Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ


Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

 • Matematika
  • Cíl učiva: Písemné opakování a procvičování základních početních úkonů. Dávejte si pozor na úpravu, abyste se nedopouštěli zbytečných chyb. Své výpočty můžete ověřovat na kalkulačce. Hlavně počítejte samostatně – umíte to!
   • 23. 3. – Dokončení příkladů z minulého týdne, pokud jste nestihli. Jestli jste hotovi, opakujte sami dělení dvojciferným číslem, násobilku …Ve volné chvíli si můžete pohrát s kružítkem. Víte, že kružnice se některým nedaří také proto, že nemáte rýsovací potřeby v pořádku.
   • 24. 3. – PS str. 18/1,2 (nezapomeňte na zkoušky a úpravu)
   • 25. 3. – PS str. 19/4,5 (s tabulkou si jistě poradíte, doplnit chybějící čísla)
   • 26. 3. – PS str. 19/boční sloupečky (počítáme nejprve zpaměti a pak až ověřujeme na kalkulačce)
   • 27. 3. – PS str. 23/9,10 (u cvičení 9 do horních políček píšeme výsledky sčítání, do spodních políček výsledky odčítání)
 • Český jazyk
  • Cíl učiva: písemné procvičování – přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací (skloňování)
   • 23. 3. – dokončení písemných úkolů z minulého týdne, pokud jste nestihli, jestli máte splněno, čtěte…
   • 24. 3. – učebnice str. 71/3, 4 – pravopis přídavných jmen – školní sešit, písemně, pokud máte popsaný sešit, použijte sešit domácí
   • 25. 3. – učebnice str. 72/6, 7 – pracujte podle modré tabulky na stejné straně, písemně do školního sešitu, zde je třeba si uvědomit, jak se mění koncovky v množném čísle
   • 26. 3. – učebnice str. 72/9 – a) opis do sešitu, potom b) – vypsat, určit druhy přídavných jmen (jednoduché, není třeba dalších pokynů)
   • 27. 3. – učebnice str. 74/3, 4 – písemně – podle poučky nahoře, připomínám, že se zde jedná o přídavná jména měkká, a proto bude v koncovkách vždy měkké -i (jednoduché)
  • Čtení: přečíst v čítance články – Příliš plná vana, Založení hradu Veveří (v mé učebnici str. 92 – 95). Slabší čtenáři – čtení nahlas.
  • Lovci mamutů – úkol trvalý, dlouhodobý, asi 1 kapitolu denně, slabší čtenáři kolik zvládnou. Jste šikovní, zvládnete to!

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
 • Český jazyk
  • Časovat slovesa i zvratná v minulém čase ( zvratná: koupat se, zpívat si)
  • Časovat slovesa v budoucím čase
  • Opakovat pravopis shody podmětu s přísudkem ( např. děti plaval-, maminky zpíval-, psi štěkal-)
  • Učebnice: str. 89 (88) – 94 (93), JčPs II. str. 28 – 30
  • Čtení – (mimočítanková četba, denně jednu kapitolu), Eduard Štorch: Lovci mamutů
 • Anglický jazyk
  • We are family
   • slovní zásoba Rodina – slovíčka i písemně – JaPS str. 72
   • sloveso -have got positive – mám, máš, má, máme, máte, mají – tabulka z učebnice Ja str. 43
   • vazba se slovesem- have got positive a charakteristický údaj osoby: mám, máš, má, …. dlouhé hnědé vlasy, modré oči, …..– uč. Ja str. 46 – 47
   • JaPS – str.50 – 51, 5
   • https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