Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

Vážení rodiče,
tímto Vám oznamujeme, že dne 27. 9. 2019 bude všem žákům školy uděleno ředitelské volno, které rovněž platí pro provoz školní družiny. Důvodem pro jeho udělení jsou nenadálé stavební práce, které vznikly v důsledku realizace přístavby šaten a opravy fasády školy. Tímto opatřením se škola snaží chránit bezpečí Vašich dětí.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme Vám za Vaše pochopení.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

 

Krok za krokem ke společnému cíli     

     Prázdniny utekly jako voda a je tady opět začátek dalšího školního roku. Společně s ním jde, jako každým rokem, ruku v ruce adaptační kurz 6. ročníků. Adaptační kurz je skvělou příležitostí, jak se mohou noví žáci, kteří k nám přicházejí ze Základní školy Řepiště, začlenit do svého nového kolektivu, poznat své nové spolužáky, najít si kamarády, zkrátka adaptovat se na zcela jiné prostředí, než na které byli zvyklí.  Je také ale jedinečnou možností, která napomůže třídnímu učiteli, který povede svou třídu po celé čtyři roky školní docházky, vidět své děti z jiného úhlu pohledu, než mu skýtají školní lavice. A naopak, žákům zase napomůže blíže poznat svého nového třídního učitele. To vše vytváří dobrý a pevný základ pro jejich společné fungování. Celý článek

 

Dárek škole k jejím 110 narozeninám

     Není jistě tajemstvím to, že naše škola v roce 2019 oslavila 110 let od svého založení. Důstojnou oslavou těchto úctyhodných narozenin byla jistě Slavnostní akademie školy, která proběhla ve dnech 29. a 30. dubna 2019. Žáci školy si na tuto akademii pod vedením svých třídních učitelů připravili mnohá hodnotná představení, která měli možnost shlédnout nejen rodiče našich žáků, žáci ZŠ Vratimov, Datyňská 690 nebo ZŠ Řepiště, ale také zastupitelé města Vratimova a jeho občané.
Celý článek

 
Odjezd od nádraží ČD, Vratimov: pondělí 16. 9. 2019 v 8°° hod
Příjezd k nádraží ČD, Vratimov: pátek 20. 9. 2019 cca 14°° hod
Adresa: NA BÍLÉ/BESKYDY, Bílá 155, 739 15 Bílá
Tel.: +420 725 222 112
Email: ondrackova@nabile.cz
www.nabile.cz
 
Základní organizační pokyny najdete v následujícím odkazu:  ŠVP NA Bílé 2019 (2)
 
 

Vážení rodiče,
dne 28. 6. 2019 započala na naší škole realizace přístavby šaten a poslední etapa oprav fasády školy. Stavební práce, které s touto realizací souvisejí, si vyžádaly určité změny v organizaci vnitřního režimu školy. Se všemi změnami a bezpečnostními opatřeními, které slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy, stejně jako návštěvníků školy, se můžete seznámit v dokumentu

„Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a zaměstnanců školy v době stavebních prací“.

Touto cestou bych Vás ráda poprosila o respektování tohoto pokynu, stejně tak jako o trpělivost se změnami, které se vyskytly v souvislosti s těmito stavebními pracemi. 

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy