Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archiv
Nejnovější komentáře

Soutěže

1 2 3 5

Přehlídka mladých recitátorů 2018     

     V pondělí 9. dubna 2018, tedy přesně 99. den roku 2018, se již tradičně sešli nejlepší recitátoři z 6. – 9. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, aby změřili síly ve svém umění. I když venku krásně svítilo sluníčko, soutěžící i jejich fanoušci zaplnili celou třídu 7. B.
     Každý recitátor se nejvíce bojí přebreptů a výpadků paměti. Proto na úvod celého setkání zařadily paní učitelky několik jazykolamů, kterými se všichni přítomní společně rozmluvili. Byla to zábavná jazyková rozcvička.
     Pak už nic nebránilo tomu, vylosovat si své šťastné číslo a předvést, co měli žáci připraveno. K velkému překvapení vyučujících letos žáci dávali přednost básničkám s vážnými tématy. Objevili se klasičtí autoři, např. F. Halas, A. S. Puškin, F. Šrámek, J. Seifert, ale i autoři zcela neznámí, jejichž básničky si děti našly na internetu. Opět se nám předvedli i žáci se svými vlastními texty.
     Všichni se moc snažili a jejich výkony byly opravdu moc hezké. Po skončení soutěže určitě nikdo nelitoval, že byl přítomen. Odborná porota, kterou tentokrát tvořily paní učitelky Lucie Glumbíková, Lenka Parmová, Jitka Hajdušková a Pavlína Kožušníková, nakonec podle svého nejlepšího svědomí rozhodly o pořadí vítězů takto:
Kategorie 6. – 7. tříd:
1. místo Monika Lohnická (7. B)
2. místo Dominika Bajnarová (7. A)
3. místo Karolína Krmašková (6. B)Kategorie 8. – 9. tříd:
1. místo David Farana (9. třída)

2. místo Markéta Hrmelová (8. třída)
3. místo Petr Vaněk (9. třída)     Vítězové si odnesli diplom, malou sladkost a knižní odměnu. Všichni ostatní přítomní získali mnoho nových informací o svých mladších i starších spolužácích, o jejich básničkách i recitačním talentu. A paní učitelky se opět přesvědčily o tom, že do ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí chodí i šikovné děti, které dokáží vytvořit krásné a nezapomenutelné odpoledne.

Mgr. Pavlína Kožušníková

Tři poháry pro naše žáky!

Ve čtvrtek 1. února 2018 se konal v Žabni 5. ročník turnaje „O šachového krále a královnu Regionu Slezská brána“. Na turnaji se sešlo celkem 52 mladých šachistů z 10 škol našeho regionu. Během turnaje každý hráč odehrál celkem 7 partií. Našim žákům se opravdu dařilo. V individuálním hodnocení vybojoval Bořek Čuda z 8. třídy pohár za 2. místo, Matěj Šindler ze 7. A za 3. místo. Naše šachové družstvo ve složení Bořek Čuda (8. třída), Matěj Šindler (7. A), Minh Trinh (6. A) a Václav Navrátil (7. B) potvrdilo úspěch našich žáků. V soutěži družstev chlapci obsadili skvělé 1. místo. Gratulujeme a těšíme se na další výborné výsledky našich mladých šachistů.

Mgr. Jana Kotásková

fotogalerie

Dne 18. ledna 2018 jsme se zúčastnili již tradiční akce s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Tato akce se konala v Kulturním domě K – TRIO v Ostravě – Hrabůvce ve spolupráci s odbornými učilišti a středními odbornými školami pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách ČR, UNIHOST.„Řemeslo má zlaté dno“ je soutěž šestičlenných družstev, ve které žáci plní jednotlivé soutěžní úkoly v praktických, odborných i vědomostních programech zaměřených na řemeslné a odborné činnosti. Pro soutěžící družstva byla připravena interaktivní stanoviště, na kterých se prezentovala konkrétní řemesla či obory praktickým úkolem. Pod odborným vedením si mohli žáci vyzkoušet vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem. Každé stanoviště mělo vymezený časový limit – 8 minut. Úkol plnili zvolení členové družstva za aktivní podpory zbývajících spolužáků. Podmínkou bylo vystřídání všech členů družstva na připravených interaktivních stanovištích během soutěže. Samotná soutěž trvala asi 3 hodiny.

