Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020

 • Matematika
  • Názorné zavedení násobení v souborech různých předmětů. Násobení dvěma. Násobky čísla 2. Činitel a záměna činitelů.
   Geometrie: Měření úseček na centimetry a milimetry.

  • Velká MAT str. 17.
  • Malá MAT 3. díl str. 4.,5.,6,7.
  • Do sešitu z velké MAT opiš žlutý rámeček, jsou to 3 příklady a pod ně si napiš slova: ČINITEL krát ČINITEL se rovná součin a připiš příklady:
   2 krát 5 se rovná 10 i 5 krát 2 se rovná 10
   2 krát 7 se rovná 14 i 7 krát 2 se rovná 14
   2 krát 1 se rovná 2 i 1 krát 2 se rovná 2
 • Český jazyk
  • Souhlásky obojetné, znělé a neznělé. Slabikotvorné l, r.
  • SLOH: Základní formy společenského styku-poděkování, omluva, požádání.
  • PSANÍ: Hygienické a pracovní návyky. Dodržování tvarů písmen podle normy psaní. Správné spojování písmen, rozestupy, umístění diakritických znamének. Opis, přepis, nadpis.
  • ČTENÍ: Plynulé čtení s porozuměním. Upevnění přirozené intonace. Literární výchova: Beseda o knihách. Divadlo-herec, divák. Dramatizace pohádky. Záznamy do ČT deníků Škola naruby, popř. do nových ČT deníků strom(nepovinné).
  • Odkazy k učivu: použijte tabulky s přehledy učiva ze zadní strany učebnice Souhrnné opakování str. 117.-119. , a také 106.-108.
  • Učebnice str. 70.-71. ústně.
  • Písemně do sešitu Letní noc 70/2 cv. 1. fialový puntík přepiš do sešitu včetně nadpisu 2 řádky básně.
  • Písemně 71/3 s pěti slovy utvoř 5 vět, slova vypiš ale všechna.
  • Písemně 71/4
  • JČ/PS 1. díl písemně str. 40/3
  • JČ/PS 2. díl písemně str. 33. Celá.
  • PÍSANKA: str. 13. a 14. Ze str. 13. Prvních 6 řádků a ze str. 14. první 3 řádky.
  • ČÍTANKA: str. 95.-96.
  • Do sešitu ČT/SL-strom vypracuj následující odpovědi k básni Koledníček a ozdob, namaluj 3 nakreslená vajíčka jako kraslice. 
  • KOLEDNÍČEK
 1. Paní máma zlatičká je podle tebe: zlá nebo hodná?, lakomá nebo štědrá?
 2. Paní máma dětem daruje………………………..
 3. Teď namaluj ty 3 kraslice

Povyprávěj mámě nebo tátovi obsah přečtené pohádky PRINCEZNA NA HRÁŠKU.

 • Prvouka
  • Jaro. Charakteristika počasí na jaře. Jarní květina. Práce na zahradě. Mláďata. Hodiny, čas, kalendář, rok, měsíce.
  • Učebnice 45. až 47.
   PRV/PS 54. až 57.
 • Anglický jazyk
  • opakování slovní zásoby:  části obličeje
  • sloveso ´mít´ Já mám hnědé vlasy. Mám modré oči.
  • rozhovor: Jak se jmenuješ? Jak se máš? Kolik je ti let?
  • prac. sešit str. 35