Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 

Budou se záložky do knih vratimovských žáků líbit v Bratislavě?

      Již poněkolikáté se naši žáci zapojili do česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia „Záložka do knihy spojuje školy“. Letošní již 9. ročník projektu měl téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ a jeho cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

     Celý měsíc říjen všichni žáci kreslili, stříhali, lepili a laminovali, a tak různými výtvarnými technikami vyráběli záložky do knih, ze kterých vznikla krásná výstavka ve školní knihovně, kterou postupně zhlédly všechny děti ze školy. Na konci října si pak žáci záložky vyměnili se žáky ze Základní školy M. R. Štefánika na ulici Grösslingová v Bratislavě. Kromě záložek poslali poštou na Slovensko i dopisy pro žáky partnerské školy, ve kterých se představili a napsali do nich i své kontakty. Teď netrpělivě čekají na odpovědi bratislavských žáků.

     Kromě vyrábění záložek a psaní dopisů se vratimovští žáci ve svých hodinách literatury měli možnost seznámit i se slovenským jazykem. Nejprve si četli ukázky ze slovenského slabikáře, pak se pustili do překladu i náročnějšího slovenského textu. V mnoha třídách se ukázalo, že děti umí daleko více než jen přečíst slovenský text, protože mají Slováky mezi svými rodinnými příslušníky. Nakonec se hodiny literatury změnily ve velmi zábavné žákovské besedy.

     V říjnu tohoto roku celá naše společnost slavila 100. výročí vzniku Československa. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ se stal důstojnou součástí těchto oslav, protože prakticky dokázal, že Češi a Slováci sice už nežijí ve společném státě, ale stále umí zorganizovat velice pěkné společné projekty.  

                         vedoucí školní knihovny Mgr. Pavlína Kožušníková