Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Exkurze

 

Několik důvodů, proč navštívit Anglii

      Ve dnech 13. až 17. května 2019 se vybraní  žáci 5. až 9. tříd zúčastnili tematického zájezdu do Anglie. Navštívili mnoho zajímavých míst, nafotili spousty snímků a našli si nová přátelství, nebo utužili ta stará.

      Dobrodružství začalo už v autobuse. Kromě zábavy, kterou v průběhu dlouhé cesty žáci zažili, cestovali přes Německo, Belgii, Francii a trajektem se plavili z přístavu La Manche, kde na vlastní oči viděli krásné útesy Seven Sisters. 

      Do Anglie dorazili po dlouhých 22 hodinách cestování. Ale hned na první zastávce na dlouhou cestu zapomněli. Byla to totiž velice akční  zastávka v zábavním  parku Legoland. Děti se zde velice pobavily a vyřádily. Plní zážitků se vydali do Windsoru, a po jeho prohlídce nadešel čas na ubytování v hostitelských rodinách. Setkali se s nimi v Edmontonu nebo Enfieldu a strávili s nimi následující dvě noci.

      Další den byl pro mnohé žáky splněním jejich snů. Navštívili totiž The Making of Harry Potter, kde si prohlédli snad vše z natáčení filmů o idolu mnohých dětí –  Harrym Potterovi. A plnění dětských snů pokračovalo i v dalším muzeu, tentokrát v muzeu voskových figurín  Madame Tussauds.  Řekněte sami, kdy se Vám poštěstí vyfotografovat se s nejznámějšími světovými herci, zpěváky, sportovci i ostatními celebritami?

      Čtvrtý den našeho školního zájezdu na Britské ostrovy se žáci plavili po řece Temži a mohli obdivovat skvostný Tower Bridge a mnoho dalších památek. Zkusili i londýnskou  jízdu metrem a celý Londýn  mohli vidět z velkého kola nazývaného London Eye a z Emirates Air Lines lanové dráhy, která je převezla přes řeku Temži. Asi nikdy nezapomenou na procházku přes St. James´s Park až k Buckinghamskému paláci. Šli totiž místy, které tak často vidí na záběrech v televizi. Chybělo už jen setkání s některým členem královské rodiny. Tak snad příště…

      A protože se neúprosně přiblížila doba návratu zpět do Vratimova, byl ten nejvyšší čas pořídit ještě nějaké suvenýry pro své nejbližší. Závěr londýnského pobytu našich žáků proto patřil rušné Oxford Street a  rozchodu ve  známém  obchodě Primark.

      Zatímco program, který paní učitelky Mgr. Lenka Parmová, Mgr. Petra Mrnuštíková a Mgr. Jana Bawadekjiová naplánovaly, byl u konce, děti se těšily ještě na cestu autobusem domů, na které opět zažily spoustu legrace. Veselí a s mnoha vzpomínkami se všichni “účastníci zájezdu” šťastně vrátili domů ke svým opuštěným rodičům.

Za  spokojené žáky s  poděkováním  Eva Pieronkiewiczová z 8. B

 

      Dne 17.4.2019 navštívili žáci VI. A v rámci výuky výtvarné výchovy již podruhé Galerii výtvarného umění v Ostravě. Po vzájemné dohodě s žáky byl zvolen výukový program zcela odlišného charakteru, než tomu bylo při poslední návštěvě. Zatímco první návštěva galerie se orientovala na region Ostrava, nyní se žáci přemístili na plátna světových umělců současné doby a měli si tak možnost prohlédnout výstavu německých autorů abstraktního umění pod názvem TEN/DESET ze sbírky Adam Gallery. Vystaveny zde byly malby, kresby a objekty s expresivním rukopisem, které vznikaly v letech 2006-2008. Tento výukový program byl – kromě samotné expozice děl autorů – doplněn také o výstavu netradičních hudebních nástrojů.  Žáci si mohli na každý z hudebních nástrojů zahrát, což nejen podtrhlo jejich samotný vizuální prožitek z obrazů, ale také jim dalo možnost poznat určité prvky muzikoterapie. Nástroje vydávaly velmi libé tóny navozující např. atmosféru lesa, přírody, zurčení vody, zvonkohry a na žácích bylo poznat, že se jim tato aktivita velmi líbí a že je opravdu zajímá.      Společně s milou průvodkyní galerie Janou Sedlákovou pak šesťáci vyplnili předem připravené formuláře hodnocení shlédnutých výtvarných a uměleckých prací, které zde byly vystaveny. Zároveň proběhla diskuze na toto téma. Při samotném závěru programu pak každý žák sám za sebe vytvářel na velký formát své „dílo“, které mělo být uchopením jejich vnitřního světa a konkrétní emoce, jenž v nich po vizuálním i sluchovém prožitku z návštěvy galerie zůstala. Děti byly překvapeny velkou pestrostí škály barev, které pomocí různě širokých štětců, špachtlí, válečků mohly vrstvit na papír a možností vytvořit si svůj vlastní a jedinečný abstraktní obraz. O to zajímavější byl fakt, že jejich tvorba probíhala přímo ve výstavní síni galerie mezi díly opravdových autorů.

