Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

    

      15. září 1916 se nesmazatelně zapsalo do dějin prvním použitím tanků. Je těžké dnešním dospívajícím poutavě sto let starou historii 1. světové války přiblížit. Že to však není nemožné, dokázali 15. září 2016 našim žákům 9. třídy příslušníci Československé obce legionářské svou mobilní expozicí s názvem Legiovlak. Výstava představila několik zrekonstruovaných vagonů, které kdysi tvořily vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravovaly v letech 1918–1920 v Rusku po Transsibiřské magistrále. Legiovlak v Ostravě – Svinově se skládal z vozů polní pošty, zdravotního, filmového, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského a kovářského. Jednotlivými vozy žáky prováděl zkušený průvodce v dobovém obleku, který jim popsal zrekonstruované vybavení vozů, figuríny legionářů v dobových stejnokrojích a několik stovek fotografií dokumentujících historii československých legií v Rusku. Své vyprávění prokládal i popisem jednotlivých dramatických střetů československých legionářů s bolševiky. Žáci ocenili poutavost, srozumitelnost a věcnost jeho vyprávění. To nejlepší je čekalo pochopitelně nakonec v podobě obrněného vozu, ve kterém si prohlédli kulomet a děla legionářů. Především chlapci se zajímali o technické parametry a praktické použití těchto zbraní. Na závěr si zájemci mohli zakoupit v prodejním voze suvenýr, který jim bude připomínat jednu velice zajímavou historickou výstavu.

Mgr. Pavlína Kožušníková

    

Vše, co opravdu potřebují znát, se žáci 2. stupně naší základní školy, naučí na adaptačním kurzu? Na tuto otázku se vydali hledat odpověď žáci 6. tříd na svůj adaptační pobyt ve dnech 8. – 9. září 2016 do Trojanovic. I když se nenaučili úplně všechno, za dva dny toho zvládli opravdu hodně. Seznámili se se svými novými spolužáky, s novými třídními učitelkami, paní učitelkou Mgr. Danou Dalihodovou a paní učitelkou Mgr. Pavlínou Kožušníkovou, i se svou výchovnou poradkyní, paní učitelkou Mgr. Martinou Pelikánovou, která měla celý adaptační pobyt na starost.
V průběhu prvního dne si ve společných aktivitách povídali, soutěžili, sportovali, tančili, kreslili a zdolali i horský lanový park Tarzanii. Druhý den přišly i náročnější úkoly, ve kterých bylo nutné prokázat ochotu spolupracovat se svými spolužáky i s vyučujícími, tolerovat jejich slabosti, nakonec jim projevit i svou důvěru.
Domů se všichni vraceli s mnoha novými kamarády, zážitky a s pocity. Přejeme jim, aby se jim na naší základní škole dařilo nejméně tak dobře, jak zvládali všechny zadané úkoly na svém adaptačním kurzu a aby u nás prožili krásné 4 roky, na které budou rádi vzpomínat.

vyučující ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

 

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 1. září 2016 v 7: 55 h. Rodiče, prvňáčci i ostatní žáci přijdou do školy hlavním vchodem. Budova bude otevřena od 7: 40 h. Pro tento den žáci nepotřebují přezůvky ani aktovku. Rodiče prvňáčků obdrží všechny potřebné informace k organizaci výuky ( asi 45 minut).Organizace 1. školního týdne:

 • zahájení školního roku
 • zápis do školní družiny 1. 9. 2016 v 8:45 h
 • školní družina zahájí provoz 2. 9. 2016
 • až druhý den, tj. 2. 9. přijdou děti s aktovkou s vybaveným pouzdrem (pastelky, dvě tužky, guma a ořezávátko) a přinesou si přezůvky. Ve škole obdrží učebnice, pracovní sešity a školní sešity. Na začátku roku budeme vybírat peníze na výtvarné potřeby (temperové barvy, vodové barvy, prstové barvy, štětce, výkresy, barevné papíry, tuše, modelovací hmota, fix, tabulka, složky na výkresy…) – tyto věci NEKUPUJTE!
 • 9. 2016 se prvňáčci budou učit 2 hodiny tj. do 9:35 h, od 5. do 9. 9. 2016 již 3 hodiny tj. do 10:40 a od 12. 9. 2016 podle rozvrhu.

Seznam potřeb pro prvňáčky:

 • aktovka s pevnými zády (Jak správně vybrat školní tašku? Doporučení Státního zdravotního ústavu v Praze čtěte zde: školni taška)
 • vhodné přezůvky
 • vybavený penál (pastelky, dvě tužky č. 2, strouhátko, nůžky, guma)
 • cvičební úbor, cvičky a sportovní obuv na hřiště (v podepsaném plátěném pytlíku)
 • zástěrka nebo košile na výtvarnou výchovu
 • ručník s poutkem, ubrousek na svačinu
 • papírové kapesníčky (10 ks)
 • složka na číslice a na sešity (počkat na velikost)

Všechny věci svým dětem PODEPIŠTE!