Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

1. třída – školní týden 14. 4. – 17. 4. 2020

Krákorovo víkendové překvapení (docx), (pdf)

Portál Nová škola zahájil online výuku pro žáky 1. ročníku. Živá vysílání jsou připravena na  YouTube kanálu Online výuka každý den od 9:00. Dívat se můžete i kdykoli později. 

 • Matematika
  • sčítání a odčítání v oboru 0 – 10
  • nadále cvičit typy příkladů: 4 + 2 + 3 = 10 – 5 + 2 =
  • slovní úlohy – jednoduchý zápis, výpočet, odpověď (velkým tiskacím)
  • procvičovat pamětné sčítání a odčítání bez dopomoci
  • opakování geometrických tvarů
  • typy příkladů: 2 + _ = 6 _ + 4 = 6 _ – 2 = 4 8 – _ = 6
  • https://www.youtube.com/watch?v=EHlDc28F71A
 • Český jazyk – čtení, psaní
  • procvičování čtení slov s písmenkem Č
  • práce se slabikářem (doplňovací cvičení, rébusy)
  • skládání slov a vět
  • psaní slov na tabulku velkým tiskacím písmem (např. MRÁČEK, KLÍČEK, PLÁČE, KRAJ, ŠKOLÁK)
  • učíme se psát dopis – oslovení, obsah, podpis
  • nové písmenko B – čtení slabik, slova jednoslabičná, dvojslabičná, víceslabičná
  • práce se slabikářem
  • v písance pokračovat v nácviku a procvičování nových písmen – v, V, z
  • i nadále procvičovat opis, přepis vět – např. U domu je les. Jedeme na výlet. Kam se vydáme?
  • opis slov (např. víla, Vítek, vozí, zelí)
  • diktát slov (víla, vosa, Véna, ráno, dárek, Roman)
 • Prvouka

 

 • Anglický jazyk

Milí žáci,

tento týden si zopakujete:

 • Slovíčka o škole. Podívejte se do učebnice na straně 12-13 a řekněte si všechna slova nahlas. Potom se podívejte na stranu 18 a zkuste ta slovíčka najít a pojmenovat na obrázcích.
 • Také si zopakujte barvy a čísla. V učebnici na straně 19 řekněte, jaké barvy mají myšky šatičky, kalhoty, trička a jaká čísla mají na zádech.