Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Předchozí školní týdny


4. A  – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020

 • Matematika
  • Opakuj si malou násobilku, písemné dělení, řešení slovních úloh, násobení dvojciferným činitelem.
  • Písemně vypracuj do sešitu – kniha 74/5, 75/1,2. Pracovní sešit str.9.
  • Dobrovolný úkol- můžeš vypočítat všechna cvičení z PS po stranu 8, která jsme nepočítali.
  • Geometrie – zopakuj si rýsování kružnic – kniha str.124.P
 • Český jazyk
  • Opakuj si ústně vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S , vzory podstatných jmen, rod, číslo a pád.
  • Nauč se vzory podstatných jmen rodu mužského – pán, hrad, muž, stroj.
  • Nauč se určování životnosti – kniha 95/1c .
  • Písemně vypracuj do sešitu 95/1 b,c, 95/2, 95/3, 96/1b .
  • Ústně si udělej 96/2 .
  • Čtení
   • Přečti si z čítanky str.73-74, napiš do sešitu čtení co je to bajka. Písemně vypracuj do sešitu 74/2.
   • Nakresli si k tomu obrázek.
 • Anglický jazyk
  • Ústně: (tato cvičení si pouze říkejte, odpovědi nikam nepište)
   • v učebnici na straně 32 si přečti příběh o Polly. Zkus přeložit, obrázky ti pomůžou pochopit příběh
   • v učebnici na straně 36 se podívej na mapu a řekni 6 vět, kde se co nachází, použij předložky, které jsme se učili (next to – vedle, opposite – naproti), např. The cinema is opposite the restaurant.
  • Písemně: (toto cvičení vypracuj v pracovním sešitě)
   • sešit str. 42 z šedého rámečku nahoře doplň věty do bublin a jeden obrázek si vybarvi
 • Přírodověda 
  • Přečti si a prohlédni si obrázky str.52-54/ ekosystém park, rostliny, zvířata /.
  • Udělej zápis do sešitu: vypiš si rostliny ze str.54, nakresli si konvalinku, tis červený, medvědí česnek. Podtrhni nadpis a názvy rostlin.
  • Zopakuj si ústně učivo ze str.45-51.
 • Vlastivěda
  • Učivo tohoto týdne bude lehké a vám už známé – Staré pověsti české
  • https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr 
   • Učebnice, 2. díl, 15 – 17 pozorně přečíst zadané stránky, prohlédnout si obrázky, přečíst k nim text.
   • Naučit se na otázky odpovědět, odpovědi vyhledejte v textu a písemně do sešitu vlastivědy odpovězte krátce a stručně. Otázky neopisujte. Nezapomeňte na datum a nadpis.
    • otázka č. 1 – odpověď na str. 16 (v rámečku)
    • otázka č. 2 – odpověď na str. 15
    • otázka č. 3 – odpověď na str. 15
    • otázka č. 4 – odpověď na str.16
    • otázka č. 5 – odpověď na str. 16 (v rámečku)
   • Pokud máte všechno splněno a nevíte, co dělat, doporučuji četbu knihy   Staré pověsti české – komiks, možná ji máte doma  knihovně. Dobrovolná aktivita.
 • Náboženství

Procvičování učiva-www.proskoly.cz, www.onlinecviceni.cz