Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archiv
Nejnovější komentáře

Školní

1 2 3 8

Přehlídka mladých recitátorů 2018     

     V pondělí 9. dubna 2018, tedy přesně 99. den roku 2018, se již tradičně sešli nejlepší recitátoři z 6. – 9. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, aby změřili síly ve svém umění. I když venku krásně svítilo sluníčko, soutěžící i jejich fanoušci zaplnili celou třídu 7. B.
     Každý recitátor se nejvíce bojí přebreptů a výpadků paměti. Proto na úvod celého setkání zařadily paní učitelky několik jazykolamů, kterými se všichni přítomní společně rozmluvili. Byla to zábavná jazyková rozcvička.
     Pak už nic nebránilo tomu, vylosovat si své šťastné číslo a předvést, co měli žáci připraveno. K velkému překvapení vyučujících letos žáci dávali přednost básničkám s vážnými tématy. Objevili se klasičtí autoři, např. F. Halas, A. S. Puškin, F. Šrámek, J. Seifert, ale i autoři zcela neznámí, jejichž básničky si děti našly na internetu. Opět se nám předvedli i žáci se svými vlastními texty.
     Všichni se moc snažili a jejich výkony byly opravdu moc hezké. Po skončení soutěže určitě nikdo nelitoval, že byl přítomen. Odborná porota, kterou tentokrát tvořily paní učitelky Lucie Glumbíková, Lenka Parmová, Jitka Hajdušková a Pavlína Kožušníková, nakonec podle svého nejlepšího svědomí rozhodly o pořadí vítězů takto:
Kategorie 6. – 7. tříd:
1. místo Monika Lohnická (7. B)
2. místo Dominika Bajnarová (7. A)
3. místo Karolína Krmašková (6. B)Kategorie 8. – 9. tříd:
1. místo David Farana (9. třída)

2. místo Markéta Hrmelová (8. třída)
3. místo Petr Vaněk (9. třída)     Vítězové si odnesli diplom, malou sladkost a knižní odměnu. Všichni ostatní přítomní získali mnoho nových informací o svých mladších i starších spolužácích, o jejich básničkách i recitačním talentu. A paní učitelky se opět přesvědčily o tom, že do ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí chodí i šikovné děti, které dokáží vytvořit krásné a nezapomenutelné odpoledne.

Mgr. Pavlína Kožušníková

Sedmnáct hodin s Andersenem   

     Přesně tak dlouho strávili účastníci letošní Noci s Andersenem ve škole.  Příznivci literatury z 6. – 9. tříd se na svou literární noc sešli v Základní škole na Masarykově náměstí v pátek 23. března 2018 v 16 hodin a rozloučili se ráno 24. března 2018 kolem deváté hodiny. A co všechno se za sedmnáct hodin dá stihnout?

     Celou akci již tradičně odstartovala výtvarná dílna. Tentokrát holky z 9. třídy nakreslily velice zdařilou karikaturu H. Ch. Andersena a ostatní účastníci kreslili obaly jeho slavných knížek. Z jejich povedených kreseb vznikla na školní chodbě zdařilá výstavka.

     Výtvarná dílna plynule přešla do druhé části, ve které si děti připomněly, že už je to 90 let od prvního vydání knihy Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Děti si vyrobily masky pejska či kočičky a pak ve skupinách nacvičily malou scénku na téma Pejsek a kočička v dnešní době. Jednoznačně nejlepší představení si připravili deváťáci, kteří připravili divadelní etudu na téma Pejsek a kočička u rozvodového soudu. V průběhu nacvičování děti soutěžily také v online pexesu s obrázky obou postaviček. V této disciplíně se vítězkou stala Tereza Sedláčková ze 7. B.

     A protože se mezitím venku setmělo, nastal čas si připomenout 100. výročí založení Československa. Nejprve si žáci společně přečetli ukázky z knihy Karla Čapka Hovory s TGM o dětství prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Pak si děti pustily na interaktivní tabuli karaoke prezidentovy nejoblíbenější písně Ach synku, synku. Po krátkém opakování prezidentovy písně se přemístily před bustu TGM před naši školu a společně ji zazpívaly a rozžaly svíce.

     Ve čtvrtém bloku přišlo na řadu poslední výročí letošní Noci s Andersenem – 80 let od vydání Rychlých šípů Jaroslava Foglara. Žáci vytvořili týmy Rychlých šípů a v nich soutěžili. Nakonec zvítězilo družstvo pod vedením Katky Polkové z 6. A třídy. Na tuto aktivitu navazoval test znalostí o Rychlých šípech. Bohužel se ukázalo, že dnešní děti je nečtou a že o nich neví skoro nic. V průběhu testování žáci soutěžili i ve skládání známého hlavolamu ježek v kleci. Nakonec to nejrychleji zvládla Iva Chwistková z 6. A.

     Večer znatelně pokročil a na některých účastnících začala být znát únava. Byl čas na pohádku na dobrou noc. Již tradičně si je vytvořili sami žáci a pak jimi ozdobili školní pohádkovník. Tentokrát psali na téma Čerti ve škole.

     Po pohádkovém maratonu byla vyhlášena večerka a šlo se spát. Nejprve to vypadalo, že spát chtějí snad jen paní učitelky, ale postupně usnuly všechny děti. Určitě se jim zdály pohádkově krásné sny, třeba o příští Noci s Andersenem. Zbývá jim jen popřát, ať se jim všechny jejich sny vyplní.

 

        Mgr. Lenka Parmová a Mgr. Pavlína Kožušníková

Celý článek

 

V pátek  6. 4. 2018 proběhl v naší škole zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019. K zápisu přišlo celkem 29 dětí (14 dívek, 15 chlapců). K plnění povinné školní docházky bylo přijato 22 žáků, ve čtyřech případech byl povolen odklad povinné školní docházky, ve třech případech bylo řízení o přijetí přerušeno.

Výsledky zápisu 

 

 

                                                                  Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne
                                                                  6. dubna 2018 od 14 do 17 hodin v budově školy.

              Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • případná odborná či lékařská doporučení.

Vážení rodiče, pokud máte technické možnosti, tak bychom Vás z důvodu urychlení průběhu zápisu chtěli požádat o vyplnění níže uvedených formulářů a jejich zaslání na e-mail: zs.masarykovo@tiscali.cz nejpozději do 4. 4. 2018. Pokud nemáte možnost tyto formuláře vyplnit, vyplníte je až při samotném zápisu.

Formuláře k vyplnění:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisový list do 1.třídy

Informace:

Informace MŠMT k organizaci zápisu k povinné školní docházce
Desatero pro rodiče

       Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vratimov. Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, tvoří ulice:

Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radniční náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, U Společenského domu, U Staré školy, U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území města Vratimova.

Naše škola žákům nabízí:

  • výuku dle vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“
  • výuku anglického jazyka od 1. třídy
  • práci s výukovými programy na PC a interaktivní tabuli
  • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, tablety, jazyková a počítačová učebna, žákovská knihovna, …)
  • výuku a integraci žáků se specifickými poruchami učení
  • provoz šk. družiny od 6:30 do 16:00 hod
  • ozdravné a ekologické programy, vzdělávací zájezdy do zahraničí, účast v projektech

 

     

      Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Přípravy na ně v ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí začaly již v období prvních podzimních plískanic. Celý listopad děti v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností pilně vyráběly výrobky, kterými se pak pochlubili na již tradičním vánočním jarmarku. O jejich kvalitě svědčí skutečnost, že letošní výdělek z jarmarku je historicky nejvyšší.

     V hodinách dějepisu se postupně seznámili se všemi tradičními svátky a s nimi spjatými zvyky a tradicemi. Takže si postupně prožili svátek svatého Martina, svaté Kateřiny, svatého Ondřeje, svaté Barbory, svatého Mikuláše i svaté Lucie. Největší očekávání samozřejmě ovládlo naši školu 5. prosince, kdy ji navštívil svatý Mikuláš s nádhernými anděly a skupinkou rozdováděných čertů. Naštěstí i letos se jejich nadělování obešlo beze ztrát a žádný z našich žáků do pekla odnesen nebyl.

      V průběhu Adventu se děti zúčastňovaly nejrůznějších akcí. Naši žáci prožili nezapomenutelný program ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s názvem Vánoce na dědině, navštívili Planetárium Ostrava, pekli perníčky v Ostravském muzeu, prohlídli si výrobnu tolik oblíbené Marlenky ve Frýdku – Místku, soutěžili na Vánočním master chefu na Krakovské.

      Nejvíce zábavy přinesl poslední adventní týden. Celý týden žáci v různých hodinách plnili různé vánoční úkoly a předváděli vánoční zvyky a tradice. V úterý jsme zhlédli krásný koncert ZUŠ Vratimov. Ve středu navštívilo naši školu oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové. Při jejich představení se děti nejen dozvěděly mnoho nového z dějin literatury, ale opět se naše tělocvična otřásala smíchem a nadšeným potleskem. Žáci 1. stupně se skvěle bavili u programu Pohádky z našeho statku a žáci 2. stupně u Divadelní učebnice.

      Poslední den patřil třídním projektům. V jeho úvodu si osmáci připravili školní hlášení o vánočních zvycích a tradicích ve Vratimově. Celé jejich vystoupení doprovodila svou krásnou hrou na trumpetu Markéta Hrmelová. Pak už se žáci 2. stupně vrhli do soutěžení a ve svých třídách uspořádali soutěže v oblíbených disciplínách – v Dobble, v piškvorkách a v ping pongu. Mistry ve svých třídách se v Dobble stali: Matěj Cander (6. třída), Antonín Hynčica (7. tř.), Bořek Čuda (8. třída) a Ondřej Botur (9. tř.). V piškvorkách zvítězili: Filip Křivánek (6. tř.), Matěj Šindler (7. tř.), Matěj Janák (8. tř.) a Kristýna Kaločová (9. tř.). V ping pongu všechny své spolužáky porazili: Filip Hrabal (6. tř.), Denis Willert (7. tř.), Matěj Janák (8. tř.) a Jakub Batfalský (9. tř.). Závěr celého dne i celého kalendářního roku u nás ve škole patřil třídnickým hodinám, ve kterých si děti navzájem nadělovaly dárky, zpívaly koledy, hrály hry, vyslovovaly přání pro školní kolektivy, pro paní učitelky i pro celou naši školu. Nezbývá než jim přát, aby se všechna jejich přání v průběhu roku 2018 splnila.

Mgr. Pavlína Kožušníková

Celý článek

1 2 3 8