Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 1. 6. – 5. 6. 2020

 • – Párové souhlásky na konci slov.
  • Sloh- Posloupnost děje.
  • Čtení- Plynulé čtení s porozuměním.
  • Psaní- Správné spojování písmen, rozestupy, umístění diakritických znamének.
 • MAT- Násobení a dělení 6,7. Vztahy o n-více, o n-méně, o n-krát méně, o n-krát více.
 • PRV- Léto.
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková 

 • Pondělí 1. 6 – Den dětí.
  • JČ mluvnice : 
  • MAT:
   • Vypracuj si PL – Hazejte_kostkou_a_pocitejte přes DM-SW. K tomuto úkolu potřebuješ hrací kostku. Postupuj dle pokynů jednotlivých cvičení. Splněný úkol neodevzdáváš ke kontrole.
   • V posledním cvičení se píše o ciferném součtu.
   • Vysvětlení: Výsledek byl např. 55. Ciferný součet čísla 55 je 5+5=10 a číslo, které má stejný ciferný součet je např. 37, protože 3+7=10.
  • Za pěkného počasí utíkej ven. Hraj si a dováděj. Jezdi na kole, bruslích, skatu,… Bude li pršet, zahrej si společenskou hru, maluj, čti, dělej co máš rád nebo třeba pomoz tátovi v garáži, se sekáním zahrady, úklidem sklepa… Nezapomeň na mámu a její činnosti. Něco dobrého s ní uvař nebo jí pomoz utřít prach, vysát.
  • Protože je dnes mezinárodní Den dětí, určitě se dočkáš drobné odměny, pohlazení, úsměvu, přání a laskavého pohledu všech, kterým na Tobě záleží. Hodně radosti, spokojenosti a lásky všem dětem! Žijte šťastně, vesele a ve zdraví! A ať Vás nic netrápí příliš dlouho!
 • Úterý 2. 6.
  • JČ mluvnice :
   • JČ učebnice str. 97. Přečti si článek: DROZD.
   • 97/2 ústně s odůvodněním pravopisu.
   • Do sešitu JČ si napiš: V předložkách NAD, POD, PŘED píšeme D, protože si můžeme říci: NADE mlejnem, PODE a PŘEDE dveřmi. Musíme si zapamatovat slova: SNAD, HNED, POŘÁD, DOSUD, ODTUD. Nedají se jinak odůvodnit.
   • 97/5 napiš si jako přepis.
  • MAT:
   • Nauč se násobky čísla 7 nahoru a dolů. Odříkávej potupně: 7 krát 1 je 7, 7 krát 2 je 14, 7 krát 3 je 21,…7 krát 10 je 70. Vyjmenuj: 7, 14, 21, 28,…70 a 70, 63, 56, 49,…7.
   • Červená MAT 12/1., 2., 3.
  • JČ čtení a sloh:
   • Čítanka str. 110. a 111.: O bílém koníčku čteme hlasitě.
   • Pracujeme ústně s textem:
    • Doplň vynechaná slova: Náš koníček………………………podkovičkou……………………., pěkně……………………….. o travičku, kdo mu půjde………………………………..?
    • Děti byly schované ( v kůlně / pod peřinou / na půdě / ve sklepě ).
    • Koníčkovi pro travičku ( šly / nešly ), pro vodičku ( šly / nešly ).
    • Děti se mamince ukázaly, když zaslechly ( o travičce / o jahůdce ).
    • Do sešitu ČT/SL si opiš tuto hádanku a rozlušti ji. Řešení napiš jako odpověď a můžeš ho i nakreslit.
    • Piš si: Jménem je příbuzné s hříbky, ale jinačí. Pustí se do otýpky. Po ovsu skotačí. (ĚBÍŘH)
   • JČ sloh: Podle pracovního listu: Spisovatelem na_pár_chvil si zkus sestavit vlastní příběh. PL je vložen v DM-SW jako úkol, který nevyžaduje vypracování. Opět k němu potřebuješ hrací kostku.
    • Až Ti kostka určí tvou postavu a místo, kde se děj odehrává, pusť se do vyprávění příběhu a nezapomeň, že věty mají v textu své pevné místo a musí na sebe navazovat tak, aby tvé vyprávění dávalo smysl. Musíš dodržet tzv. posloupnost děje. Neskákat tam a zpět, nevracet se od konce k začátku. Hovoř smysluplně a jednoduše. Neopakuj slova. Vol krátké jednoduché věty. Nezačínej stále slovy: A tak,…A pak,…Potom. Používej i jiné spojky než spojku a. Nezapomeň, že méně je někdy více. A protože hrací kostka má nejvyšší číslo 6, i ty vytvoř povídání nejméně o 6 větách.
 • Středa 3. 6. 
 • Čtvrtek 4. 6.
  • JČ mluvnice : 
   • JČ učebnice 99/1 přečti si hlasitě text: Pstruh v zimě. Odpověz si na všechny oranžové i fialové puntíky pod textem.
   • JČ/PS str. 38. celá.
  • MAT:
   • červená str. 13. celá.
  • JČ sloh, psaní: Učebnice JČ 98/3. Po přečtení textu: Co mi Jirka vyprávěl, pracuj dle pokynů dole.
   • Do sešitu ČT/SL strom si napiš nadpis: SLOVA NESPISOVNÁ a vypiš je. Nahraď je dle vzoru z učebnice slovy spisovnými. Piš si: čundr – výlet, brácha – bratr, kámoš – kamarád, atd…
   • Písanka str. 29. Pozdrav.
 • Pátek 5. 6. 
  • PRV:
   • Učebnice str. 57.
   • PRV/PS str. 67.