Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Dne 18. ledna 2018 jsme se zúčastnili již tradiční akce s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Tato akce se konala v Kulturním domě K – TRIO v Ostravě – Hrabůvce ve spolupráci s odbornými učilišti a středními odbornými školami pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách ČR, UNIHOST.„Řemeslo má zlaté dno“ je soutěž šestičlenných družstev, ve které žáci plní jednotlivé soutěžní úkoly v praktických, odborných i vědomostních programech zaměřených na řemeslné a odborné činnosti. Pro soutěžící družstva byla připravena interaktivní stanoviště, na kterých se prezentovala konkrétní řemesla či obory praktickým úkolem. Pod odborným vedením si mohli žáci vyzkoušet vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem. Každé stanoviště mělo vymezený časový limit – 8 minut. Úkol plnili zvolení členové družstva za aktivní podpory zbývajících spolužáků. Podmínkou bylo vystřídání všech členů družstva na připravených interaktivních stanovištích během soutěže. Samotná soutěž trvala asi 3 hodiny.

Naši školu reprezentovalo šestičlenné družstvo žáků 9. ročníku: M. Dudková, K. Kaločová, G. Rohlová, N. Irglová, O. Botur a G. N. Füssy, Ty čekalo 18 různorodých úkolů, které je měly jednak zaujmout, tak i ve zkratce ukázat, co obnáší nejen jednotlivé učební a studijní obory, ale i povolání, na která studium žáky připravuje. Postupně se seznámili například s profesemi kuchař, prodavač, aranžér, zdravotní sestra, stejně tak jako s obory techničtějšího rázu jako je truhlář, elektrikář či obkladač. Těžko říci, na kterém stanovišti se jim líbilo nejvíce a které pro ně bylo nejnáročnější. Do všeho šli s plným nasazením – ať už se jednalo o aranžování kytice, obvazování raněného, smažení palačinky nebo zatloukání hřebíků do podkovy. 

Celá akce byla zakončena vyhlášením výsledků nejúspěšnějších družstev. Naši „deváťáci“ se umístili na 1. místě ze tří nejúspěšnějších škol. Z akce si tak odnášeli nejen hodnotné ceny, ale také cenné zkušenosti a příjemné zážitky.

fotogalerie

Mgr. Martina Pelikánová