Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – obličej, přídavná jména, barvy, čísla 1-10
 • Pracovní sešit – poslechové cvičení
 • Rozhovor – věk, jméno, mám krátké černé vlasy …

Samostatná práce

 • Pracovní list ´Happy faces´ – vysvětlím na on-line hodině
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 2.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve úterý 9. března: kluci 8:00-8:30 hod., holky 10:00-10:30 hod.

Český jazyk

 • párové souhlásky B – P
 • párové souhlásky D – T
 • opakování – procvičování tvrdých a měkkých slabik
 • čítanka – „Básnička pro píšťalku“, „Jaro“, „Kamarádi“, Princezna na hrášku“, „Motýli“
 • zpětná vazba – porozumění textu, recitace
 • diktát vět a slov
 • přepis vět a slov
 • opakování psaní malých a velkých písmen (písanka)

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem přes 10 (opakování, procvičování)
 • počítání z paměti
 • násobení dvěma (procvičování)
 • dělení dvěma
 • slovní úlohy – znázornění, zápis, výpočet, odpověď
 • geometrie – úsečky, měření úseček

Prvouka

 • měsíc po měsíci
 • kalendář

Výtvarná výchova

Tělesná výchova