Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archiv

Nejnovější komentáře

oxf

Ve čtvrtek 23. října se tři žákyně naší školy zúčastnily anglické výtvarné soutěže Oxford Illustrator. Soutěž pořádá nakladatelství Oxford University Press ve spolupráci se ZŠ Pokorného s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Úkolem bylo ztvárnit libovolnou výtvarnou technikou zadaný text v anglickém jazyce. Jednalo se o úryvky ze známé světové literatury. Hodnotila se jednak originalita a nápaditost, ale také správné porozumění danému textu.

Soutěžilo se ve třech kategoriích. Za první kategorii reprezentovala naši školu Cristina Emma Berešová z 5. třídy. Měla za úkol ztvárnit příběh Jacka a kouzelné fazole.

Ve druhé kategorii soutěžila a se svým obrázkem podmořského světa obsadila první místo Natálie Irglová z 6. třídy. Úryvek byl z knihy Dvacet tisíc mil pod mořem.ox

Eliška Dudová z 9. třídy musela ve třetí kategorii ztvárnit velice náročný úryvek z knihy Šarlatové písmeno.

Všem třem dívkám děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy
a Natálce gratulujeme k prvnímu místu!

                                                                                                                                  paní učitelky anglického jazyka

      Stejně jako minulý rok se žáci naší školy zúčastnili projektu Záložka do knihy spojuje školy. V říjnu – v Měsíci školních knihoven opět všichni žáci naši školy lepili, stříhali, kreslili i laminovali, aby vyrobili ty nejhezčí záložky pro žáky ZŠ Sládkovičova ve slovenském městě Ružomberok. Letošní téma znělo Má nejoblíbenější kniha. Každá třída měla jiné favority, takže výstavka všech záložek, která proběhla na konci října v naší školní knihovně, byla opravdu pestrá. A které knihy jsou pro naše žáky těmi nejoblíbenějšími? Celý článek

     31. října jsem já a moje 4. třída jeli vlakem z Vratimova do Frýdlantu nad Ostravicí na Ondřejník. Vydali jsme se na výlet společně s 3.třídou. Během cesty vlakem jsem pozorovali krajinu kolem nás. Šli jsme lesem s paní učitelkou Mellovou, Mrnuštíkovou, Kratochvílovou a paní sekretářkou Veselou. Během túry do kopce jsme pozorovali koně, jak stahovali velké klády z lesa. Protože bylo slunečno, byl hezký výhled do okolí. Dokonce jsme viděli i Lysou horu. Na Ondřejníku jsme se mohli potočit na velkém kolotoči. Dobrovolníci nás točili a paní učitelky vše pozorovaly, aby se nám nic nestalo. Bylo to super. Po svačině jsme se vydali na zpáteční cestu dolů. Před odjezdem vlaku jsme si mohli koupit dobroty v bufetu u nádraží. Zanedlouho jsme nastoupili do vlaku a jeli zpět do Vratimova.

     Výlet se vydařil a všem se líbil.

Za žáky Katka Golcová a Matěj Šindler

    

     Po podzimních prázdninách děti neusedly do školních lavic, ale čekaly je dva dny plné pohybu.

     Ve čtvrtek žáci prvních tříd navštívili ostravskou ZOO. I když se zdálo, že tento den bude velmi chladný a všechna zvířata budou zazimována, opak byl pravdou. V zoo nás čekalo velmi pěkné a slunné počasí, příjemné právě k poznávání podzimní přírody. Zvířátka se vyhřívala v podzimním slunci a děti tak měly možnost poznávat zvířata ve výbězích i při krmení. Navíc pohyb během celého dopoledne přispěl k fyzické kondici dětí.

     V pátek děti vytvořily krásnou halloweenskou náladu tím, že byly převlečeny do strašidelných masek. Naučily se anglické koledy a zazpívaly halloweenské písničky. Zbytek vyučování patřil Podzimní olympiádě s netradičními sportovními disciplínami, např. slalom na koštěti, hod do klobouku, pavoučí dráha, poznávání bylinek a běh ve dvojici.

Mgr. Kateřina Sadílková

      S účinností od 15. 10. 2014 není dovoleno rodičům, zákonným zástupcům a veřejnosti navštěvovat před vyučováním, v době výuky ani po vyučování třídu, třídní učitele či jiné vyučující. Výjimkou jsou třídní schůzky a předem domluvené konzultace. Pro kontakt s vyučujícími využijte konzultační hodiny každé pondělí od 14 do 15 hodin.
Zároveň není dovoleno z bezpečnostních a hygienických důvodů doprovázet žáky do tříd či oddělení školní družiny.  Omluvit žáky můžete telefonicky na sekretariátu ZŠ na čísle 596 732 158.

      Tímto opatřením chceme zajistit větší bezpečnost žáků na škole a omezit zbytečné návštěvy rodičů (donáška svačin, zapomenutých pomůcek atd.).

Děkuji za pochopení

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka školy