Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

      Ve dnech  24. a 25. 10. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili v rámci hodin výtvarné výchovy edukačního programu Galerie výtvarného umění v Ostravě. Během programu, jenž nesl název „Rozsviťme si“, se měli žáci možnost nejen seznámit s uměním v našem regionu v průběhu let 1918 až 1938, ale také připomenout si letošní 100. výročí založení první republiky a dotknout se proměn, kterými region v tomto období prošel. Bylo velmi zajímavé zjistit, co již zcela vymizelo, ale naopak také to, co zde nadále zůstalo, a také zažít okamžik, kdy se žáci  společně pokusili „rozsvítit tvář černé země“.  

  

      V první výstavní síni zazněla jména umělců, která byla pro většinu žáků zcela neznámá – Kubišta, Huf, Polášek, Salichová,Kremlička. Žáci si prohlédli, kromě pláten významných autorů,  také rozmanité plastiky, bustu ženy Mechtildy Lichnovské nebo sochu prvního prezidenta samostatné republiky T. G. Masaryka odlitou z bronzu. Měli také možnost se dozvědět, kde se nachází originál sochy pohanského boha Radegasta, kterou mnozí z nás měli možnost shlédnout během svého výletu do Beskyd. Málokdo ví, že originál sochy můžeme najít na radnici města Frenštát pod Radhoštěm.

     Ve druhé výstavní síni pak mohli žáci shlédnout propagační plakáty a reklamy z let minulých. Patrný byl zejména rozdíl mezi grafikou tehdejší doby a dnešními bilboardy. Dominantou této výstavní síně byl model automobilu TATRA, ale k shlédnutí byl také i originál jízdenky vlaku Slovenská strela, který byl vyroben ve firmě Tatra Kopřivnice.

     Poslední zastavení patřilo již samostatné tvorbě žáků. Pod jejich rukama se začaly proměňovat fotografie zcela všedních a obyčejných staveb, parků, budov, ploch a různých míst Ostravy. Jinak fádní zákoutí našeho města se za pomoci barevného překreslování, dokreslování na průklepový papír a vrstveného prosvícení lampou měnily ve 3D obrázky, které působily jako zajímavý shluk nápadů, které by se mohly stát originálním nápadem na oživení našeho města.

     Na závěr bylo velmi milé slyšet pochvalu pracovníků galerie, která patřila třídě 6. A  za její příkladné chování při výkladu a  samostatné tvůrčí práci.

Mgr. Nelly Kavalová, vyučující Vv 6. ročníku