Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 

      Soutěž pro žáky základních škol pod názvem „ Badatelská chemie“ se uskutečnila dne 31. 5. 2017 v ZŠ v Sedlištích, která byla vyhlašovatelem soutěže. Byla určena žákům 8. a 9. ročníku, tedy těm žákům, kteří už ve svém rozvrhu hodin mají chemii jako jeden z hlavních přírodovědných předmětů.
      Žáci z devíti zúčastněných základních škol regionu Slezská brána se potýkali s úkolem, který byl předem znám a jeho téma bylo „Čistota vody a znečišťování vody“. I když se z žáků našeho 8. ani 9. ročníku nikdo soutěže neúčastnil, přesto měla naše škola v 1. ročníku této soutěže své zastoupení. Tím odvážným soutěžícím byl žák teprve 5. ročníku naší školy Marek Kroviář, který předvedl bravurně prezentaci na téma „Mikroorganismy ve vodě a jejich desinfekce“. Vzhledem ke svému nízkému věku a vysoké úrovni prezentace si získal obdiv nejen všech soutěžících starších žáků, ale také doprovázejících učitelů chemie z našeho regionu. Milé bylo, že svou prezentaci předvedl i se sádrou na nedávno zlomené ruce. Za svou odvahu předstoupit před porotu a prokázat na jeho věk neobvyklé znalosti z chemie a přírodopisu obdržel mimo soutěž diplom „Přírodovědný talent“.
      Těší nás, že máme ve škole takového šikovného, schopného a přitom skromného žáka. Zaslouží si, aby se o něm vědělo nejen u nás ve škole, ale také na veřejnosti. Za vzornou reprezentaci naší školy si zaslouží nejen obdiv, ale i poděkování stejně tak jako jeho třídní učitelka Mgr. Eva Macháčová, která ho spolu s jeho rodiči v jeho mimořádných zájmech podporuje.

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka