Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk
 • Přírodověda 
  • Neživá příroda – nerosty a horniny
  • zlato, stříbro ( výskyt, využití – U str. 44 – stručný zápis)
  • energetické suroviny ( černé uhlí, hnědé uhlí- str. 45 do sešitu si opiš rámečky, nakresli)
 • Vlastivěda
  • Učivo tohoto týdne bude lehké a vám už známé – Staré pověsti české
   • https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr 
   • Učebnice, 2. díl, 15 – 17 pozorně přečíst zadané stránky, prohlédnout si obrázky, přečíst k nim text.
   • Naučit se na otázky odpovědět, odpovědi vyhledejte v textu a písemně do sešitu vlastivědy odpovězte krátce a stručně. Otázky neopisujte. Nezapomeňte na datum a nadpis.
    • otázka č. 1 – odpověď na str. 16 (v rámečku)
    • otázka č. 2 – odpověď na str. 15
    • otázka č. 3 – odpověď na str. 15
    • otázka č. 4 – odpověď na str.16
    • otázka č. 5 – odpověď na str. 16 (v rámečku)
   • Pokud máte všechno splněno a nevíte, co dělat, doporučuji četbu knihy   Staré pověsti české – komiks, možná ji máte doma  knihovně. Dobrovolná aktivita.
 • Anglický jazyk
  • Ústně: (tato cvičení si pouze říkejte, odpovědi nikam nepište)
   • v učebnici na straně 32 si přečti příběh o Polly. Zkus přeložit, obrázky ti pomůžou pochopit příběh
   • v učebnici na straně 36 se podívej na mapu a řekni 6 vět, kde se co nachází, použij předložky, které jsme se učili (next to – vedle, opposite – naproti), např. The cinema is opposite the restaurant.
  • Písemně: (toto cvičení vypracuj v pracovním sešitě)
   • sešit str. 41 z šedého rámečku nahoře doplň věty do bublin a jeden obrázek si vybarvi
 • Náboženství

Procvičování učiva-www.proskoly.cz, www.onlinecviceni.cz