Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020

Školní týden 2. – 6. 11. 2020

 • NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
 • Matematika
  • Téma: Slovní úlohy řešené rovnicemi, slovní úlohy o pohybu
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si vysvětlíme a procvičíme řešení náročnějších slovních úloh pomocí soustav rovnic a slovních úloh o pohybu řešených pomocí soustavy dvou rovnic o dvou neznámých.
  • V pracovním sešitě vypracujete na straně 106 cvičení A -3 a ze strany 111 cvičení A -1
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Pravopis obtížných slov
   • učebnice str. 16, cv. 6. a), 7., 9.
   • pracovní sešit str. 9, cv. 1- 6
  2. literatura – Tomáš Garrigue Masaryk
   • zhlédnout video a přečíst text na TGM
   • do sešitu opsat časovou osu a citát, se kterým souhlasíš
  3. sloh Popis předmětu
   • opsat modrý rámeček na str. 107
   • str. 107, cv. 1 ústně
   • str. 107,  cv. 3. a) písemně, odeslat na Zadání Teams –  Dům, ve kterém bych chtěl bydlet
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – písemně: práce s textem – čtení, vyhledávání informací, slovní zásoba. Práce bude na Teams v sekci ´Zadání´ ve středu 4. listopadu 8. – 14. hod. Termín odevzdání je 4. listopadu do 14. hod. Pokud někdo nemůže vypracovat úkol v tomto termínu, napište mi omluvenku předem a já se s vámi dohodnu na náhradním termínu.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Pro zopakování si přehrajte krátkou animaci o minerálech: Minerály 
  • Minule jsme se zabývali stavbou nerostů. Dále se podíváme na Fyzikální vlastnosti nerostů.
  • Učivo najdete v učebnici od str. 13. Pročtěte si hustotu, tvrdost, štěpnost a lom. Zbývající vlastnosti si necháme na příště. V online hodině učivo probereme. Na příští týden připravím  kvíz na učivo Planeta Země a Mineralogie.
  • Zápis, který najdete zde nebo v MS Teams si napište do sešitu.
 • Fyzika
 • Chemie 
  • V MS Teams vám pošlu pracovní list na téma Výroba železa, vypracujte jej a pošlete zpět do 6.11. 2020. Najdete jej také zde.
  • V minulé hodině jsme se zabývali elektrolýzou a jejím využitím. Učivo si zopakujte v online cvičení: Elektrolýza
  • Dalším tématem je Galvanický článek. Učivo je v učebnici na str. 19, projděte si jej.
  • Do sešitu si nakreslete obr. Schéma galvanického článku, při online hodině si jej vysvětlíme.
  • Zápis najdete zde. Obrázky v prezentaci si jen prohlédněte.
  • Přehrajte si pokus Galvanický článek z ovoce
  • Dané učivo probereme v online hodině a vysvětlíme si pojem koroze. 
 • Občanská výchova
 • Finanční gramotnost
 • Výtvarná výchova
 • Mediální výchova
  • realizována v hodině literatury v tématu Tomáš Garrigue Masaryk
  • srovnání textu a jeho filmového zpracování