Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. A  – školní týden 23. – 27. 3. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk
  • Vzory rodu mužského – vzor pán, skloňování, určování vzorů
  • procvičování podstatných jmen rodu středního a ženského
  • Opakování
   • určování mluvnických kategorií podstatných jmen – rod, číslo,pád, vzor
   • aplikování pravidel pravopisu v koncovkách podstatných jmen
   • aplikování pravidel pravopisu ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných
   • opakování učiva o slovesech, předpony
  • https://www.youtube.com/watch?v=Ua0VrAdewpA&list=PLRIAbcV4C4ZCkdgKRbCGVZgbh2BwlIYWF
  • Sloh – dopis
  • Čtení -procvičování čtení s porozuměním – čtení z čítanky, odpovědi na otázky z knihy , zapisování do sešitu čtení, rýmy, přísloví
 • Anglický jazyk
 • Přírodověda 
  • Neživá příroda
 • Vlastivěda
  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv 
  • Učivo tohoto týdne bude Slované na našem území
   • Učebnice, 2. díl, str. 11 – 14, prohlédnout obrázky, přečíst k nim text.
   • Najít v textu odpověďi na otázky na str. 14, pod názvem Zopakuj si, nezapomeňte na datum a nadpis.
   • Naučit se na otázky odpovědět, odpovědi vyhledejte v textu a písemně do sešitu vlastivědy odpovězte krátce a stručně. Otázky neopisujte.
    • otázka č. 1 – odpověď na str. 11
    • otázka č. 2 – odpověď na str. 11
    • otázka č. 3 – odpověď na str. 11, pod obrázkem mapy
    • otázka č. 4 – odpověď na str.11
    • otázka č. 5 – odpověď na str. 13 – otázka č. 6 – odpověď na str. 13
 • Náboženství

Procvičování učiva-www.proskoly.cz, www.onlinecviceni.cz