Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

      S účinností od 15. 10. 2014 není dovoleno rodičům, zákonným zástupcům a veřejnosti navštěvovat před vyučováním, v době výuky ani po vyučování třídu, třídní učitele či jiné vyučující. Výjimkou jsou třídní schůzky a předem domluvené konzultace. Pro kontakt s vyučujícími využijte konzultační hodiny každé pondělí od 14 do 15 hodin.
Zároveň není dovoleno z bezpečnostních a hygienických důvodů doprovázet žáky do tříd či oddělení školní družiny.  Omluvit žáky můžete telefonicky na sekretariátu ZŠ na čísle 596 732 158.

      Tímto opatřením chceme zajistit větší bezpečnost žáků na škole a omezit zbytečné návštěvy rodičů (donáška svačin, zapomenutých pomůcek atd.).

Děkuji za pochopení

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka školy

knihovny      V říjnu již běží nový školní rok v plném proudu, opět ožily nejen třídy a chodby, ale také naše školní knihovna. A protože jsme všichni plni síly, můžeme si měsíc školních knihoven užít naplno.

V měsíci říjnu bude rozšířena otevírací doba školní knihovny, a tak si čtenáři mohou půjčit knihy každý školní den. V tyto dny se žáci mohou zapojit i do akce Daruj škole knihu a obohatit školní knihovní fond o knihy, které už nečtou, ze kterých už vyrostli a jenom jim doma překáží. Přitom jiné děti by si možná právě jejich knihu nebo časopis rády přečetly. Řešení je jednoduché. Žáci mohou své nepotřebné knihy a časopisy darovat naší školní knihovně. V loňském roce přibylo tímto způsobem do našeho knihovního fondu 120 knih pro děti od 6 do 15 let. Celý článek

cup

Začátkem května 2015 se šestnáct žáků naší školy pod vedením paní učitelky Lenky Parmové vydají po stopách Harryho Pottera. „Bradavický expres“ pro nás vypraví cestovní kancelář Školní zájezdy s.r.o. až před budovu naší školy. A co nás všechno čeká? Celý článek

Informační portál Šance Dětem
           Nekomerční informační portál www.sancedetem.cz poskytuje rodinám informace při řešení nejrůznějších potíží s dětmi a také tipy, kdy a kde hledat pomoc. Rodiče zde najdou odpovědi na otázky spojené se zdravotními či psychickými problémy u dětí, s jejich rizikovým chováním, s porozvodovou péčí o děti, se sociálně patologickými jevy apod. Rádi bychom Vaší pozornosti doporučili článek O nejčastějších školních potížích u dětí, který nyní najdete na portálu Šance Dětem.