Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – obličej, přídavná jména, barvy, zvířata, čísla 1-10
 • Pracovní sešit – procvičování slovní zásoby
 • Popis obličeje
 • Rozhovor – věk, jméno, moje oblíbená barva/zvíře …

Samostatná práce

 • Pracovní list – vysvětlím na on-line hodině
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 2.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve úterý 16. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 10:00-10:30 hod.

       Český jazyk

 • párové souhlásky Ď – Ť
 • párové souhlásky V – F
 • opakování – procvičování tvrdých a měkkých slabik
 • čítanka II. – „Zapomnětlivý Jakub“, „Medvídkovo putování“, básničky – J. Žáček, Z. Svěrák
 • zpětná vazba – porozumění textu, recitace
 • diktát vět a slov
 • přepis vět a slov
 • opakování psaní malých a velkých písmen (písanka)

      Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes 10 (opakování, procvičování)
 • počítání z paměti
 • násobení třemi
 • dělení třemi (příprava)
 • slovní úlohy – znázornění, zápis, výpočet, odpověď
 • geometrie – měření na centimetry a milimetry

      Prvouka

 • dny v týdnu
 • části dne

     Pracovní činnosti

     Hudební výchova