Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Soutěže

     Závod, který se uskutečnil dne 24. 4. 2015 v Sedlištích, byl určen pro smíšená družstva žáků 1. stupně. Žáci museli prokázat svou sportovní zdatnost, vytrvalost, znalost dopravní výchovy a zdravovědy. Naši školu reprezentovali žáci 5. třídy ve složení Jakub Maršálek, Aleš Janota a Rozálie Rychlá. Družstvo se umístilo na krásném 2. místě ze 7 zúčastněných škol regionu Slezská brána.

Blahopřejeme!!!

     Paní učitelka Mgr. Jana Kotásková zapojila ve výtvarné výchově naše žáky do celostátní dětské výtvarné soutěže zahrnuté do projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY. Zapojily se celkem  čtyři tisícovky dětí z přibližně dvou set padesáti škol. Naše žákyně Barbora Boháčová z 6. tř. se ve své kategorii 11 – 12 let umístila na 1. místě. Její práce je pro pozorovatele opravdu mimořádná. Vyniká pečlivostí a vytrvalostí, které jsou Báře vlastní. K úspěchu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotografie oceněných prací zde.

 

     Na přelomu března a dubna žila naše škola recitací. Nejprve žáci diskutovali o výběru správných textů. Mnoho dětí si nechalo poradit od rodičů, některé poprosily o pomoc paní učitelky, stále častěji si děti vyhledávaly své básničky na internetu. Nejčastěji si děti vybraly básničky veselé a hravé, často se jednalo o písňové texty. Pak nastalo období nácviku. Na chodbách bylo slyšet rozhovory o tom, kolik toho kdo už umí, jestli se to dá zvládnout a podobně. Pak nadešel čas měření sil a rozběhla se třídní kola, jejichž vítězové postoupili do školních kol. A jak to všechno nakonec dopadlo?

     V prvních třídách zvítězila Sára Paveláková, nejlepší recitátorkou ve 2. třídách se stala Tereza Vaňková. Mezi třeťáky nenašla konkurenta Klára Jurková, ve 4. třídě pak Monika Lohnická. Všechny páťáky porazila Markéta Hrmelová, v 6. třídě nenašla přemožitele Kristýna Kaločová. V 7. třídě si 1. místo vybojoval Michal Kocurek. V 8. třídě svým výkonem nejvíce zaujala Nikola Vogalová a v 9. třídě Lucie Vaňková.

     Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu na recitační soutěž. Poděkování patří i všem ostatním recitátorům, kteří se na soutěž připravovali ze všech sil a předvedli velice hezké výkony. I když letos nezvítězili, získali cenné zkušenosti a mohou se o úspěch pokusit příští rok.

paní učitelky jazyka českého a literatury

fotogalerie

Určitě každý z nás někdy snil o tom, že se stane králem nebo královnou. V pátek 27. března 2015 všichni mladí šachisté z regionu Slezská brána a ze spřátelených obcí měli příležitost se v ZŠ Žabeň zúčastnit turnaje pro žáky 1. stupně „O šachového krále a královnu Slezské brány“. Pod záštitou Beskydské šachové školy akci pořádala Obec Žabeň a ZŠ Žabeň.
Na startu se sešlo celkem 55 žáků ze 7 škol a z Domu dětí a mládeže Vratimov. Soutěžilo se v 6 kolech a naši žáci se rozhodně mezi konkurencí neztratili. Nakonec si do Vratimova odvezli bronzový pohár za krásné 3. místo v soutěži družstev.
Naši školu reprezentovali: Vítek Španihel ( 7. místo), Václav Boháč ( 11. místo), Petr Košťál (15. místo), Filip Neumann, Jakub Maršálek, Matěj Šindler, Matěj Plewa, Rozálie Rychlá, Lukáš Cielecký. Všem našim reprezentantům děkujeme za krásnou reprezentaci školy a držíme palce do dalších soutěží.
A kdo se stal tím vytouženým šachovým králem Slezské brány? Jeho královské Veličenstvo Tobiáš Krejčok ze ZŠ Sedliště. Pohár pro vítěze soutěže družstev si odvezli domácí žabeňští šachisté.

     Dne 9. února 2015 se dva žáci naší školy zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě. Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.V letošním roce naši školu reprezentoval v kategorii 1A (5. – 7. ročníky) Patrik Pavelka ze 7. ročníku a umístil se na skvělém 3. místě.

V kategorii 2A (8. a 9. ročníky) soutěžil Mark Orlík z 9. třídy. Z 26 soutěžících se umístil na pěkném 10. místě.

Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Lenka Parmová