Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

     31. října jsem já a moje 4. třída jeli vlakem z Vratimova do Frýdlantu nad Ostravicí na Ondřejník. Vydali jsme se na výlet společně s 3.třídou. Během cesty vlakem jsem pozorovali krajinu kolem nás. Šli jsme lesem s paní učitelkou Mellovou, Mrnuštíkovou, Kratochvílovou a paní sekretářkou Veselou. Během túry do kopce jsme pozorovali koně, jak stahovali velké klády z lesa. Protože bylo slunečno, byl hezký výhled do okolí. Dokonce jsme viděli i Lysou horu. Na Ondřejníku jsme se mohli potočit na velkém kolotoči. Dobrovolníci nás točili a paní učitelky vše pozorovaly, aby se nám nic nestalo. Bylo to super. Po svačině jsme se vydali na zpáteční cestu dolů. Před odjezdem vlaku jsme si mohli koupit dobroty v bufetu u nádraží. Zanedlouho jsme nastoupili do vlaku a jeli zpět do Vratimova.

     Výlet se vydařil a všem se líbil.

Za žáky Katka Golcová a Matěj Šindler

    

     Po podzimních prázdninách děti neusedly do školních lavic, ale čekaly je dva dny plné pohybu.

     Ve čtvrtek žáci prvních tříd navštívili ostravskou ZOO. I když se zdálo, že tento den bude velmi chladný a všechna zvířata budou zazimována, opak byl pravdou. V zoo nás čekalo velmi pěkné a slunné počasí, příjemné právě k poznávání podzimní přírody. Zvířátka se vyhřívala v podzimním slunci a děti tak měly možnost poznávat zvířata ve výbězích i při krmení. Navíc pohyb během celého dopoledne přispěl k fyzické kondici dětí.

     V pátek děti vytvořily krásnou halloweenskou náladu tím, že byly převlečeny do strašidelných masek. Naučily se anglické koledy a zazpívaly halloweenské písničky. Zbytek vyučování patřil Podzimní olympiádě s netradičními sportovními disciplínami, např. slalom na koštěti, hod do klobouku, pavoučí dráha, poznávání bylinek a běh ve dvojici.

Mgr. Kateřina Sadílková

      S účinností od 15. 10. 2014 není dovoleno rodičům, zákonným zástupcům a veřejnosti navštěvovat před vyučováním, v době výuky ani po vyučování třídu, třídní učitele či jiné vyučující. Výjimkou jsou třídní schůzky a předem domluvené konzultace. Pro kontakt s vyučujícími využijte konzultační hodiny každé pondělí od 14 do 15 hodin.
Zároveň není dovoleno z bezpečnostních a hygienických důvodů doprovázet žáky do tříd či oddělení školní družiny.  Omluvit žáky můžete telefonicky na sekretariátu ZŠ na čísle 596 732 158.

      Tímto opatřením chceme zajistit větší bezpečnost žáků na škole a omezit zbytečné návštěvy rodičů (donáška svačin, zapomenutých pomůcek atd.).

Děkuji za pochopení

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka školy

knihovny      V říjnu již běží nový školní rok v plném proudu, opět ožily nejen třídy a chodby, ale také naše školní knihovna. A protože jsme všichni plni síly, můžeme si měsíc školních knihoven užít naplno.

V měsíci říjnu bude rozšířena otevírací doba školní knihovny, a tak si čtenáři mohou půjčit knihy každý školní den. V tyto dny se žáci mohou zapojit i do akce Daruj škole knihu a obohatit školní knihovní fond o knihy, které už nečtou, ze kterých už vyrostli a jenom jim doma překáží. Přitom jiné děti by si možná právě jejich knihu nebo časopis rády přečetly. Řešení je jednoduché. Žáci mohou své nepotřebné knihy a časopisy darovat naší školní knihovně. V loňském roce přibylo tímto způsobem do našeho knihovního fondu 120 knih pro děti od 6 do 15 let. Celý článek