Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

1. třída – školní týden 4. 5. – 7. 5. 2020

Portál Nová škola zahájil online výuku pro žáky 1. ročníku. Živá vysílání jsou připravena na  YouTube kanálu Online výuka každý den od 9:00. Dívat se můžete i kdykoli později. 

 • Matematika
  • číselná řada v oboru 0 – 20
  • orientace v číselné řadě 0 – 20
  • porovnávání čísel v oboru 0 -20
  • rozklad čísel 11 – 20
  • sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes 10
  • typy příkladů: 11 + 4 = 15 – 3 =
  • slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • Český jazyk – čtení, psaní
  • nové písmenko G – nácvik čtení slabik, slov
  • práce se slabikářem: procvičování čtení psaného textu, práce s textem – porozumění textu,
  • skládání slov typu: gorila, garáž, gram, glóbus, angína, tygr,
  • psaní slov na tabulku velkým tiskacím písmem (např. ŠPAGETY, LEGRACE, GRANÁT, GRANULE, GEPARD)
  • porozumění textu – vybarvuj obrázek podle návodu
  • v písance nácvik písmenek – S, š, Š, L
  • opis a přepis slov – Simona, šašek, Šimon, Lada, Líza
  • i nadále procvičovat opis, přepis vět – např. Sova houká. Solím maso. Líza šije šaty.
  • přepis delšího textu – dopis
  • diktát slov (Stela, Simona, šašek, Šimon, Líza)
 • Prvouka
  • člověk ve společnosti – místo, kde žijeme
  • na výletě
 • Anglický jazyk
  • Milí žáci,tento týden si zopakujete slovíčka, která už znáte. Otevřete si učebnici na straně 30-31 a pojmenujte všechny osoby, zvířátka a věci, které už umíte anglicky. Nezapomeňte na barvy. Např. a red hat, a white plane, ….Přeji vám hezké dnyP. Mrnuštíková