Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archiv
Nejnovější komentáře

Výlety

 

      Adaptační kurz 6. tříd proběhl ve dnech 7. – 8. 9. 2018 v hotelu Hamr na Ostravici. Žáci VI. A a VI. B se jeli seznamovat jednak mezi sebou navzájem, jednak se svými třídními učitelkami Lucií Glumbíkovou a Petrou Mrnuštíkovou. Celé této akci velela paní ředitelka a zároveň organizátorka kurzu Martina Pelikánová, která vyjednala ty nejlepší možné podmínky a slibovala hezké počasí.
Sraz všech účastníků byl v 8 hodin na vlakovém nádraží ve Vratimově. Po namáhavé cestě provázené jednou výlukou a jedním zpožděním se celá skupina dostavila kolem 10 hodiny dopolední k cílovému místu, kde ještě dříve, než se stihla ubytovat, doplnila energii již přichystanou svačinkou. Poté následovalo rozdělení pokojů a hurá na společenské aktivity.
Na úvod byly vhodně zařazeny hry seznamovací, jelikož někteří žáci zatím ještě neznali všechna jména svých budoucích kamarádů. Například aktivita Podpisovka, jejíž podstatou bylo sehnat autogram jednotlivých žáků k určitým informacím a charakteristikám, děti zaujala, protože se o ostatních dozvěděly spoustu zajímavých skutečností.
V pravé poledne pan Radim, majitel hotelu a také hostitel, svolával všechny k obědu. Po rajské polévce a kuřeti na paprice se jen zakouřilo. Následovala chvíle klidu na trávení a pak už nezbývalo nic jiného, než se přesunout k velmi očekávanému lanovému centru Opičárna. Žáci prošli řádným poučením o bezpečnosti a nakonec svěřili svůj holý život kousku lana a dvěma karabinám. I přes počáteční obavy některých účastníků je nutno dodat, že mnozí překonali svůj strach a celou trasu prošli bez obtíží.
Když už se zdálo, že jsou aktivity vyčerpány, po návratu do areálu hotelu na žáky čekalo další překvapení v podobě večerního grilování. Pan Radim byl dokonale připraven. Zásoboval své hosty grilovaným kuřecím masem, sýry, špekáčky a nechyběly ani americké brambory. Odměnou mu byly prázdné talíře a děti, které se nemohly ani pohnout.
Další hry musely být už pasivnější, proto měli žáci za úkol přepsat testament nebo graficky ztvárnit pohádku, kterou měli ostatní uhodnout.
No a co by to byl za adapťák, kdyby neproběhla tajná párty na pokoji? Samozřejmě že proběhla, ale o tom nemají učitelky ani tušení. Z nejmenovaných zdrojů uniklo, že po celém dni již stmeleni žáci obou tříd obsadili jeden prostorný apartmán, kde si pouštěli písničky a dojídali zbytky svých zásob.
Sobotní ráno pak bylo odstartováno snídaní formou švédských stolů. Následovaly činnosti k rozvoji důvěry mezi třídní učitelkou a její třídou a přesto, že nikdo nepochyboval o vynikajících kvalitách a dokonalých organizačních schopnostech naší paní ředitelky, při odchodu na vlakové nádraží začal pořádný liják. Nikomu to ale nevadilo. Noví kamarádi, společné zážitky, vzpomínky, vzájemná podpora a překonání strachu, to vše za pár kapek deště stojí. Děkujeme.

Mgr. Lucie Glumbíková

fotogalerie

 

      Když žáci 7. tříd diskutovali, kam se vydají 21. června 2018 na svůj školní výlet, rozhodlo prostě datum. Nejvíce si přece užijete letní slunovrat v planetáriu!
      Počasí jim přálo, takže své putování mohli začít krásnou procházkou lesem od areálu VŠB až k Planetáriu Ostrava, kde pro ně byl připraven kosmický program. Nejprve v kinosálu zhlédli dokument pod názvem „Vidím, vidíš, vidíme“, ve kterém se dozvěděli, jak vlastně vidíme. Pak přišla na řadu prohlídka expozic planetária, které tady nazývají experimentárium. Jak už název napovídá, jde o řadu interaktivních exponátů, které slouží k poznávání přírodních zákonů a dějů vlastním experimentováním. V částech Ke hvězdám, Do hlubin Země, Za světlem, Na oběžnou dráhu, K planetám žáci získali mnoho velice nevšedních zážitků, např. pokusili se řídit kosmickou raketu, viděli sami sebe v infračerveném světle, pohybovali se jako kosmonauti na Měsíci nebo natočili krátké vesmírné video, které pak poslali svým příbuzným nebo kamarádům e-mailem.
      Druhou část dlouhého dne vyplnila návštěva koupaliště v Ostravě Porubě. Příjemně unavení z plavání, z tobogánů i dovádění ve vodě se spolužáky se vydali na cestu do svých domovů. Na tento letní slunovrat opravdu jen tak nezapomenou. Protože právě v tento den je den nejdelší a noc nejkratší, pořádně si ho užili.
 
