Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archiv

Nejnovější komentáře

 

      Je to již rok, kdy do Základní školy Vratimov na Masarykově náměstí, začala chodit jedna nevšední dívka. ‚Na rozdíl od svých spolužáků nebydlí totiž doma, ale v domově, konkrétně v Dětském domově blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích. A protože v tomto domově bývá zvykem připravit jeden den pro své spolužáky, dostala pozvání i 7, B, do které Kristina chodí.
      Kristina dostala možnost si celý den vymyslet i zorganizovat. Na začátku naší návštěvy jsme si mohli pochutnat na výborné buchtě i těstovinovém salátu, který pro nás Kristina s pomocí spolužačky Karolíny připravila. Pak nás pozvala na zahradu. Žáci vyzkoušeli všechny hrací prvky, které mají obyvatelé dětského domova k dispozici, např. houpací síť, skluzavky, trampolínu, nejrůznější houpačky. Dalším bodem programu byla vodní bitva. Žáci dostali balónky naplněné vodou a jejich úkolem bylo zasáhnout co nejvíce spolužáků. Protože byl horký letní den, nemohla být aktivita lépe zvolená. Kromě zábavy se žáci v jejím průběhu příjemně osvěžili.
      V průběhu dovádění žákům pěkně vyhládlo, a proto přišlo na řadu opékání klobás. S plným břichem se všichni přesunuli do budovy dětského domova, kde je čekalo opravdové překvapení. Paní ředitelka domova Renata Filatová je zavedla do speciálně vybavené místnosti k provozování terapeutické metody Snoezelen. Žáci žasli nad bublinkovými sloupy, optickými vlákny, hvězdným nebem i nad speciálním pohodlným nábytkem. Děti rády vyzkoušely pohodlí místnosti a se zájmem si vyslechli krátké představení metody Snoezelen. Byl to opravdu kouzelný konec celého neobvyklého dopoledne.
      Nezbývá než poděkovat Kristině i všem zaměstnancům Dětského domova blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích za krásné hravé letní dopoledne, které pro nás ve středu 20. června 2018 připravili. Teď už všichni víme, co se za zdmi domova skrývá a co všechno se dá v jeho prostorách zažít.

Mgr. Pavlína Kožušníková, třídní učitelka

 

 

      Přesně tolik žáků 9. třídy  se letos probojovalo do finále mezinárodní soutěže Lidice 21. Byli to: David Farana, Denisa Fitovská, Jakub a Natálie Irglovi, Adéla Patkolová a Petr Vaněk.
      Většina z těchto žáků se pak ve středu 13. června 2018 zúčastnila slavnostního vyhlášení v Lidicích, na které organizátoři kromě sponzorů pozvali i přeživší lidické děti a známé osobnosti z oblasti vědy, kultury i politiky. Došlo také k představení interaktivního projektu pro školy Československo 38-39, který se v průběhu následujícího školního roku bude snažit přitáhnout náctileté k výuce dějepisu. Závěrečné hodnocení soutěže se ujal předseda poroty známý historik Plk. Eduard Stehlík. Po ocenění finalistů si všichni přítomní v sále vyslechli i texty vítězných literárních prací, které přečetly herečky Máša Málková a Dana Černá. Nejzábavnější částí slavnostního vyhlášení bylo bezesporu vystoupení skupiny Mirai.
      Program vyvrcholil prohlídkou Památníku Lidice a pietního území s výkladem. Historii Lidic, o které žáci vyhledávali informace na internetu, viděli řadu dokumentů a psali i své literární práce v průběhu celé soutěže, mohli najednou zhlédnout na vlastní oči, ocitnout se na území všech těch hrůzostrašných událostí. Z rozhovorů finalistů cestou domů vyplynulo, že se cítili hrdí, že se mohli tohoto slavnostního vyhlášení zúčastnit a že tento den pro ně znamenal jeden z nejvýznamnějších v jejich dosavadním životě.
 
Za finalisty David Farana a Mgr. Pavlína Kožušníková

 

      Tuto otázku si kladou učitelé už od dob Jana Ámose Komenského. Odpovědi jsou různé, např. na kamarády, na přestávky, na fotbal. V pátek 8. června 2018 se všechny děti v ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí těšily především na scénické čtení. Právě tímto způsobem se žáci všech tříd připojují k celostátní akci Celé Česko čte dětem. Letos se navíc mohly předvést i svým stejně starým kamarádům. Díky vstřícnosti vedení ZUŠ, které pro tuto akci zapůjčilo žákům koncertní sál, za což jim patří vřelé díky, se letošní ročník proměnil spíše v celoškolní přehlídku ve scénickém čtení.
      A co všechno si děti pod režisérským vedením svých paní učitelek připravily? Děti z první třídy nám předvedly jeden z nesmrtelných příběhů O pejskovi a kočičce. 2. A si připravila moderní pohádku O koťátku, které zapomnělo mňoukat. 2. B nás překvapila hned dvěma příběhy: Jacíček má moc řečí a O Smolíčkovi. Žáci z 3. třídy předvedli krásné pásmo Otvírání studánek. Zatímco 4. A bravurně nacvičila klasickou pohádku Zlatovláska, 4. B nás pobavila moderním příběhem z knihy Aleny Vostré U nás ve Švandaluzii. 5. A si s chutí zahrála akční scény z knihy Vojtěcha Steklače Pekelná třída řádí a 5. B předvedla hned několik akčních scén z Bylo nás pět Karla Poláčka. Obě 6. třídy se pochlubily velice zdařilými parodiemi klasických pohádek. 6. A nám parodovala Otesánka, 6. B O perníkové chaloupce. 7. A nás vzala na putování společně s Malým princem a 7. B předvedla dramatický příběh Bílého tesáka. Závěr patřil nejstarším žákům, kteří si vybrali ukázky z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Osmáci si vysloužili bouřlivý potlesk za scénku z dílka V chaloupky stínu a deváťáci zasloužené ovace za Vymýšlení anekdot.
      Celá akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou Vratimov, jejíž paní knihovnice vytvořily odbornou porotu, která měla za úkol vybrat, a nakonec i ocenit mimořádné herecké výkony žáků. Ocenění získali: za roli kočičky Adéla Dražinová(2. A), za Jiříka Lukáš Cielecký(4. A), za roli krále Tomáš Frydryšek(4. A), za nezapomenutelného komentátora Honza Sedláček (5 A), za ztvárnění tatínka z Bylo nás pět Ondřej Píša(5. B) a za předvedení Petra Bajzy Jan Černý(5.B), za Otesánka Marek Kroviář(6. A),za kouzelného Malého prince Václav Mojžíšek (7. A). Ocenění také získalo 5 kluků Cimrmanů z 8. třídy: Dan Sysala, Matěj Janák, Vitoslav Španihel, Daniel Svrčina, Filip Neumann a David Farana z 9. třídy. Letošní novinkou byla cena diváků, kterou získali žáci, kteří byli svými spolužáky zvoleni v celoškolním hlasování. Z 1. – 3. tříd toto ocenění získala Vilma Španihelová (2. B), ze 4.- 5. tříd Honza Sedláček (5. A). Ze 6. – 7. tříd Marek Kroviář (6. A) a z 7.-8. tříd Daniel Sysala (8. třída).
      Hned po slavnostním vyhlášení a předání drobných cen, které si pro žáky připravily knihovnice Městské knihovny Vratimov, se děti pustily do diskuzí o tom, co by chtěly hrát příště. Školní chodby byly plné malých herců i kritiků, kteří diskutovali o tom, co do příště zlepší. Z atmosféry na školních chodbách bylo jasné, že scénické čtení je jednou z těch akcí, na které se žáci do školy opravdu těší.

S velkým poděkováním všem zúčastněným koordinátorka akce Mgr. Pavlína Kožušníková

 

 

Z důvodu přerušení dodávky el. energie ve dnech 21. 6. a 22. 6. 2018 Zařízení školního stravování ve Vratimově nevaří. Obědy strávníků budou hromadně odhlášeny.

 

 

      V letošním školním roce 2017/2018 se konal první turistický kurz osmého ročníku. Jeho realizace proběhla od pondělí 28. 5. 2018 do pátku 1. 6. 2018 v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Beskydy. Kurzu se zúčastnilo celkem 24 žáků osmého ročníku, dále pak organizátorka kurzu Martina Pelikánová a třídní učitelka Jana Kotásková.

      Program kurzu byl velmi bohatý a rozmanitý. Na začátku jsme si udělali menší procházku do centra Ostravice a navštívili Svět dřevěných soch, kde jsme obdivovali, co je možné vytvořit z obyčejného kusu dřeva. Cestou zpět jsme si vyšlapali cestičku k malému evangelickému kostelíku, u kterého jsme se mohli potěšit nádhernou vyhlídkou na celé městečko a okolí, a také jsme ochutnali místní vyhlášenou zmrzlinu.

      Na druhý den byla v plánu návštěva srubu Petra Bezruče. Uvítal nás velmi milý průvodce, který sám osobně Petra Bezruče znal. Jeho povídání bylo poutavé a tak jsme odcházeli se spoustou nových poznatků o životě a zvycích tohoto autora. Po návratu na hotel Hamr, kde jsme byli ubytováni, měly děti za úkol napsat báseň právě o Petru Bezručovi a musím uznat, že se jim to opravdu povedlo. Po vydatném obědě jsme vyrazili směr lanové centrum Opičárna, kde si děti změřily síly s lanovými překážkami, bojovaly se strachem z výšek a otestovaly si svou fyzickou zdatnost.  Některým se dařilo méně, některým více, ale odvahu projevili všichni, kteří se do výšek vypravili. Po cestě zpět nás zastihla průtrž mračen, ale to, že jsme promokli téměř do nitky, skoro nikomu nevadilo.

      Ve středu nás čekal výstup na Lysou horu. Měli jsme svého průvodce z Klubu turistů Martina Hlaváče, kterého jsme oslovili v rámci projektu Společně na Lysou. A nelitovali jsme. Byl to velice příjemný člověk, který děti zaujal nejen svou osobností, ale také svými znalostmi o přírodě. Díky němu jsme se dozvěděli, jaká fauna a flóra se vyskytuje v Beskydech, viděli jsme chrostíka, kterého Martin vylovil z řeky, obdivovali jsme orchidej nebo rulík zlomocný, byli jsme poučeni o tom, jak se chovat, pokud v horách potkáme medvěda nebo jsme měli možnost na vlastní oči spatřit slepýše. Výstup na Lysou horu se tak stal zajímavým zážitkem pro všechny.

      A najednou tady byl poslední den. Dopoledne jsme přichystali dřevo na večerní táborák a hráli různé hry. Odpoledne jsme navštívili hotelový komplex Sepetná, kde jsme měli na celé dvě hodin objednaný krytý bazén. Děti se opravdu vyřádily. Jezdily na tobogánu, odpočívaly ve vířivce, potily se v parní lázni. Večer jsme se příjemně unaveni  potkali u táboráku. Opékaly se nejen tradiční špekáčky, ale také makrely a kuřecí steaky, které nám přichystal majitel hotelu Hamr pan Radim Pláček.

      Pátek, poslední den pobytu, byl věnován balení věcí a úklidu pokojů. Ze zpětné vazby dětí bylo znát, že se jim pobyt líbil a že jsou všichni spokojeni. A to je asi to nejlepší, co jsme si mohli přát. Prožít spolu pár dnů v příjemném prostředí Beskyd, poznávat nové věci, objevovat krásu přírody, ale také sílu kamarádských vztahů.

Mgr. Martina Pelikánová