Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodina

 • Slovní zásoba: škola, zvířata, barvy, numbers 1-10
 • Otázka: What’s this? It’s a blue pencil.
 • Video – procvičování slovní zásoby

Písemně – samostatná práce

 • Pracovní sešit str. 19: – horní cvičení: v učebnici na straně 14-21 najdi 3 věci, které má u sebe Rodney. Ty 3 věci nakresli do okýnek a pod každé okýnko napiš název anglicky.

dolní cvičení: v levém okýnku vybarvi paní učitelku, do pravého okýnka nakresli nějakou svoji školní potřebu – aktovku, pouzdro, …. a napiš barvu + věc.

 • Zápis do sešitu English – otázka What’s this? (zápis bude na Teams / team 2.A English holky/kluci v sekci ´Zadání´) – vysvětlím na on-line hodině.
 • Zprávu o splnění úkolu v pracovním sešitě mi, prosím, pošlete na dm software nebo mi to děti ukáží na on-line výuce na kameru. Zápis do sešitu English vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat ve středu 11. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 11. – 11.30 hod.

Český jazyk

 • slovo – místo slova ve větě
 • slova – souřadná, podřazená a nadřazená
 • slova – dělení na konci řádku
 • sloh – popis
 • diktát vět a slov
 • opis a přepis vět
 • písanka – dodržování tvaru písmen podle normy psaní, správné spojování písmen, rozestupy, umístění diakritických znamének, opakování psaní písmen
 • čtení – slova s obtížnou slabičnou stavbou, užívání správného slovního přízvuku
 • čítanka – „U zubaře“, „Hrnečku vař“, „Jeden za všechny, všichni za jednoho“

      Matematika

 • jednotky délky, objemu, hmotnosti (opakování)
 • souhrnné opakování – sčítání, odčítání s přechodem desítky v oboru čísel 20
 • počítání se závorkami
 • numerace v oboru 100, rozklad čísla na desítky a jednotky
 • vytvářením souboru o daném počtu prvků
 • rozklad čísel, porovnávání čísel
 • slovní úlohy – znázornění, zápis, výpočet, odpověď
 • geometrie – tělesa, body a čáry

   Prvouka

 • zelenina a ovoce
 • opakování podzim
 • rodina – u nás doma

 Pracovní činnosti

 • připravíme si barevný papír nebo bílý, který si můžete vybarvit
 • můžete vytvořit veselou kočičku, která bude mít na kožíšku kytičky, srdíčka ….
 • teď již potřebujete jen nůžky, lepidlo, pastelky nebo fixy