Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020

Školní týden 2. – 6. 11. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. ADesetinná čísla
  • PS str. 45 – zápis bude vyfocen a vložen do Matematika – Obecné – Soubory – Výukové materiály
  • Zápis desetinného čísla PS str. 46 cv. 2
  • Desetinné číslo, desetinný zlomek PS str. 46
  • Číselná osa, porovnávání desetinných čísel učebnice str. 80
  • Zaokrouhlování desetinných čísel – učebnice str. 82, PS str. 50
  • Sčítání des. čísel – PS
 • Matematika 6. B
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Spisovná výslovnost hlásek
   • opsat a naučit se modré rámečky na str. 18 – 19, vypracovat cv. 2. a 9. ústně, cv. 4. a) do sešitu.
   • v pracovním sešitě str. 11,  cv. 1., 2., 3., 4., 6. a) vypracovat
   • cv. 7 v pracovním sešitě na str. 12 napsat do Zadání Teams Tvoření vět
  2. literatura – Karel Čapek: Druhá loupežnická pohádka (četba a zápis do čtenářského deníku)
  3. sloh Vypravování
   • opsat modrý rámeček v učebnici na str. 123
   • ústně vypracovat cv. 1.) a 2.) z učebnice na str.123
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Dokončili jsme učivo Bakterie. Připravila jsem pro vás online kvíz na viry a bakterie, který si otevřete v MS Teams v Zadání 4.11., vypracujete jej a odešlete. Kvíz bude přístupný pouze tento den a ohodnocen známkou.
  • Novou kapitolou jsou Prvoci – jednobuněční živočichové. Učivo najdete v učebnici na str. 22 -23. Přečtěte si jej, prohlédněte si stavbu těla trepky.
  • V tomto odkazu si prohlédněte krátké video Trepka velká
  • Zápis najdete zde. Obrázky v prezentaci si jen prohlédněte.
  • Zopakujte si stavbu trepky v interaktivním cvičení: Stavba trepky
  • V online hodině učivo Prvoci probereme, vysvětlíme si a seznámíme se s dalšími prvoky.
 • Fyzika
  • Částicová stavba látek – kapaliny a plyny – zapsat vlastnosti ze žlutého rámečku str. 37 nebo str. 7, 8 v prezentaci https://slideplayer.cz/slide/13325129/  (text vedle obrázku – není zvýrazněn barevně).
  • Nové učivo – Atomy a molekuly – uč. str. 38, 39
  • Zápis do sešitu si vypracuj pomocí návodných otázek.
   • Jak vzniklo slovo atom?
   • Kdo byl Demokritos?
   • Co je atom a co je molekula? – prezentace str. 3
   • Z jakých částic jsou složeny prvky? – prezentace str. 4
   • Z jakých částic jsou složeny sloučeniny? – prezentace str. 4
 • Občanská výchova
 • Rodinná výchova 6. B
 • Pracovní činnosti
 • Výtvarná výchova