Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – obličej, barvy, přídavná jména
 • Popis obličeje – I have got long brown hair and blue eyes.
 • Poslechová cvičení

Samostatná práce

 • Pracovní sešit – vysvětlím na on-line hodině
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 2.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve úterý 2. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 10:00-10:30 hod.

Český jazyk

 • různé tvary slova a slova příbuzná
 • odlišná výslovnost a psaní souhlásek ve slovech
 • párové souhlásky B – P
 • čítanka – „Správný pes“, „Plavání“, „Na zápraží koště stálo“, „V nemocnici“ (str. 84 – 89)
 • zpětná vazba – porozumění textu
 • diktát vět a slov
 • přepis vět a slov
 • opakování psaní malých a velkých písmen (písanka)

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes 10 (opakování, procvičování)
 • počítání z paměti
 • násobení dvěma
 • příprava na dělení
 • slovní úlohy – znázornění, zápis, výpočet, odpověď
 • geometrie – úsečky, měření úseček

Prvouka

 • zdraví – opakování
 • kalendář