Naši školu reprezentovalo šestičlenné družstvo žáků 9. ročníku: M. Dudková, K. Kaločová, G. Rohlová, N. Irglová, O. Botur a G. N. Füssy, Ty čekalo 18 různorodých úkolů, které je měly jednak zaujmout, tak i ve zkratce ukázat, co obnáší nejen jednotlivé učební a studijní obory, ale i povolání, na která studium žáky připravuje. Postupně se seznámili například s profesemi kuchař, prodavač, aranžér, zdravotní sestra, stejně tak jako s obory techničtějšího rázu jako je truhlář, elektrikář či obkladač. Těžko říci, na kterém stanovišti se jim líbilo nejvíce a které pro ně bylo nejnáročnější. Do všeho šli s plným nasazením – ať už se jednalo o aranžování kytice, obvazování raněného, smažení palačinky nebo zatloukání hřebíků do podkovy. 

Celá akce byla zakončena vyhlášením výsledků nejúspěšnějších družstev. Naši „deváťáci“ se umístili na 1. místě ze tří nejúspěšnějších škol. Z akce si tak odnášeli nejen hodnotné ceny, ale také cenné zkušenosti a příjemné zážitky.

fotogalerie

Mgr. Martina Pelikánová

 

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže s názvem „Pod pirátskou vlajkou“. Vyřádili se při tvoření fantastických vodních plavidel, truhel s pokladem, podvodních monster, pirátů všeho druhu, zakletých ostrovů a map. Slavnostní vyhlášení této soutěže proběhlo dne 3. Listopadu 2017 v Moravské Ostravě na Středisku volného času. K našemu potěšení i za účasti našich děvčat Julie Kožušníkové a Adély Reifové ze 4. B, která ve své kategorii vytvořila vítěznou práci. Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy našich malých výtvarníků. 

Mgr. Jana Kotásková

Vyhlášení Dětské novinářské ceny 2017 ovládli naši žáci!     

      V pondělí 26. června 2017 se v sále DDM Vratimov konalo slavnostní vyhlášení již 19. ročníku Dětské novinářské ceny, kterou vyhlašuje Dům dětí a mládeže ve Vratimově. Děti již tradičně soutěžily ve třech kategoriích – psaný text, foto a video. Téma bylo Cirkus a ukázalo se, že je to pro naše mladé tvůrce téma velice kontroverzní. V jejich dílech se totiž objevily naprosto opačné názory. Někteří psali o cirkusu s nadšením, označovali ho za skvělou zábavu. Jiná skupina dětí ho naopak označovala za zavrženíhodnou zábavu a psali o týrání zvířat, hluku a nepříjemných pocitech, které při své návštěvě cirkusu měli. Největší skupina autorů neřešila realitu cirkusového vystupování, ale své představy o ideálním cirkusu popsali ve svých cirkusových pohádkách nebo fiktivních představeních. Našim žákům se povedlo vytvořit mnoho hezkých dílek, které byly odbornou porotou oceněny diplomem, uznáním i věcnými cenami.

      V kategorii psaný text se na 1. místě umístili žáci 4. A třídy, kteří vytvořili fiktivní číslo inzertního časopisu Cirkusové avízo. Asi byste byli hodně překvapeni, co všechno se dá v cirkusu inzerovat. S kompletací jim pomáhaly Markéta Hrmelová a Marie Vehovská ze 7. třídy.

      2. místo získaly Tereza Zárubová a Adéla Dendisová ze 6. A třídy, které zpracovaly anketu na téma Co se mi líbí v cirkuse?. K jejich překvapení většina žáků naší základní školy odpověděla, že se jim v cirkuse nelíbilo a popisovali své špatné zkušenosti s cirkusem.

      Za své cirkusové pohádky získali 2. místo Eva Pieronkiewiczová ze 6. B a Adam Roleček ze 6. A a 3. místo získaly Dominika Satinská a Vanesa Korduljaková ze 6. B a Kateřina Golcová ze 6. A.

      V kategorii video získal 1. místo kolektiv žáků ze 6. B se svým příspěvkem Jak se dělá cirkus?. Ocenění od poroty získali za svůj příspěvek Matějův den v cirkuse i Matěj Šindler ze 6. B a Patrik Pavelka z 9. třídy.

      Děti měly ze svých ocenění velkou radost a na konci slavnostního vyhlášení bylo vylosováno téma dalšího, už 20. ročníku Dětské novinářské ceny. A je opravdu reprezentativní – Modeling. Uvidíme, jak se s tímto tématem poperou naši žáci tentokrát.

                                                                                                                                       Mgr. Pavlína Kožušníková

1 2 3 5