Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Soutěže

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     

     Naše škola se zapojila do výtvarné přehlídky Ostrava 2015, která je určena žákům základních škol, středních škol a základních uměleckých škol. Mottem akce je „SVĚT JAKO RUBIKOVA KOSTKA“. Žáci se pokusili zpracovat toto téma co nejoriginálnějším způsobem s využitím různých výtvarných technik. Někteří se dokonce pustili do prostorových objektů.  Výsledky našeho snažení můžete shlédnout ve fotogalerii nebo  v rámci výstavy, která  je otevřena pro veřejnost do 28. 5. 2015 na Slezskoostravském hradě.

Mgr. Jana Kotásková

fotogalerie

20150427_162345 
   Pořadatelem 1. ročníku této soutěže byla ZŠ Sedliště. Zúčastnilo se celkem 11 základních škol regionu Slezská brána. Naši školu reprezentovalo 6 žákyň, z nichž tři se umístily následovně:
1.kategorie:     Sára Paveláková (1. A) – 3. místo
2. kategorie:    Kristýna Macková (3. tř.) – 3. místo                   
                           Anna Jurková (3. tř.) – 3. místo
Blahopřejeme!!!

     Závod, který se uskutečnil dne 24. 4. 2015 v Sedlištích, byl určen pro smíšená družstva žáků 1. stupně. Žáci museli prokázat svou sportovní zdatnost, vytrvalost, znalost dopravní výchovy a zdravovědy. Naši školu reprezentovali žáci 5. třídy ve složení Jakub Maršálek, Aleš Janota a Rozálie Rychlá. Družstvo se umístilo na krásném 2. místě ze 7 zúčastněných škol regionu Slezská brána.

Blahopřejeme!!!

     Paní učitelka Mgr. Jana Kotásková zapojila ve výtvarné výchově naše žáky do celostátní dětské výtvarné soutěže zahrnuté do projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY. Zapojily se celkem  čtyři tisícovky dětí z přibližně dvou set padesáti škol. Naše žákyně Barbora Boháčová z 6. tř. se ve své kategorii 11 – 12 let umístila na 1. místě. Její práce je pro pozorovatele opravdu mimořádná. Vyniká pečlivostí a vytrvalostí, které jsou Báře vlastní. K úspěchu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotografie oceněných prací zde.

 

     Na přelomu března a dubna žila naše škola recitací. Nejprve žáci diskutovali o výběru správných textů. Mnoho dětí si nechalo poradit od rodičů, některé poprosily o pomoc paní učitelky, stále častěji si děti vyhledávaly své básničky na internetu. Nejčastěji si děti vybraly básničky veselé a hravé, často se jednalo o písňové texty. Pak nastalo období nácviku. Na chodbách bylo slyšet rozhovory o tom, kolik toho kdo už umí, jestli se to dá zvládnout a podobně. Pak nadešel čas měření sil a rozběhla se třídní kola, jejichž vítězové postoupili do školních kol. A jak to všechno nakonec dopadlo?

     V prvních třídách zvítězila Sára Paveláková, nejlepší recitátorkou ve 2. třídách se stala Tereza Vaňková. Mezi třeťáky nenašla konkurenta Klára Jurková, ve 4. třídě pak Monika Lohnická. Všechny páťáky porazila Markéta Hrmelová, v 6. třídě nenašla přemožitele Kristýna Kaločová. V 7. třídě si 1. místo vybojoval Michal Kocurek. V 8. třídě svým výkonem nejvíce zaujala Nikola Vogalová a v 9. třídě Lucie Vaňková.

     Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu na recitační soutěž. Poděkování patří i všem ostatním recitátorům, kteří se na soutěž připravovali ze všech sil a předvedli velice hezké výkony. I když letos nezvítězili, získali cenné zkušenosti a mohou se o úspěch pokusit příští rok.

paní učitelky jazyka českého a literatury

fotogalerie