Mgr. Dana Dalihodová a Mgr. Pavlína Kožušníková
 

 

      V letošním školním roce 2017/2018 se konal první turistický kurz osmého ročníku. Jeho realizace proběhla od pondělí 28. 5. 2018 do pátku 1. 6. 2018 v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Beskydy. Kurzu se zúčastnilo celkem 24 žáků osmého ročníku, dále pak organizátorka kurzu Martina Pelikánová a třídní učitelka Jana Kotásková.

      Program kurzu byl velmi bohatý a rozmanitý. Na začátku jsme si udělali menší procházku do centra Ostravice a navštívili Svět dřevěných soch, kde jsme obdivovali, co je možné vytvořit z obyčejného kusu dřeva. Cestou zpět jsme si vyšlapali cestičku k malému evangelickému kostelíku, u kterého jsme se mohli potěšit nádhernou vyhlídkou na celé městečko a okolí, a také jsme ochutnali místní vyhlášenou zmrzlinu.

      Na druhý den byla v plánu návštěva srubu Petra Bezruče. Uvítal nás velmi milý průvodce, který sám osobně Petra Bezruče znal. Jeho povídání bylo poutavé a tak jsme odcházeli se spoustou nových poznatků o životě a zvycích tohoto autora. Po návratu na hotel Hamr, kde jsme byli ubytováni, měly děti za úkol napsat báseň právě o Petru Bezručovi a musím uznat, že se jim to opravdu povedlo. Po vydatném obědě jsme vyrazili směr lanové centrum Opičárna, kde si děti změřily síly s lanovými překážkami, bojovaly se strachem z výšek a otestovaly si svou fyzickou zdatnost.  Některým se dařilo méně, některým více, ale odvahu projevili všichni, kteří se do výšek vypravili. Po cestě zpět nás zastihla průtrž mračen, ale to, že jsme promokli téměř do nitky, skoro nikomu nevadilo.

      Ve středu nás čekal výstup na Lysou horu. Měli jsme svého průvodce z Klubu turistů Martina Hlaváče, kterého jsme oslovili v rámci projektu Společně na Lysou. A nelitovali jsme. Byl to velice příjemný člověk, který děti zaujal nejen svou osobností, ale také svými znalostmi o přírodě. Díky němu jsme se dozvěděli, jaká fauna a flóra se vyskytuje v Beskydech, viděli jsme chrostíka, kterého Martin vylovil z řeky, obdivovali jsme orchidej nebo rulík zlomocný, byli jsme poučeni o tom, jak se chovat, pokud v horách potkáme medvěda nebo jsme měli možnost na vlastní oči spatřit slepýše. Výstup na Lysou horu se tak stal zajímavým zážitkem pro všechny.

      A najednou tady byl poslední den. Dopoledne jsme přichystali dřevo na večerní táborák a hráli různé hry. Odpoledne jsme navštívili hotelový komplex Sepetná, kde jsme měli na celé dvě hodin objednaný krytý bazén. Děti se opravdu vyřádily. Jezdily na tobogánu, odpočívaly ve vířivce, potily se v parní lázni. Večer jsme se příjemně unaveni  potkali u táboráku. Opékaly se nejen tradiční špekáčky, ale také makrely a kuřecí steaky, které nám přichystal majitel hotelu Hamr pan Radim Pláček.

      Pátek, poslední den pobytu, byl věnován balení věcí a úklidu pokojů. Ze zpětné vazby dětí bylo znát, že se jim pobyt líbil a že jsou všichni spokojeni. A to je asi to nejlepší, co jsme si mohli přát. Prožít spolu pár dnů v příjemném prostředí Beskyd, poznávat nové věci, objevovat krásu přírody, ale také sílu kamarádských vztahů.

Mgr. Martina Pelikánová

 

 

      Odpověď na tuto otázku se vydali dne 30. května 2018 hledat žáci 7. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, se svými třídními učitelkami do Archeoparku Chotěbuz. V průběhu dopoledne si ověřili své schopnosti dobýt slovanské hradisko, namlít mouku na žernově, vyrýt do voskových tabulek hlaholicí vzkaz kamarádovi, v nalezišti odkrýt pozůstatky kostí a keramiky, rozpoznat podle čichu bylinky a vyzkoušet si lukostřelbu. Také mohli navštívit zemnice a polozemnice s vybavením, potěžkat různé typy zbraní a vyzkoušet si obtížnost tkaní látek. Komu nestačily 2, 5 hodiny interaktivního programu, mohl si ještě projít expozici o životě prvních Slovanů na chotěbuzském hradisku. Někteří sebevědomě prohlásili, že by ve středověku přežili, jiní jen nerozhodně krčili rameny.

      Po tak náročném programu dětem pořádně vyhládlo, a tak se přemístily do nedalekého Rybího domu, kde byl pro ně připraven kuřecí vývar a řízek s vařeným bramborem. Když byli opět plni energie, prohlédli si 5 krásných akvárií, která jsou umístěna přímo v Rybím domě. Největší pozornost si u žáků vyžádal mohutný sumec albín a roztomilé želvy.

      Po všech těch zážitcích si žáci s radostí šli protáhnout svá těla na hřiště za restaurací. Skákali na trampolíně, houpali se na houpačkách, zahráli si na honěnou. Největší atrakcí byl gorolszus –  sjezd na laně, u kterého zájemci tvořili stále frontu.

      Plni zážitků se vydali na cestu domů, aby svým příbuzným mohli vyprávět, co všechno dnes zažili. Ze spokojených obličejů sedmáků se dalo vyčíst, že sice není úplně jisté, zda by ve středověku neumřeli hlady, ale že dnešní výlet stál skutečně za to.

                                               třídní učitelky 7. tříd Mgr. Dana Dalihodová a Mgr. Pavlína Kožušníková

 

            V září, hned na počátku školního roku 2017/2018, se konal adaptační kurz šestých tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Adaptační kurz se koná na škole každoročně a je jedinečnou příležitostí, která usnadňuje přechod žáků z prvního stupně na stupeň druhý. Umožňuje také třídní učitelce poznat blíže všechny své žáky, se kterými stráví následující čtyři roky, stejně tak jako napomáhá stmelit třídní kolektiv, do kterého často přicházejí noví žáci z Řepišť.           

             Letošní adaptační kurz se konal na Ostravici, v překrásném prostředí Beskyd. Započal v lanovém centru Opičárna, kde měly děti možnost poznávat nejen své vlastní hranice, ale zároveň také povzbudit ostatní spolužáky při překonávání  lanových překážek, stejně tak jako jejich vlastních osobních limitů. Po příjemně strávených hodinách v lanovém centru se uskutečnil přesun do hotelu Hamr, kde probíhal celý program adaptačního kurzu. Děti hrály hry, které jim pomáhaly lépe poznat své spolužáky, ale také hry týmové, které jim ukazovaly, jak důležitá je spolupráce s ostatními a že každý člen týmu, ač to tak někdy nevypadá, může být pro ostatní přínosem. Den byl zakončen večerem stráveným u ohně, na kterém si děti mohly podle své chuti opéct párek. Jedlo se, povídalo, sdílely se zážitky a kvapem přišel čas spánku.

            Druhý den byl ve znamení her rozvíjejících důvěru. Nejen mezi dětmi navzájem, ale také mezi dětmi a jejich novou třídní učitelkou. Uteklo to všechno nějak rychle a najednou tady byla chvíle odjezdu. Rychle si zabalit věci, uklidit pokoje a vydat se na cestu zpět. Nezbývá než doufat, že kurz byl jak pro děti, tak pro jejich třídní učitelku pevným odrazovým můstkem pro následující čtyři roky, které je společně čekají.

Mgr. M. Pelikánová, realizátor adaptačního kurzu

fotogalerie