Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 

Krok za krokem ke společnému cíli     

     Prázdniny utekly jako voda a je tady opět začátek dalšího školního roku. Společně s ním jde, jako každým rokem, ruku v ruce adaptační kurz 6. ročníků. Adaptační kurz je skvělou příležitostí, jak se mohou noví žáci, kteří k nám přicházejí ze Základní školy Řepiště, začlenit do svého nového kolektivu, poznat své nové spolužáky, najít si kamarády, zkrátka adaptovat se na zcela jiné prostředí, než na které byli zvyklí.  Je také ale jedinečnou možností, která napomůže třídnímu učiteli, který povede svou třídu po celé čtyři roky školní docházky, vidět své děti z jiného úhlu pohledu, než mu skýtají školní lavice. A naopak, žákům zase napomůže blíže poznat svého nového třídního učitele. To vše vytváří dobrý a pevný základ pro jejich společné fungování.

     Letošní adaptační kurz žáků 6. ročníku se konal od 5. 9. 2019 do 7. 9. 2019 v překrásném prostředí Horní Bečvy. Zúčastnilo se jej celkem 46 žáků ze tříd 6. A a 6. B. Realizátorem kurzu byla ředitelka školy Martina Pelikánová, za učitele se kurzu účastnily Jana Kotásková a nová posila pedagogického sboru Miriam Kludková. Byli jsme ubytováni v rekreačním středisku EVRAZ Vítkovice, které skýtalo mnohé možnosti pro naše aktivity – k dispozici jsme měli velké sportovní hřiště, krytý venkovní bazén, bowling a také velkou místnost pro různé hry v případě špatného počasí. Na počasí jsme si ale nemohli letos vůbec stěžovat – v den příjezdu nás přivítalo slunce, které na obloze zůstalo po celý den. A i když se na další den schovalo za mraky, deště jsme zůstali ušetřeni, a tak jsme se mohli nerušeně věnovat všemu, co bylo v plánu adaptačního kurzu. První den byl věnován především aktivitám zaměřeným na vzájemné poznávání se dětí mezi sebou. Jelikož se slunce projevilo ve své plné síle, využili jsme také možnosti využití venkovního bazénu a alespoň na chvíli jsme se zchladili v příjemně chladné vodě. Hned po odpolední svačině jsme se vydali na menší procházku k přehradě Horní Bečva, během níž někteří žáci hledali houby, jiní sbírali borůvky a mnozí zase statečně bojovali se svými fyzickými silami, aby zdolali cestu tam i zpět. Nakonec jsme všichni úspěšně dorazili zpět na chatu a s chutí snědli večeři v podobě lahodné koprové omáčky s bramborem. Vyvrcholením večera bylo utkání bowlingu, ve kterém si žáci navzájem změřili své síly.

     Den druhý se nesl v duchu her zaměřených na týmovou spolupráci a vzájemnou důvěru. Vyvrcholením kurzu byla hra „Pevnost Boyard“, která prověřila schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků obou tříd. Nebyla nouze o chvíle napětí, okamžiky zklamání, stejně tak jako o nadšené fandění. Která třída vyhrála? To přece nebylo vůbec podstatné. To, co bylo důležité, byl zážitek dětí a úžasné chvíle, ve kterých dokázali žáci podpořit svého spolužáka a snaha všech táhnout za jeden provaz. Ani jsme se nestačili rozkoukat a najednou tady byl den odjezdu. Pevně doufám, že se všem našim žákům adaptační kurz líbil, že se podařilo všem nově příchozím začlenit se do nového třídního kolektivu a že byl položen dobrý základ vztahu mezi žáky a jejich novým třídním učitelem. To vše se ale ukáže během následujících čtyř let jejich školní docházky. Jako ředitelka školy jsem velmi ráda, že díky tomuto kurzu mohu blíže poznávat nejen své žáky, ale také své učitele. A nám všem bych přála, abychom si dokázali atmosféru, která na kurzu panovala, uchovat co nejdéle to bude možné….

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy