Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archiv

Nejnovější komentáře

Přehlídka mladých recitátorů 2018     

     V pondělí 9. dubna 2018, tedy přesně 99. den roku 2018, se již tradičně sešli nejlepší recitátoři z 6. – 9. tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, aby změřili síly ve svém umění. I když venku krásně svítilo sluníčko, soutěžící i jejich fanoušci zaplnili celou třídu 7. B.
     Každý recitátor se nejvíce bojí přebreptů a výpadků paměti. Proto na úvod celého setkání zařadily paní učitelky několik jazykolamů, kterými se všichni přítomní společně rozmluvili. Byla to zábavná jazyková rozcvička.
     Pak už nic nebránilo tomu, vylosovat si své šťastné číslo a předvést, co měli žáci připraveno. K velkému překvapení vyučujících letos žáci dávali přednost básničkám s vážnými tématy. Objevili se klasičtí autoři, např. F. Halas, A. S. Puškin, F. Šrámek, J. Seifert, ale i autoři zcela neznámí, jejichž básničky si děti našly na internetu. Opět se nám předvedli i žáci se svými vlastními texty.
     Všichni se moc snažili a jejich výkony byly opravdu moc hezké. Po skončení soutěže určitě nikdo nelitoval, že byl přítomen. Odborná porota, kterou tentokrát tvořily paní učitelky Lucie Glumbíková, Lenka Parmová, Jitka Hajdušková a Pavlína Kožušníková, nakonec podle svého nejlepšího svědomí rozhodly o pořadí vítězů takto:
Kategorie 6. – 7. tříd:
1. místo Monika Lohnická (7. B)
2. místo Dominika Bajnarová (7. A)
3. místo Karolína Krmašková (6. B)Kategorie 8. – 9. tříd:
1. místo David Farana (9. třída)

2. místo Markéta Hrmelová (8. třída)
3. místo Petr Vaněk (9. třída)     Vítězové si odnesli diplom, malou sladkost a knižní odměnu. Všichni ostatní přítomní získali mnoho nových informací o svých mladších i starších spolužácích, o jejich básničkách i recitačním talentu. A paní učitelky se opět přesvědčily o tom, že do ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí chodí i šikovné děti, které dokáží vytvořit krásné a nezapomenutelné odpoledne.

Mgr. Pavlína Kožušníková

Sedmnáct hodin s Andersenem   

     Přesně tak dlouho strávili účastníci letošní Noci s Andersenem ve škole.  Příznivci literatury z 6. – 9. tříd se na svou literární noc sešli v Základní škole na Masarykově náměstí v pátek 23. března 2018 v 16 hodin a rozloučili se ráno 24. března 2018 kolem deváté hodiny. A co všechno se za sedmnáct hodin dá stihnout?

     Celou akci již tradičně odstartovala výtvarná dílna. Tentokrát holky z 9. třídy nakreslily velice zdařilou karikaturu H. Ch. Andersena a ostatní účastníci kreslili obaly jeho slavných knížek. Z jejich povedených kreseb vznikla na školní chodbě zdařilá výstavka.

     Výtvarná dílna plynule přešla do druhé části, ve které si děti připomněly, že už je to 90 let od prvního vydání knihy Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Děti si vyrobily masky pejska či kočičky a pak ve skupinách nacvičily malou scénku na téma Pejsek a kočička v dnešní době. Jednoznačně nejlepší představení si připravili deváťáci, kteří připravili divadelní etudu na téma Pejsek a kočička u rozvodového soudu. V průběhu nacvičování děti soutěžily také v online pexesu s obrázky obou postaviček. V této disciplíně se vítězkou stala Tereza Sedláčková ze 7. B.

     A protože se mezitím venku setmělo, nastal čas si připomenout 100. výročí založení Československa. Nejprve si žáci společně přečetli ukázky z knihy Karla Čapka Hovory s TGM o dětství prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Pak si děti pustily na interaktivní tabuli karaoke prezidentovy nejoblíbenější písně Ach synku, synku. Po krátkém opakování prezidentovy písně se přemístily před bustu TGM před naši školu a společně ji zazpívaly a rozžaly svíce.

     Ve čtvrtém bloku přišlo na řadu poslední výročí letošní Noci s Andersenem – 80 let od vydání Rychlých šípů Jaroslava Foglara. Žáci vytvořili týmy Rychlých šípů a v nich soutěžili. Nakonec zvítězilo družstvo pod vedením Katky Polkové z 6. A třídy. Na tuto aktivitu navazoval test znalostí o Rychlých šípech. Bohužel se ukázalo, že dnešní děti je nečtou a že o nich neví skoro nic. V průběhu testování žáci soutěžili i ve skládání známého hlavolamu ježek v kleci. Nakonec to nejrychleji zvládla Iva Chwistková z 6. A.

     Večer znatelně pokročil a na některých účastnících začala být znát únava. Byl čas na pohádku na dobrou noc. Již tradičně si je vytvořili sami žáci a pak jimi ozdobili školní pohádkovník. Tentokrát psali na téma Čerti ve škole.

     Po pohádkovém maratonu byla vyhlášena večerka a šlo se spát. Nejprve to vypadalo, že spát chtějí snad jen paní učitelky, ale postupně usnuly všechny děti. Určitě se jim zdály pohádkově krásné sny, třeba o příští Noci s Andersenem. Zbývá jim jen popřát, ať se jim všechny jejich sny vyplní.

 

        Mgr. Lenka Parmová a Mgr. Pavlína Kožušníková

Celý článek

 

V pátek  6. 4. 2018 proběhl v naší škole zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019. K zápisu přišlo celkem 29 dětí (14 dívek, 15 chlapců). K plnění povinné školní docházky bylo přijato 22 žáků, ve čtyřech případech byl povolen odklad povinné školní docházky, ve třech případech bylo řízení o přijetí přerušeno.

Výsledky zápisu 

 

 

                                                                  Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne
                                                                  6. dubna 2018 od 14 do 17 hodin v budově školy.

              Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • případná odborná či lékařská doporučení.

Vážení rodiče, pokud máte technické možnosti, tak bychom Vás z důvodu urychlení průběhu zápisu chtěli požádat o vyplnění níže uvedených formulářů a jejich zaslání na e-mail: zs.masarykovo@tiscali.cz nejpozději do 4. 4. 2018. Pokud nemáte možnost tyto formuláře vyplnit, vyplníte je až při samotném zápisu.

Formuláře k vyplnění:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisový list do 1.třídy

Informace:

Informace MŠMT k organizaci zápisu k povinné školní docházce
Desatero pro rodiče

       Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vratimov. Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, tvoří ulice:

Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radniční náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, U Společenského domu, U Staré školy, U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území města Vratimova.

Naše škola žákům nabízí:

  • výuku dle vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“
  • výuku anglického jazyka od 1. třídy
  • práci s výukovými programy na PC a interaktivní tabuli
  • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, tablety, jazyková a počítačová učebna, žákovská knihovna, …)
  • výuku a integraci žáků se specifickými poruchami učení
  • provoz šk. družiny od 6:30 do 16:00 hod
  • ozdravné a ekologické programy, vzdělávací zájezdy do zahraničí, účast v projektech

 

 

      My, sedmáci ze Základní školy Vratimov na Masarykově náměstí hodně vydržíme. I  když v rádiu hlásili tuhé mrazy,  přesto jsme se v pondělí 26. 2. 2018 vydali na lyžařský výcvikový kurz do Ski areálu Bílá. A taky naše paní ředitelka Alice Čavojská, paní učitelka Martina Pelikánová a paní učitelka Petra Mrnuštíková se těch mrazů nezalekly a jely statečně s námi. Už v autobuse byla skvělá atmosféra a všichni jsme se nemohli dočkat, co nás asi tento týden čeká.     

      A stálo to za to. Jídlo bylo výborné. Snídaně byly formou švédských stolů, obědy i večeře byly překvapivě výborné chuti. Všichni jsme byli moc spokojení. Ubytování bylo v pohodě a lyžařské podmínky super. Lyžovali jsme dvakrát denně. Před dopoledním lyžováním byla rozcvička. Byli jsme rozřazeni do třech skupin. Začátečníci lyžovali na jižní sjezdovce na kotvě, mírně pokročilí a pokročilí na severní sjezdovce na sedačkové lanovce. Na lyžích nám to šlo skvěle a při sportování jsme si utužili naše kamarádství. Společně jsme se smáli i plakali. A zlepšování našich vztahů pokračovalo i každý večer při společenské zábavě. Jednou jsme si navzájem vymýšleli zábavu, kluci holkám a holky klukům. My holky jsme klukům připravily stanoviště s úkoly, které běžně dělají spíše holky.  Kluci nám připravili aktivity vhodné pro děti z mateřské školy. Prý abychom si připomněly, jak nás to ve školce bavilo. Ve čtvrtek byla diskotéka. Taky k nám přijela paní Mgr. Šebestová a vyprávěla nám, jaká nebezpečí nám může přinést být stále „on line“.

      Na konci lyžáku proběhlo vyhodnocení. V nejlepší skupině dostaly diplom Tereza Sedláčková a Tereza Zárubová. V mírně pokročilých Tonička Zipserová. Václav Mojžíšek dostal zvláštní uznání za odvahu projevenou na svahu a Denisa Kadurová za neopakovatelné dojezdy vleže. Ale ocenění by měli dostat hlavně všichni začátečníci, kteří si v pondělí poprvé připnuli své lyže a ve čtvrtek už sjížděli velký kopec. Ten největší diplom by však zasloužily paní učitelky, které vše zorganizovaly a prožily všechny ty nezapomenutelné dny našeho lyžáku s námi. Jen to všechno hrozně moc rychle uteklo. Najednou tu byla sobota 3. března a nám se vůbec nechtělo domů. Všichni jsme prosili, abychom tam mohli zůstat ještě alespoň jeden týden.

                                                                                       vděční sedmáci ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí