Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Projekty

 
     Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme si v naší škole připomněli Evropský den jazyků. Jeho vyhlašovatelem je již od roku 2001 Rada Evropy. Jejím cílem je, aby se 800 milionů Evropanů, kteří žijí ve 47 členských státech, více učilo cizí jazyky v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak i mimo ni.      A jak den probíhal u nás? Žáci si na šesti stanovištích připravili na všechny přestávky v průběhu celého dopoledne pro své spolužáky kvízy, zajímavosti, suvenýry a někteří i krajové speciality zemí, jejichž jazyk ovládají. Mohli se zdokonalit v nejrůznějších slovanských jazycích, v angličtině, v němčině, v ruštině, ve vietnamštině, a dokonce i v korejštině a v japonštině. Bylo vidět, že naše žáky cizí jazyky velmi zajímají, protože jednotlivá stanoviště byla každou přestávku v obležení zvídavých dětí.

     Největší zájem vzbudil stánek s vietnamskými specialitami, které si pro své spolužáky v tradičních bambusových nádobách připravili žáci Trinh Minh a Trinh Phuong. Za zmínku stojí i stanoviště dívek Natálie Dedkové a Vanessy Korduljakové, které si kromě zajímavostí o Japonsku přinesly i kimono, hůlky, oblíbená manga a katanu. Poděkování však patří všem žákům, kteří se podíleli na organizaci Evropského dne jazyků na naší škole, a zpříjemnili tak svým spolužákům přestávky. Za pomoc při přípravě bych ráda poděkovala i paní učitelce Kožušníkové a Velčovské, které žákům pomohly s přípravou jednotlivých stanovišť.

      O úspěchu akce svědčil velký zájem většiny žáků. S aktivními přestávkami den utekl jako voda. Letošní první ročník ukázal velké možnosti tohoto projektu, takže někteří žáci již nyní plánují příští ročník. Třeba nám přibude i další jazyk, možná jsme někoho inspirovali ke studiu nového jazyka. Nadšení a elán, s jakým se naši žáci letos zhostili zkušebního ročníku dne jazyků, jen potvrzují, že dnešní mladá generace vnímá znalost cizích jazyků jako jednu z nejdůležitějších oblastí jejich vzdělávání.

koordinátorka akce Lenka Parmová

fotogalerie

 

Budou se záložky do knih vratimovských žáků líbit v Bratislavě?

      Již poněkolikáté se naši žáci zapojili do česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia „Záložka do knihy spojuje školy“. Letošní již 9. ročník projektu měl téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ a jeho cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

     Celý měsíc říjen všichni žáci kreslili, stříhali, lepili a laminovali, a tak různými výtvarnými technikami vyráběli záložky do knih, ze kterých vznikla krásná výstavka ve školní knihovně, kterou postupně zhlédly všechny děti ze školy. Na konci října si pak žáci záložky vyměnili se žáky ze Základní školy M. R. Štefánika na ulici Grösslingová v Bratislavě. Kromě záložek poslali poštou na Slovensko i dopisy pro žáky partnerské školy, ve kterých se představili a napsali do nich i své kontakty. Teď netrpělivě čekají na odpovědi bratislavských žáků.

     Kromě vyrábění záložek a psaní dopisů se vratimovští žáci ve svých hodinách literatury měli možnost seznámit i se slovenským jazykem. Nejprve si četli ukázky ze slovenského slabikáře, pak se pustili do překladu i náročnějšího slovenského textu. V mnoha třídách se ukázalo, že děti umí daleko více než jen přečíst slovenský text, protože mají Slováky mezi svými rodinnými příslušníky. Nakonec se hodiny literatury změnily ve velmi zábavné žákovské besedy.

     V říjnu tohoto roku celá naše společnost slavila 100. výročí vzniku Československa. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ se stal důstojnou součástí těchto oslav, protože prakticky dokázal, že Češi a Slováci sice už nežijí ve společném státě, ale stále umí zorganizovat velice pěkné společné projekty.  

                         vedoucí školní knihovny Mgr. Pavlína Kožušníková