11. 2020 od 15:30 do 17:00 hod v budově školy.
 
Program informačního odpoledne:
• hodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020 (prospěch, chování a docházka žáka)
• plánované školní akce
• služby výukového portálu pro základní školy (přístupové údaje pro žáky i rodiče)
• lyžařský výcvik (7. tř.)

 
 

Vážení rodiče,

      jménem vedení školy Vás chci informovat o vyhlášení stávky pedagogických pracovníků školy, která je stanovena na středu 6. 11. 2019. Stávku organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ). Dne 1. 11. 2019 proběhla schůze všech členů základní organizace ČMOS PŠ na naší škole, kteří svým hlasováním rozhodli o účasti pedagogických pracovníků naší školy ve stávce. Byl stanoven stávkový výbor, který mi jako zaměstnavateli předložil oznámení o konání stávky. Důvodem připojení pedagogů ke stávce je neúspěšnost jednání Mgr. Františka Dobšíka, předsedy ČMOS PŠ a ministra školství Ing. Roberta Plagy ve věci navýšení platů pedagogických pracovníků pro rok 2020.

      Jelikož se na naší škole stávky zúčastní 19 pedagogických pracovníků školy, nebudeme schopni po celý den zajistit provoz školy a školní družiny.  V době stávky bude tedy škola pro žáky zcela uzavřena. Školní jídelna nebude v provozu, jelikož ke stávce se připojili rovněž pedagogičtí pracovníci ZŠ Vratimov, Datyňská 690. Oběd všech žáků v tento den je hromadně odhlášen. Pokud nejste schopni si oběd zajistit sami, je možné si oběd odebrat, ale odběr obědu bude možný pouze za plnou (nedotovanou) cenu. Pokud máte zájem o oběd v den stávky, kontaktujte prosím paní Lucii Pokludovou, vedoucí školní jídelny (http://stravovani-vratimov.cz/kontakt/).

      Účastníci stávky nebudou v den stávky na svém pracovišti a za tento den nebudou pobírat plat. Ve škole budou pouze správní zaměstnanci (uklízečky, školnice), ředitelka školy a učitelé, kteří se stávkou nesouhlasili. V této době se budou zabývat činnostmi, které souvisí s náplní jejich práce.

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám, budu Vás o nich okamžitě informovat.

                                                              Děkuji za pochopení.

                                                                                      Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

 
     Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme si v naší škole připomněli Evropský den jazyků. Jeho vyhlašovatelem je již od roku 2001 Rada Evropy. Jejím cílem je, aby se 800 milionů Evropanů, kteří žijí ve 47 členských státech, více učilo cizí jazyky v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak i mimo ni.      A jak den probíhal u nás? Žáci si na šesti stanovištích připravili na všechny přestávky v průběhu celého dopoledne pro své spolužáky kvízy, zajímavosti, suvenýry a někteří i krajové speciality zemí, jejichž jazyk ovládají. Mohli se zdokonalit v nejrůznějších slovanských jazycích, v angličtině, v němčině, v ruštině, ve vietnamštině, a dokonce i v korejštině a v japonštině. Bylo vidět, že naše žáky cizí jazyky velmi zajímají, protože jednotlivá stanoviště byla každou přestávku v obležení zvídavých dětí.

     Největší zájem vzbudil stánek s vietnamskými specialitami, které si pro své spolužáky v tradičních bambusových nádobách připravili žáci Trinh Minh a Trinh Phuong. Za zmínku stojí i stanoviště dívek Natálie Dedkové a Vanessy Korduljakové, které si kromě zajímavostí o Japonsku přinesly i kimono, hůlky, oblíbená manga a katanu. Poděkování však patří všem žákům, kteří se podíleli na organizaci Evropského dne jazyků na naší škole, a zpříjemnili tak svým spolužákům přestávky. Za pomoc při přípravě bych ráda poděkovala i paní učitelce Kožušníkové a Velčovské, které žákům pomohly s přípravou jednotlivých stanovišť.

      O úspěchu akce svědčil velký zájem většiny žáků. S aktivními přestávkami den utekl jako voda. Letošní první ročník ukázal velké možnosti tohoto projektu, takže někteří žáci již nyní plánují příští ročník. Třeba nám přibude i další jazyk, možná jsme někoho inspirovali ke studiu nového jazyka. Nadšení a elán, s jakým se naši žáci letos zhostili zkušebního ročníku dne jazyků, jen potvrzují, že dnešní mladá generace vnímá znalost cizích jazyků jako jednu z nejdůležitějších oblastí jejich vzdělávání.

koordinátorka akce Lenka Parmová

fotogalerie

 

Aktivně i o prázdninách

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám nabídli aktivně strávený čas Vašich dětí o jarních prázdninách a to prostřednictvím Kurzu lyžování a snowboardingu.  Tento kurz je realizován prostřednictvím agentury FITANO CLUB a koná se v termínu od 10. 2. 2020 do 14. 2. 2020.

V příloze najdete veškeré informace o kurzu a také závaznou přihlášku. V případě, že máte o lyžařský kurz zájem, vyplňte prosím přihlášku a odevzdejte ji paní učitelce Nelle Kavalové (sborovna 1. stupně v přízemí školy) a to do 20. 12. 2019. Pro platbu za lyžařský kurz postupujte dle informací uvedených v příloze.

Neváhejte využít možnosti pro Vaše děti objevit krásu lyžování a snowboardingu, naučit se jejich základům nebo naopak zdokonalit se v jejich technice. Vše děti využijí na lyžařském kurzu, který absolvují v 7. ročníku. Jako bonus nabízíme možnost, v případě Vašeho zájmu, jezdit společně s dětmi a zakoupit si díky tomuto kurzu zlevněné jízdné na vlek.

Informace + přihláška pro zájemce LŠ 2020