Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní

 
Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás pozvat na informační odpoledne,
které se koná v úterý 12. 11. 2020 od 15:30 do 17:00 hod v budově školy.
 
Program informačního odpoledne:
• hodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020 (prospěch, chování a docházka žáka)
• plánované školní akce
• služby výukového portálu pro základní školy (přístupové údaje pro žáky i rodiče)
• lyžařský výcvik (7. tř.)

 
 

Vážení rodiče,

      jménem vedení školy Vás chci informovat o vyhlášení stávky pedagogických pracovníků školy, která je stanovena na středu 6. 11. 2019. Stávku organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ). Dne 1. 11. 2019 proběhla schůze všech členů základní organizace ČMOS PŠ na naší škole, kteří svým hlasováním rozhodli o účasti pedagogických pracovníků naší školy ve stávce. Byl stanoven stávkový výbor, který mi jako zaměstnavateli předložil oznámení o konání stávky. Důvodem připojení pedagogů ke stávce je neúspěšnost jednání Mgr. Františka Dobšíka, předsedy ČMOS PŠ a ministra školství Ing. Roberta Plagy ve věci navýšení platů pedagogických pracovníků pro rok 2020.

      Jelikož se na naší škole stávky zúčastní 19 pedagogických pracovníků školy, nebudeme schopni po celý den zajistit provoz školy a školní družiny.  V době stávky bude tedy škola pro žáky zcela uzavřena. Školní jídelna nebude v provozu, jelikož ke stávce se připojili rovněž pedagogičtí pracovníci ZŠ Vratimov, Datyňská 690. Oběd všech žáků v tento den je hromadně odhlášen. Pokud nejste schopni si oběd zajistit sami, je možné si oběd odebrat, ale odběr obědu bude možný pouze za plnou (nedotovanou) cenu. Pokud máte zájem o oběd v den stávky, kontaktujte prosím paní Lucii Pokludovou, vedoucí školní jídelny (http://stravovani-vratimov.cz/kontakt/).

      Účastníci stávky nebudou v den stávky na svém pracovišti a za tento den nebudou pobírat plat. Ve škole budou pouze správní zaměstnanci (uklízečky, školnice), ředitelka školy a učitelé, kteří se stávkou nesouhlasili. V této době se budou zabývat činnostmi, které souvisí s náplní jejich práce.

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám, budu Vás o nich okamžitě informovat.

                                                              Děkuji za pochopení.

                                                                                      Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Vážení rodiče,
tímto Vám oznamujeme, že dne 27. 9. 2019 bude všem žákům školy uděleno ředitelské volno, které rovněž platí pro provoz školní družiny. Důvodem pro jeho udělení jsou nenadálé stavební práce, které vznikly v důsledku realizace přístavby šaten a opravy fasády školy. Tímto opatřením se škola snaží chránit bezpečí Vašich dětí.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme Vám za Vaše pochopení.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

 

Krok za krokem ke společnému cíli     

     Prázdniny utekly jako voda a je tady opět začátek dalšího školního roku. Společně s ním jde, jako každým rokem, ruku v ruce adaptační kurz 6. ročníků. Adaptační kurz je skvělou příležitostí, jak se mohou noví žáci, kteří k nám přicházejí ze Základní školy Řepiště, začlenit do svého nového kolektivu, poznat své nové spolužáky, najít si kamarády, zkrátka adaptovat se na zcela jiné prostředí, než na které byli zvyklí.  Je také ale jedinečnou možností, která napomůže třídnímu učiteli, který povede svou třídu po celé čtyři roky školní docházky, vidět své děti z jiného úhlu pohledu, než mu skýtají školní lavice. A naopak, žákům zase napomůže blíže poznat svého nového třídního učitele. To vše vytváří dobrý a pevný základ pro jejich společné fungování. Celý článek

 

Dárek škole k jejím 110 narozeninám

     Není jistě tajemstvím to, že naše škola v roce 2019 oslavila 110 let od svého založení. Důstojnou oslavou těchto úctyhodných narozenin byla jistě Slavnostní akademie školy, která proběhla ve dnech 29. a 30. dubna 2019. Žáci školy si na tuto akademii pod vedením svých třídních učitelů připravili mnohá hodnotná představení, která měli možnost shlédnout nejen rodiče našich žáků, žáci ZŠ Vratimov, Datyňská 690 nebo ZŠ Řepiště, ale také zastupitelé města Vratimova a jeho občané.
Celý článek