Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 

 Půjčovní doba: pondělí, středa, pátek:  9:35 – 9:55
     
     Srdečně Vás zveme do naší školní knihovny. Co všechno v naší knihovně najdete? Encyklopedie, slovníky, naučnou literaturu, atlasy, zpěvníky, básničky, krásnou literaturu, dobrodružnou literaturu, dívčí romány, pohádky, komiksy i časopis Vilda.
        

Šk. knihovnice: Mgr. Pavlína Kožušníková

 

 

Když se chce, tak se čte … (2012/2013)

   Je všeobecně známo, že dnešní děti před četbou knih dávají daleko častěji přednost vysedávání u počítačů. Na Základní škole na Masarykově náměstí ve Vratimově to nevzdáváme a v rámci aktivit školní knihovny se snažíme s tímto soudobým nešvarem bojovat.

   Třikrát týdně mohou žáci školní knihovnu navštívit, půjčit si knihu, nebo jen tak v jejích prostorách strávit velkou přestávku prohlížením knih. Také se v letošním školním roce podařilo obnovit vydávání školního časopisu s novým názvem Školní svět. Všechny příspěvky jsou autorské a jejími pisateli nejsou nikdo jiný než naši žáci.

   V průběhu celého školního roku se děti se svou knihovnou zúčastnili hned několika soutěží. Na podzim naše školní knihovna obsadila krásné 2. místo v celostátní soutěži školních knihoven, kterou vyhlašovalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J.  A . Komenského v Praze. (Soutěžní prezentaci najdete na webových stránkách školy.)

   Další úspěch jsme zaznamenali v soutěži nakladatelství Albatros, ve které žáci 7. třídy soutěžili se svou prezentací „Hobití tlupa z Vratimova“. (I tuto prezentaci lze zhlédnout na webových stránkách naší školy.) Žáci si vybojovali deskovou hru Hobit, kterou mají k dispozici o přestávkách.

   Měsíc březen – Měsíc čtenářů byl na akce spojené s rozvojem čtenářské gramotnosti obzvláště bohatý. Na naší škole proběhla již tradiční Přehlídka mladých recitátorů, což je zábavné odpoledne všech , kteří rádi recitují a jejich fanoušků. Vítězství si odnesly 2 dívky: Lucie Vaňková ze 7. třídy a Tereza Chrobáková z 9. A třídy.

   Zapojili jsme se do soutěže Lidice, kde žáci kromě vyhledávání informací museli zpracovat i vlastní práci týkajících se osudů lidí, jejichž jména najdeme na památnících ve Vratimově. Našeho regionu se týkala i vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou branou, kde jsme se umístili na pěkném 3. místě.

   V závěru měsíce března jsme se zúčastnili internetové soutěže Národního pedagogického muzea a knihovny J.  A . Komenského v Praze pod názvem Škola v literatuře, které se zúčastnilo celkem 747 soutěžících. Z 10 výherců byli 4 žáci naší školy: Damián Pražák, Jan Skula, Jakub Rak a Michal Vehovský.

   Zatím poslední akcí bylo nocování v naší škole v rámci celostátní akce Noc s Andersenem. A protože Hans Christian Andersen psal pohádky, tak i my na ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, pevně věříme, že stejně jako v pohádce dobro zvítězí nad zlem, tak i krása a nápaditost literatury, ukrytá v knihách, zvítězí nad povrchností sociálních sítí a počítačových her, které jsou plné násilí a nesmyslů.

                                                                                                          Mgr. Pavlína Kožušníková