Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Výchovnou poradkyní na naší škole je paní ředitelka Mgr. Martina Pelikánová

  Konzultační hodiny:  

  • kabinet výchovné poradkyně v 1. patře
  • v pondělí od 10:00 do 15:00 h
  • tel.: 596 732 158, 722 929 160

  Náplní výchovného poradce je:

  • poradenský systém pro žáky 9. tříd při volbě povolání
  • péče o integrované žáky – žáky s poruchami učení a chování
  • věnování pozornosti problémovým žákům, ať už z hlediska prospěchu nebo chování, a dále pak žákům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí
  • poskytování individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů
  • spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou

      Výchovný poradce je tu pro Vás. Každý výchovný poradce je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Můžete mě kdykoliv oslovit, domluvit si schůzku. Žáci mohou také využít „schránku důvěry“, visí na chodbě vedle výtvarného kabinetu.

                                      Mgr. Martina Pelikánová