Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archiv
Nejnovější komentáře

Exkurze

 

      Centrum pro talentovanou mládež, jehož cílem je podporovat talentované, motivované a cílevědomé žáky a studenty základních i středních škol k rozvoji jejich akademického talentu, nabízí Objevitelské soboty. Jedná se o celodenní víkendový program pro žáky od 5 do 14 let – 5 sobot plných poznání, vzdělávání a zábavy. Mohou si na nich vyzkoušet nejrůznější vědecké či humanitní obory a najít si tu svou oblast zájmu. Malí objevitelé mají na výběr ze široké škály témat – chemické pokusy, programování legorobotů či ozobotů, divadelní improvizace, egyptologie, vesmír, relaxace. Zkrátka každý si může vybrat, co ho zajímá.
 
Registrovat na Objevitelské soboty Ostrava jaro 2019 se můžete na celý semestr a to konkrétně na termíny:
19. ledna, 2. března, 30. března, 13. dubna, 25. května 2019.
 
Objevitelské soboty jsou tou nejlepší cestou, jak děti poznají, v čem jsou dobré a co je baví!

 

 
Putování za děsivou i pohádkově krásnou historií Polska     

     V pátek 7. prosince 2018 se 47 žáků 8. a 9. tříd vydalo na poznávací zájezd do Polska. Prvním cílem jejich cesty byla Osvětim. Z hodin dějepisu věděli, že je čeká prohlídka jednoho z největších koncentračních táborů na světě. Avšak příběhy, které se dozvěděli od svého průvodce Osvětimí, je naprosto šokovaly. Byly to totiž příběhy plné neuvěřitelné krutosti, ponížení a nelidského zacházení. Seznámili se se životy lidí z fotografií, z dopisů, z nekonečných seznamů. Viděli oblečení i věci denní potřeby, které dodnes vydávají svědectví o svých majitelích, kteří našli smrt v prostorách tábora.     Je vůbec možné, že 100 000 lidí žilo ve stájích pro dobytek? Jak se podařilo některým lidem přežít? Mohl někdo se zkušeností s životem v koncentračním táboře ještě vůbec někdy žít normální život? Takových i spoustu jiných otázek bylo slyšet v autobuse při přepravě žáků do Krakova, dalšího místa jejich putování. V Krakově nejprve zhlédli budovu Schindlerovy továrny, kterou mnozí z nich znají z filmu Schindlerův seznam. Následovala procházka Kazimierzí, původně samostatného židovského města, které je dnes součástí Krakova. Potom vystoupali na krakovský hrad Wavel. Žáci si nadšeně vyfotili draka plivajícího oheň a také areál hradu, který sloužil až do roku 1734 jako sídlo polských králů.

     A pak nastal vrchol samotné exkurze, kterého se už žáci nemohli dočkat – návštěva Hlavního náměstí a krakovských vánočních trhů. Při procházení krakovských uliček děti obdivovaly překrásnou vánoční výzdobu, ale kromě ní je na náměstí čekala i spousta stánků nabízejících vánoční ozdoby, hezké, voňavé i chutné výrobky. Po krátkém představení Hlavního náměstí se účastníci zájezdu nechali zcela pohltit nákupní horečkou. Někteří nakupovali nejrůznější dobroty. Většina dětí si však s sebou domů odvážela i vánoční dárky pro své blízké, protože právě v pátek 7. prosince 2018 si mnoho z nich uvědomilo, jak krásné je mít možnost vrátit se ke svým rodinám a o hrůzách války jim moci jen vyprávět.

Mgr. Pavlína Kožušníková

fotogalerie

      Ve dnech  24. a 25. 10. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili v rámci hodin výtvarné výchovy edukačního programu Galerie výtvarného umění v Ostravě. Během programu, jenž nesl název „Rozsviťme si“, se měli žáci možnost nejen seznámit s uměním v našem regionu v průběhu let 1918 až 1938, ale také připomenout si letošní 100. výročí založení první republiky a dotknout se proměn, kterými region v tomto období prošel. Bylo velmi zajímavé zjistit, co již zcela vymizelo, ale naopak také to, co zde nadále zůstalo, a také zažít okamžik, kdy se žáci  společně pokusili „rozsvítit tvář černé země“.  

Celý článek

 

      Dne 3. 10. 2018 se žáci 9. ročníku naší ZŠ  zúčastnili akce „Evropský den jazyků“, který se konal na Obchodní akademii Ostrava – Mariánské Hory. Tato akce byla vítanou příležitostí pro žáky ověřit si své znalosti, poznat prostředí Obchodní akademie, ale také seznámit se s novými lidmi a nabýt nové zkušenosti. 

      Víte, jaká řeka protéká Volgogradem? Jak se jmenuje pohádkový hrad v Bavorsku? Kde žije tasmánský čert? Jaké jídlo z francouzského jídelního lístku označuje slovo „crêpe“? A kolika jazyky se mluví ve Španělsku? Žákyně 9. třídy Anna Moravcová na všechny tyto, a dvacet dalších otázek, znala správnou odpověď a umístila se tak na 1. místě ve vědomostním kvízu o pěti evropských zemích. Kvíz pro nás připravili studenti Obchodní akademie se svými učiteli v rámci Dne jazyků. A že tam zvídavých studentů nebylo málo! Na tuto akci přijelo celkem devět ostravských škol a každou z nich zastupoval jeden tým složený z deseti žáků školy.

      Nejprve se družstva jednotlivých škol sešla v aule školy, kde je přivítala paní ředitelka Obchodní akademie spolu s jejími učiteli. Přivítání nebylo jen tak obyčejné, proběhlo totiž v pěti evropských jazycích. Po vědomostním kvízu si jednotlivé týmy převzali studenti školy, kteří provázeli týmy po jednotlivých stanovištích. Připojila jsem se ke skupince našich děvčat, což se ukázalo jako dobrá volba, neboť na prvním stanovišti děvčata čekala ochutnávka specialit z jednotlivých zemí – francouzské palačinky, španělské nachos s rajčatovou salsou, německý apfelstrudel, anglické brownies a ruské pirožky. Vše bylo vynikající, a tak jsem se ani děvčatům nedivila, že se jim nechtělo odejít na jiná stanoviště za dalšími úkoly.

      Na dalším stanovišti podle pozdravu „Hola!“ většina poznala, že zde bude řeč o španělštině. Na interaktivní tabuli děvčata poznávala známé osobnosti mluvící španělsky, seznámila se s některými španělskými slovíčky a zkusila si také krátký rozhovor. Jak jinak než ve španělštině.

      Naše další kroky vedly do německy mluvících zemí. Němčina není našim žákům úplně cizí, avšak německé jazykolamy jim daly pěkně zabrat. Jen si jeden zkuste: „Hühner haben müde Flügel sitzen lieber auf dem Hügel bei dem übrigen Geflügel“.

      Poté nás čekala angličtina. Jelikož se žáci naší školy učí anglicky již od první třídy, všichni čekali, že to bude “a piece of cake“ – tedy úplná hračka. Ale chyba lávky! Žáky čekala slovíčka z oblasti finančnictví, což byl tak trochu oříšek, ale díky názornému videu nakonec vše zvládli a i z této lekce si pár nových poznatků odnesli.

      Po celou dobu akce dělala příjemnou společnost všem učitelům základních škol paní ředitelka Ing. Eva Kazdová. Jednak měla pro všechny připravené pohoštění, ale také nás seznámila s jednotlivými aktivitami školy. Překvapením pro všechny bylo, že samozřejmostí na škole je praxe studentů v zahraničí, zájezdy po Evropě, různé taneční a divadelní počiny. Škola má rovněž vlastní botanickou zahradu, fitness posilovnu a také vydává svůj školní časopis. Při přátelském povídání čas rychle ubíhal a bylo třeba se vrátit do auly na závěrečné vyhodnocení. Zde všichni žáci obdrželi účastnické listy a ti nejlepší získali na jednotlivých stanovištích hezké ceny. Jsme rádi, že jsme Obchodní akademii mohli navštívit a možná právě tato návštěva některému z našich žáků  napomohla v rozhodování o jeho budoucím studiu.

Mgr. Lenka Parmová

fotogalerie

 

      Je to již rok, kdy do Základní školy Vratimov na Masarykově náměstí, začala chodit jedna nevšední dívka. ‚Na rozdíl od svých spolužáků nebydlí totiž doma, ale v domově, konkrétně v Dětském domově blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích. A protože v tomto domově bývá zvykem připravit jeden den pro své spolužáky, dostala pozvání i 7, B, do které Kristina chodí.
      Kristina dostala možnost si celý den vymyslet i zorganizovat. Na začátku naší návštěvy jsme si mohli pochutnat na výborné buchtě i těstovinovém salátu, který pro nás Kristina s pomocí spolužačky Karolíny připravila. Pak nás pozvala na zahradu. Žáci vyzkoušeli všechny hrací prvky, které mají obyvatelé dětského domova k dispozici, např. houpací síť, skluzavky, trampolínu, nejrůznější houpačky. Dalším bodem programu byla vodní bitva. Žáci dostali balónky naplněné vodou a jejich úkolem bylo zasáhnout co nejvíce spolužáků. Protože byl horký letní den, nemohla být aktivita lépe zvolená. Kromě zábavy se žáci v jejím průběhu příjemně osvěžili.
      V průběhu dovádění žákům pěkně vyhládlo, a proto přišlo na řadu opékání klobás. S plným břichem se všichni přesunuli do budovy dětského domova, kde je čekalo opravdové překvapení. Paní ředitelka domova Renata Filatová je zavedla do speciálně vybavené místnosti k provozování terapeutické metody Snoezelen. Žáci žasli nad bublinkovými sloupy, optickými vlákny, hvězdným nebem i nad speciálním pohodlným nábytkem. Děti rády vyzkoušely pohodlí místnosti a se zájmem si vyslechli krátké představení metody Snoezelen. Byl to opravdu kouzelný konec celého neobvyklého dopoledne.
      Nezbývá než poděkovat Kristině i všem zaměstnancům Dětského domova blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích za krásné hravé letní dopoledne, které pro nás ve středu 20. června 2018 připravili. Teď už všichni víme, co se za zdmi domova skrývá a co všechno se dá v jeho prostorách zažít.

Mgr. Pavlína Kožušníková, třídní učitelka