Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020

Školní týden 2. – 6. 11. 2020

 • NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Předmět
   • opsat zápis a vypracovat úkoly z prezentace  Předmět
  2. literatura – Jonathan Swift: Cesta do Laputy, Balnibardi, Luggnaggu, Glubbdubdribu a do Japonska (III. díl knihy Gulliverových cest)
   • četba a zápis do čtenářského deníku
 • sloh  – Osnova charakteristiky
  • opsat modrý rámeček na str. 115
  • podle osnovy charakteristiky v modrém rámečku ústně charakterizovat postavy z ukázek na str. 113 – 114
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Připravila jsem pro vás opakovací online kvíz Původ a vývoj člověka a lidské rasy. Najdete jej dne 5.11. na MS Teams v Zadání. Vypracujte jej a pošlete. Kvíz bude přístupný pouze tento den a ohodnocen známkou.
  • Pokračujeme v učivu opěrná soustava. Další části kostry jsou Hrudník a kostra končetin. Téma je v učebnici na str. 18 – 19. Přečtěte si jej a prohlédněte si stavbu těchto částí kostry.
  • Procvičte si názvy kostí: Horní končetina
  • V online hodině zopakujeme stavbu kostry a probereme stavbu dolní končetiny.
  • Zápis najdete zde. Obrázky v prezentaci si prohlédněte, nemusíte je kreslit.
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Pokračujeme v učivu Oddělování složek směsi. Další tři metody jsou filtrace, krystalizace a odpařování. V učebnici je najdete od str. 18. Vezměte si list papíru a zkuste si poskládat filtrační papír podle návodu na str. 18.
  • Přehrajte si video: Filtrace a Krystalizace
  • Zápis najdete zde.
  • Zopakujte si probrané metody v online cvičení:  Cvičení
  •  V online hodině uvedené metody zopakujeme a procvičíme, vysvětlíme si princip jednotlivých metod.
 • Výtvarná výchova 8. A
  • ti, co už začali tvořit obraz z písmen a mají je ve škole, si je dodělají po návratu do školy, ti, co toto téma ještě nezačali si je mohou vytvořit nyní doma
  • technika výrazné barevné malby (varianty: tempery, anilinky, fixy, pastelky), formát A4 bílý papír
  • v prezentaci máte ukázky (inspiraci), jak by mohly vaše práce vypadat, věc, zvíře, jídlo, cokoliv tvořené z písmen nebo slov vystihující danou věc (např. meloun tvořený ze slova MELOUN)
  • po dokončení nemusíte malby fotit a zasílat, stačí, když mi je dodáte po návratu do školy
 • Výtvarná výchova 8. B
  • Práce do výtvarné výchovy bude spojena s projektem do angličtiny. Na výběr budou 2 témata, podrobnosti vysvětlím v úterní on-line hodině angličtiny. Pokud by se někdo nemohl zúčastnit této on-line hodiny, budou instrukce k projektu na Teams v sekci ´Soubory / Výukové materiály´. Termín dokončení je pondělí 16. listopadu 2020.
 • Pracovní činnosti