Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 

2. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk
  • Slovní druhy, podstatná jména, jména obecná a vlastní. 
  • SLOH: Jednoduchý popis obrázku Jara.
  • PSANÍ: Opis, přepis.
  • ČTENÍ: Báseň. Vlastní četba knih.

  • Do sešitu si napiš nadpis: OBOJETNÉ SOUHLÁSKY a vypiš je. Jsou to: B,F,L,M,P,S,V,Z.
  • Do sešitu si napiš nadpis: SLABIKOTVORNÉ R a L a napiš si větu: Strč prst, skrz krk.  Mlž pln skvrn zvlh z mlh. V těchto větách barevně vyznač písmena R a L.
  • Do sešitu si napiš nadpis: PODSTATNÁ JMÉNA a opiš růžový rámeček ze strany 73. a 74. Z učebnice (Zopakuj si).
  • Učebnice 73., 74. Vše ústně. Písemně pouze 73/5.
  • JČ/PS 1/1, 2/4,5 a 2/7 přečti a dokonči příběh, zadní stranu 34 doplň celou.
  • SLOH: Z Čítanky str. 132. popiš ústně obrázek od pana Josefa Lady. Budeš li chtít napiš si do sešity ČT/SL strom JARO, JOSEF LADA a namaluj obrázek podle Čítanky, stačí jeho část, jarní motiv.
  • PÍSANKA: str. 15.
  • ČÍTANKA: str. 97., vypracuj jako D.Ú. k básni 
  • PRACOVNÍ_LIST_DO_ČTENÍ
 • Prvouka
  • Jaro. Opakování učiva.
  • PRV/PS Hra – barevné kartičky vzadu, opakujeme formou hry.
 • Anglický jazyk
  • Ústně: (tato cvičení si pouze říkejte, odpovědi nikam nepište)
   • v učebnici na straně 36 popíšeš všechny klauny. Řekneš, jaké mají oči a vlasy, např. number 1 – pink hair and orange eyes (číslo 1 – růžové vlasy a oranžové oči)
   • v učebnici na straně 35 si zkusíš zazpívat nebo jenom přečíst písničku (dělali jsme ve škole)
  • Písemně: (toto cvičení vypracuj v pracovním sešitě)
   • sešit str. 33 v horní části najdeš a zakroužkuješ všechna slova v křížovce. Na každé slovo použij jinou barvu pastelky. Potom se podívej na obrázek Daisy a na linky napiš správnou část těla.