Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 proběhne

15. ledna 2016 od 14 do 17 hodin.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • případná odborná či lékařská doporučení.

Naše škola žákům nabízí:2015_pomucky

  • výuku dle vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“
  • výuku anglického jazyka od 1. třídy
  • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, tablety, jazyková a počítačová učebna, žákovská knihovna, …)
  • provoz šk. družiny od 6:30 do 16:00 hod
  • ozdravné a ekologické programy, vzdělávací zájezdy do zahraničí, účast v projektech

Ve školním roce 2016/2017 bude otevřena  pouze jedna  1. třída. Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vratimov. Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, tvoří ulice:

Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radniční náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, U Společenského domu, U Staré školy, U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území města Vratimova.

 

Ve dnech 21. a 22. 12. 2015 je žákům školy uděleno se souhlasem zřizovatele ředitelské volno. Škola začíná v pondělí 4. 1. 2016.

        17476765-the-british-flag-in-the-form-of-a-glossy-heart

     Víte, kde můžete ochutnat brambůrky s příchutí octa či krevet, pít čaj s mlékem, snídat kvasnicovou pomazánku a obědvat tresku s hranolky? No přece v Anglii! Netvrdíme, že by vám to vše chutnalo, ale to, že jsme tato neobvyklá jídla mohli ochutnat, byla docela fajn zkušenost.

     A kdo je vlastně ochutnával? No přece 40 žáků z naší školy. Byli jsme vybráni, abychom se zúčastnili sedmidenního zájezdu do Brightonu, který byl úplně zdarma, protože byl na základě Výzvy č. 56 projektu „Čteme a konverzujeme“ financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. No, tak úplně zdarma to nebylo – alespoň ne pro naše rodiče, kteří nám dali štědré kapesné, a my jsme ho mohli utratit za suvenýry a samozřejmě také naprosto úžasné oblečení, se kterým nyní oslňujeme své spolužáky.

Celý článek

     Milí čtenáři,

v době, kdy budete číst tento článek, budou prázdniny téměř u konce. Mnozí z vás, hlavně rodiče žáků, si pravděpodobně pokládají otázku, jak to bude s výukou na naší škole s blížícím se začátkem školního roku, když budova školy je obklopena lešením a střecha na budově prochází rozsáhlou rekonstrukcí? Kromě nové střechy bude na budově z čelní stěny nová omítka včetně opraveného soklu. Tyto pozitivní změny k lepšímu jsou zásluhou zřizovatele naší školy – Města Vratimova. Opravy budou probíhat za provozu pravděpodobně až do konce října, ale vás mohu ujistit, že školní rok začne standardně dne 1. 9. 2015. 

Celý článek