Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní

 
     Oznamujeme všem rodičům, že s ohledem na nynější situaci a přijatým mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, dochází ke změně termínu zápisu žáků do 1. tříd. Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192 dne 24. dubna 2020 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.

 

 

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se ruší výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách s platností od středy 11. března 2020 do odvolání.

Prosíme Vás, abyste sledovali webové stránky školy a elektronickou žákovskou knížku. Jejím prostřednictvím Vás budou třídní učitelé informovat o jakékoliv změně, a zároveň budou touto cestou zasílány Vašim dětem úkoly k opakování a procvičování učiva. Obědy byly žákům již plošně odhlášeny.

OŠETŘOVNÉ
Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.

Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá ve dvou vyhotoveních zařízení, které dítě navštěvuje (škola). 

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení, část B. tiskopisu vyplňuje rodič.

Vyplněný a podepsaný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který vyplňuje část C. tiskopisu. Spolu s podklady pro výpočet dávky zaměstnavatel tiskopis předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. 

Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které může mimořádné opatření vztahující se ke školám a školským zařízením upřesňovat.

Mimořádné opatření

Zákaz akcí

Děkujeme za pochopení

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

  1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA

112

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

  • Okres Bruntál 554 774 128,
  • Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316,
  • Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255,
  • Okres Nový Jičín 556 770 384 – 386,
  • Okres Opava 553 668 846.

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID -19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a  ošetřujícím  lékařem  nařízena  karanténní  opatření s  pravidelným  sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr a vyšetření onemocnění koronaviry.
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava).
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude  karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní  opatření  budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit. Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE:

Letošní jarní prázdniny prožily aktivně děti naší školy, jejichž rodiče využili nabídky spolupráce ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192 se sportovní agenturou Fitano, a zúčastnili se lyžařské školy pořádané právě touto agenturou. Agentura Fitano zajistila pro děti nejen dopravu dětí přímo z Vratimova do Malenovic, ale také kvalitní výuku jízdy na lyžích a na snowboardu. O děti, které byly dle svého zájmu a také dle svých dovedností rozděleny do pěti družstev, se staralo celkem sedm instruktorů.

Vyvrcholením celého lyžařského kurzu byly páteční závody ve slalomu. Naše děti nám udělaly velkou radost, když v této soutěži získaly z desíti účastníků ve skupině hned dvě medailové pozice. Jan Kraus z 2. třídy získal stříbrnou medaili a Evelína Kavalová z 6. A zase medaili bronzovou. Největší radost všem samozřejmě dělali naši nejmladší účastníci, kteří měli za sebou letošní premiéru. Právem všem „benjamínkům“ náležela zlatá medaile, protože udělali obrovský skok a zvládli kromě jízdy na vleku – k velké radosti všech instruktorů i rodičů – sjet celý kopec.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří společně s ostatními přispěli k zdárnému průběhu celého lyžařského kurzu a s pozdravem SKOL se budeme všichni těšit, že se na přes rok opět sejdeme se všemi milovníky zimních sportů.

Mgr. Nelly Kavalová

Šachy neboli šach (z perského šáh, panovník) jsou desková hra pro dva hráče, která je dnes považována za jedno z odvětví sportu. Šachy neobsahují prvek náhody, naopak v partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů. A právě ty rozhodovaly v již 7. ročníku turnaje „O šachového krále a královnu regionu Slezská brána“, který se konal v pátek 24. ledna 2020 v kulturním domě v Žabni.

Turnaje se zúčastnilo celkem 53 mladých šachistů z 11 škol regionu Slezská brána. Naši školu reprezentoval Robin Beer z 5.třídy, Phoung Trinhová z 6. A, Minh Trinh z 8. A, Petr Košťál z 9. A a Václav Navrátil z 9. B. Po velké a náročné sedmikolové bitvě pro všechny hráče nás může těšit, že jsme se v silné konkurenci opravdu neztratili. Mezi jednotlivci v kategorii 1. stupně se Robin Beer umístil na krásném 6. místě a v kategorii žáků 2. stupně Petr Košťál získal pohár za 3. místo.

Jako tým naši žáci podali velmi vyrovnaný výkon. A právě díky němu jsme v soutěži družstev obsadili celkově krásné 3. místo a odvezli si tak domů cenný bronzový pohár. Tímto bychom rádi pogratulovali našim mladým šachistům za jejich výkony a budeme se těšit na jejich další možné úspěchy.

Mgr. Jana Kotásková

ZŠ Masarykovo náměstí