Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 • Vlastivěda

1) Přečíst v učebnici str. 14 – 15, prohlédnout obrázky, přečíst k nim text.

2) Vyhledat tučně vytištěné názvy na mapě v učebnici.

3) Pracovní sešit str. 13 vyplnit celou stranu. Vytvořit krátký zápis z rámečku str. 15 v učebnici dole.

Doporučení: dle pokynů z poslední hodiny vlastivědy dne 13.10. doporučuji žákům samostatně pokračovat vlastním tempem až po stranu 19. Moravskoslezský kraj budeme už brát společně ve škole. Doufám.

 • Čtvrtek – 15. 10. 2020
  • – Slovo- stavba slova
   • U str. str.18, / cv 6- báseň opiš a pak s ní pracuj podle zadání – a,b,c,d, – písemně do sešitu, e – ústně, cv 2 – ústně
   • PS – str. 14 / cv 4, 5
  • MA – Souhrné opakování
   • U str. 24/ cv 19, výsledky vypiš pod sebe a zaokrouhli na stovky.
   • cv 20 – zápis, výpočet a odpověď zapiš do sešitu ( nezapomeň označit neznámou x )
   • PS – str. 12 / cv 43
   • ČT – číst Církevní pojetí vzniku světa – str. 26-27
   • 10,30 -11,00 – 1. zkušební online hodina JČ. (pomůcky – učebnice a PS,pero)
 • Pátek – 16.10. 2020
  • – Slovo- stavba slova
   • U str. 17 / cv 8 – Vypište do sloupců slova příbuzná s kořenem -ryb-, -lov-, -děl-
   • a vyznačte kořen, předponu a příponu, ústně tvoř věty.
   • str. 18 / cv 3,4 – ústně
   • PS – str. 14 / cv 6
  • MA – geometrie – Vzájemná poloha přímek – kolmice.
   • Podívej se na youtube- Matýskova matematika – rýsování kolmic.
   • U str. 112 / cv 1, 4 – rýsuj do sešitu geometrie.
   • PS – str. 39/ 3
   • Procvičuj sloupečky na okraji – násobení a dělení 10,100,1 000.
  • JA – Cvičíme konverzaci – Seznamování
   • PS – str.18,19 – podle návodu ( křížovka, rozhovor