Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

 

     Na přelomu března a dubna žila naše škola recitací. Nejprve žáci diskutovali o výběru správných textů. Mnoho dětí si nechalo poradit od rodičů, některé poprosily o pomoc paní učitelky, stále častěji si děti vyhledávaly své básničky na internetu. Nejčastěji si děti vybraly básničky veselé a hravé, často se jednalo o písňové texty. Pak nastalo období nácviku. Na chodbách bylo slyšet rozhovory o tom, kolik toho kdo už umí, jestli se to dá zvládnout a podobně. Pak nadešel čas měření sil a rozběhla se třídní kola, jejichž vítězové postoupili do školních kol. A jak to všechno nakonec dopadlo?

     V prvních třídách zvítězila Sára Paveláková, nejlepší recitátorkou ve 2. třídách se stala Tereza Vaňková. Mezi třeťáky nenašla konkurenta Klára Jurková, ve 4. třídě pak Monika Lohnická. Všechny páťáky porazila Markéta Hrmelová, v 6. třídě nenašla přemožitele Kristýna Kaločová. V 7. třídě si 1. místo vybojoval Michal Kocurek. V 8. třídě svým výkonem nejvíce zaujala Nikola Vogalová a v 9. třídě Lucie Vaňková.

     Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu na recitační soutěž. Poděkování patří i všem ostatním recitátorům, kteří se na soutěž připravovali ze všech sil a předvedli velice hezké výkony. I když letos nezvítězili, získali cenné zkušenosti a mohou se o úspěch pokusit příští rok.

paní učitelky jazyka českého a literatury

fotogalerie

God aften, kaere born!
překlad: Dobrý večer, milé děti!

     Tento dánský pozdrav zněl večer 27. března 2015 celou Základní školou na Masarykově náměstí, protože se tam již tradičně shromáždili účastníci nočního dobrodružství s literaturou Noci s Andersenem. Letos se sešlo celkem 46 nocležníků. Celá akce proběhla pod dozorem paní učitelky českého jazyka Markéty Blažkové a vedoucí školní knihovny Pavlíny Kožušníkové.
     Akce začala v pátek v 17.00 hodin pletením pomlázek. S touto aktivitou přišel účastníkům pomoci pan Oliver Blšták. Pod jeho trpělivým vedením si všichni zájemci nakonec upletli hezký karabáč, který mohou použít příští týden o Velikonocích.
     Kolem 19. hodiny přišla další návštěva, tentokrát z ciziny. Ano, byl to pan Andersen. Naučil děti dánsky pozdravit, pak jim rozdal literární testy, které se týkaly jeho osoby. Účastníci mohli vyhledávat na internetu a správné údaje jim sám Andersen po skončení soutěže prozradil. Pod jeho vedením se pak všichni vydali ke spřáteleným nocležníkům z 1. – 4. tříd, kteří svou Noc s Andersenem trávili v Městské knihovně Vratimov. Aby se nebáli, na cestu si svítili lampióny a svítilnami. Také v městské knihovně děti luštily Andersenův test. Protože však šlo o děti z 1. – 4. tříd, mohly se zeptat samotného Andersena i přítomné Sněhové královny na odpověď. Paní knihovnice z městské knihovny nakonec všechny odměnili malou pozorností.
     Po návratu do školní budovy následoval oblíbený pohádkový AZ kvíz a luštění hádanek, čímž si účastníci připomněli hlavní literární výročí roku 2015 – 4. dubna 2015 by oslavil 100 let Jan Drda, autor populární pohádky Nejkrásnější hádanka.
     Po luštění se nocležníci proměnili na spisovatele a psali pohádky na téma Čerti ve školní jídelně. Jejich autorské čtení a zdobení „pohádkovníku“ těmito dílky všechny velmi pobavilo a ukončilo aktivní část pohádkové noci. Nadešel čas rozbalit karimatku a zalézt si do spacáku. Aby se dětem lépe usínalo, proběhlo ještě noční promítání a pak si už o tom všem mohli nocležníci jen nechat zdát.

     Ráno po probuzení nastalo velké uklízení a pak už každý spěchal do svých domovů. Takže, milí přátelé pohádek pana Andersena, farvel (na shledanou) v roce 2016…

Mgr. Pavlína Kožušníková

 

Určitě každý z nás někdy snil o tom, že se stane králem nebo královnou. V pátek 27. března 2015 všichni mladí šachisté z regionu Slezská brána a ze spřátelených obcí měli příležitost se v ZŠ Žabeň zúčastnit turnaje pro žáky 1. stupně „O šachového krále a královnu Slezské brány“. Pod záštitou Beskydské šachové školy akci pořádala Obec Žabeň a ZŠ Žabeň.
Na startu se sešlo celkem 55 žáků ze 7 škol a z Domu dětí a mládeže Vratimov. Soutěžilo se v 6 kolech a naši žáci se rozhodně mezi konkurencí neztratili. Nakonec si do Vratimova odvezli bronzový pohár za krásné 3. místo v soutěži družstev.
Naši školu reprezentovali: Vítek Španihel ( 7. místo), Václav Boháč ( 11. místo), Petr Košťál (15. místo), Filip Neumann, Jakub Maršálek, Matěj Šindler, Matěj Plewa, Rozálie Rychlá, Lukáš Cielecký. Všem našim reprezentantům děkujeme za krásnou reprezentaci školy a držíme palce do dalších soutěží.
A kdo se stal tím vytouženým šachovým králem Slezské brány? Jeho královské Veličenstvo Tobiáš Krejčok ze ZŠ Sedliště. Pohár pro vítěze soutěže družstev si odvezli domácí žabeňští šachisté.

     Dne 24. března 2015 zaplnili žáci 5. – 9. tříd školní tělocvičnu, aby zhlédli vystoupení opavské Umělecké agentury Aleny Bastlové Česká balada. Mnozí z nich přicházeli do tělocvičný se smíšenými pocity. Z hodin literatury věděli, že balada je básnička, která má smutný děj a na jejím konci někdo umře. Většina očekávala, že herci budou postupně recitovat texty jednotlivých balad. Že je pro ně připraveno zábavné představení plné písniček a scének, nikdo nečekal. Celý článek

     Nejen tato překrásná píseň Jaroslava Ježka, ale i mnoho jiných nádherných swingových písní znělo dne 16. března 2015 koncertním sálem ZUŠ Vratimov. Díky hned několika náhodám totiž právě v tento den ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí navštívili 2 olomoučtí hudebníci. Žáci 5. – 9. tříd měli z bezprostřední blízkosti možnost pozorovat, jak pan Richard Pogoda zvládá hrát na klavír a zpívat se strhujícím nadšením hudbu z počátku 20. století. Nezapomenutelný zážitek z vystoupení pak svými tóny na saxofon dotvářel pan Mirek Švihálek. Žáci vyslechli první americké swingové hity, které se u nás hrály na počáku 20. století s českými texty a pak několik hitů Ovobozeného divadla, např. Klobouk ve křoví, Nebe na zemi, Tmavomodrý svět, David a Goliáš, Šaty dělaj člověka, Ezop a brabenec, Svítá… Celý článek