Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Nezařazené

1 2 3 8

V období od října do prosince roku 2019 probíhala po celé České republice nejprve školní a potom i krajská kola soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Celkem se letošního ročníku Mladého chemika zúčastnilo rekordních 18 699 žáků ze 710 základních škol. V Moravskoslezském kraji se školních kol zúčastnilo celkem 2400 žáků a mezi 208 postupujícími do krajského kola se zařadili také tři žáci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí – Marek Kroviář, Matěj Šindler a Tereza Sedláčková. Do dalšího regionálního kola z této trojice postoupili Marek Kroviář a Matěj Šindler, kteří se rozhodli bojovat o postup do celorepublikového finále.

A jak jejich snaha dopadla? Na skvělém 18. místě se umístil Matěj Šindler a prvním postupujícím do celorepublikového finále byl vyhlášen Marek Kroviář! Marek tak může ukázat své umění a vědomosti, stejně jako lásku k chemii, a to v prestižním celorepublikovém finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“, která se koná 9. června 2020 v prostorách Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice.

Všichni žáci a učitelé naší školy Markovi upřímně přejeme nejen mnoho štěstí v celorepublikovém finále soutěže, ale stejně tak ve všem ostatním, čemu se tento talentovaný a sympaťický kluk věnuje.

Fan Club Marka Kroviáře ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

Image result for chemik

Šachy neboli šach (z perského šáh, panovník) jsou desková hra pro dva hráče, která je dnes považována za jedno z odvětví sportu. Šachy neobsahují prvek náhody, naopak v partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů. A právě ty rozhodovaly v již 7. ročníku turnaje „O šachového krále a královnu regionu Slezská brána“, který se konal v pátek 24. ledna 2020 v kulturním domě v Žabni.

Turnaje se zúčastnilo celkem 53 mladých šachistů z 11 škol regionu Slezská brána. Naši školu reprezentoval Robin Beer z 5.třídy, Phoung Trinhová z 6. A, Minh Trinh z 8. A, Petr Košťál z 9. A a Václav Navrátil z 9. B. Po velké a náročné sedmikolové bitvě pro všechny hráče nás může těšit, že jsme se v silné konkurenci opravdu neztratili. Mezi jednotlivci v kategorii 1. stupně se Robin Beer umístil na krásném 6. místě a v kategorii žáků 2. stupně Petr Košťál získal pohár za 3. místo.

Jako tým naši žáci podali velmi vyrovnaný výkon. A právě díky němu jsme v soutěži družstev obsadili celkově krásné 3. místo a odvezli si tak domů cenný bronzový pohár. Tímto bychom rádi pogratulovali našim mladým šachistům za jejich výkony a budeme se těšit na jejich další možné úspěchy.

Mgr. Jana Kotásková

ZŠ Masarykovo náměstí

 

Žáci a žákyně naší školy Marek Chwistek (6. B), Adéla Staníčková (7. B), Ivana Chwistková (8. A) a Hana Tichopádová (8. A) vypomáhali při turnaji postižených stolních tenistů Czech Open 2019 – Para Table Tennis postiženým hráčům jako podávači míčků. Právem můžeme být na tyto žáky pyšni a touto cestou bychom jim rádi za jejich iniciativu poděkovali.

Děkovný dopis v následujícím odkazu Poděkování ZŠ Vratimov.

 

      V bojích Ostravské operace se stala právě Hrabyně strategickým místem ovládajícím přístup od Opavy k Ostravě. Na místech nejtvrdších osvobozovacích bojů dnes stojí Památník 2. světové války v Hrabyni, který se ve čtvrtek 16. května 2019 rozhodli navštívit žáci 8. a 9. tříd se svým pedagogickým doprovodem. A co všechno získali během své exkurze oni?     

      Samozřejmě se dozvěděli mnoho informací o 2. světové válce, které si v průběhu celé exkurze zapisovali do pracovních listů. V první části památníku viděli na vlastní oči skutečné zbraně, munici, oblečení i další věci denní potřeby vojáků i civilistů z dob protektorátu. Prošli se po simulovaném válečném bojišti a zhlédli velké množství filmových ukázek, fotografií i dokumentů z období 2. světové války. Na zdech pietního hřbitova pak našli své mrtvé jmenovce, a mohli se tak poklonit jejich památce. V části věnované koncentračním táborům si vyslechli popis krutých praktik dozorců. Nejvíce se zajímali o „schody smrti“ v koncentračním táboře Mauthausen. Velmi je dojala atmosféra panující u modelu sousoší lidických dětí, jejichž poslední dopisy předčítají dětské hlasy.

      Na závěrečnou část dopoledne v Hrabyni se děti přesunuly do konferenčního sálu, kde absolvovaly edukační program s názvem Tváře války, ve kterém se mohly blíže seznámit s povahou i ambicemi hlavních postav války.

      V průběhu celého dopoledne se žáci zajímali o vystavené exponáty, ptali se svého průvodce, když jim něco nebylo zcela jasné. Nejlépe zpracované pracovní listy byly odměněny jedničkou za aktivitu. I na zpáteční cestě v autobuse děti ještě diskutovaly o všem, co viděly. I když Ostravská operace proběhla před 74 lety, bylo znát, že pro žáky je tato problematika stále velice zajímavá a že si toho zapamatovali opravdu hodně. Z jejich diskuzí zaznívala jednak lítost nad osudy trpících a umírajících, jednak odsouzení chování německých agresorů.

      Doufejme, že tyto názory vedoucí k poznání hodnoty lidského života dokáží žáci 8. a 9. tříd využít ve svém dalším profesním i osobním životě.

za organizátory Mgr. Pavlína Kožušníková

          

 

1 2 3 8