      Je moc hezké vidět spokojené tváře dnešních žáků, budoucích studentů středních škol, kteří jsou zaujati činností mimo školní lavice. Stejně tak jako sklidit pochvalu za jejich slušné chování, za vykonanou práci a vyslechnout si poděkování za zájem, který bohužel není u dnešních dětí samozřejmostí. A možná i právě proto ne všichni mají možnost zažít právě takový prožitek. Já osobně si toho nesmírně vážím a ráda bych tímto poděkovala všem žákům třídy 6.A za to, že mne v mém záměru dělat pro děti něco navíc nezklamaly a že svým chováním dělaly čest nejen své učitelce, ale také své škole a hlavně svým rodičům. Napadá mne citát, který je v této situaci opravdu výstižný: „Učitel přijde, když jsou žáci připraveni“.

      Tak zase někdy příště…

Mgr. Nelly Kavalová

fotogalerie

 

      Centrum pro talentovanou mládež, jehož cílem je podporovat talentované, motivované a cílevědomé žáky a studenty základních i středních škol k rozvoji jejich akademického talentu, nabízí Objevitelské soboty. Jedná se o celodenní víkendový program pro žáky od 5 do 14 let – 5 sobot plných poznání, vzdělávání a zábavy. Mohou si na nich vyzkoušet nejrůznější vědecké či humanitní obory a najít si tu svou oblast zájmu. Malí objevitelé mají na výběr ze široké škály témat – chemické pokusy, programování legorobotů či ozobotů, divadelní improvizace, egyptologie, vesmír, relaxace. Zkrátka každý si může vybrat, co ho zajímá.
 
Registrovat na Objevitelské soboty Ostrava jaro 2019 se můžete na celý semestr a to konkrétně na termíny:
19. ledna, 2. března, 30. března, 13. dubna, 25. května 2019.
 
Objevitelské soboty jsou tou nejlepší cestou, jak děti poznají, v čem jsou dobré a co je baví!

 

 
Putování za děsivou i pohádkově krásnou historií Polska     

     V pátek 7. prosince 2018 se 47 žáků 8. a 9. tříd vydalo na poznávací zájezd do Polska. Prvním cílem jejich cesty byla Osvětim. Z hodin dějepisu věděli, že je čeká prohlídka jednoho z největších koncentračních táborů na světě. Avšak příběhy, které se dozvěděli od svého průvodce Osvětimí, je naprosto šokovaly. Byly to totiž příběhy plné neuvěřitelné krutosti, ponížení a nelidského zacházení. Seznámili se se životy lidí z fotografií, z dopisů, z nekonečných seznamů. Viděli oblečení i věci denní potřeby, které dodnes vydávají svědectví o svých majitelích, kteří našli smrt v prostorách tábora.     Je vůbec možné, že 100 000 lidí žilo ve stájích pro dobytek? Jak se podařilo některým lidem přežít? Mohl někdo se zkušeností s životem v koncentračním táboře ještě vůbec někdy žít normální život? Takových i spoustu jiných otázek bylo slyšet v autobuse při přepravě žáků do Krakova, dalšího místa jejich putování. V Krakově nejprve zhlédli budovu Schindlerovy továrny, kterou mnozí z nich znají z filmu Schindlerův seznam. Následovala procházka Kazimierzí, původně samostatného židovského města, které je dnes součástí Krakova. Potom vystoupali na krakovský hrad Wavel. Žáci si nadšeně vyfotili draka plivajícího oheň a také areál hradu, který sloužil až do roku 1734 jako sídlo polských králů.

     A pak nastal vrchol samotné exkurze, kterého se už žáci nemohli dočkat – návštěva Hlavního náměstí a krakovských vánočních trhů. Při procházení krakovských uliček děti obdivovaly překrásnou vánoční výzdobu, ale kromě ní je na náměstí čekala i spousta stánků nabízejících vánoční ozdoby, hezké, voňavé i chutné výrobky. Po krátkém představení Hlavního náměstí se účastníci zájezdu nechali zcela pohltit nákupní horečkou. Někteří nakupovali nejrůznější dobroty. Většina dětí si však s sebou domů odvážela i vánoční dárky pro své blízké, protože právě v pátek 7. prosince 2018 si mnoho z nich uvědomilo, jak krásné je mít možnost vrátit se ke svým rodinám a o hrůzách války jim moci jen vyprávět.

Mgr. Pavlína Kožušníková

fotogalerie

      Ve dnech  24. a 25. 10. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili v rámci hodin výtvarné výchovy edukačního programu Galerie výtvarného umění v Ostravě. Během programu, jenž nesl název „Rozsviťme si“, se měli žáci možnost nejen seznámit s uměním v našem regionu v průběhu let 1918 až 1938, ale také připomenout si letošní 100. výročí založení první republiky a dotknout se proměn, kterými region v tomto období prošel. Bylo velmi zajímavé zjistit, co již zcela vymizelo, ale naopak také to, co zde nadále zůstalo, a také zažít okamžik, kdy se žáci  společně pokusili „rozsvítit tvář černé země“.  

Celý článek