Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 

Vážení rodiče,

      jménem vedení školy Vás chci informovat o vyhlášení stávky pedagogických pracovníků školy, která je stanovena na středu 6. 11. 2019. Stávku organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ). Dne 1. 11. 2019 proběhla schůze všech členů základní organizace ČMOS PŠ na naší škole, kteří svým hlasováním rozhodli o účasti pedagogických pracovníků naší školy ve stávce. Byl stanoven stávkový výbor, který mi jako zaměstnavateli předložil oznámení o konání stávky. Důvodem připojení pedagogů ke stávce je neúspěšnost jednání Mgr. Františka Dobšíka, předsedy ČMOS PŠ a ministra školství Ing. Roberta Plagy ve věci navýšení platů pedagogických pracovníků pro rok 2020.

      Jelikož se na naší škole stávky zúčastní 19 pedagogických pracovníků školy, nebudeme schopni po celý den zajistit provoz školy a školní družiny.  V době stávky bude tedy škola pro žáky zcela uzavřena. Školní jídelna nebude v provozu, jelikož ke stávce se připojili rovněž pedagogičtí pracovníci ZŠ Vratimov, Datyňská 690. Oběd všech žáků v tento den je hromadně odhlášen. Pokud nejste schopni si oběd zajistit sami, je možné si oběd odebrat, ale odběr obědu bude možný pouze za plnou (nedotovanou) cenu. Pokud máte zájem o oběd v den stávky, kontaktujte prosím paní Lucii Pokludovou, vedoucí školní jídelny (http://stravovani-vratimov.cz/kontakt/).

      Účastníci stávky nebudou v den stávky na svém pracovišti a za tento den nebudou pobírat plat. Ve škole budou pouze správní zaměstnanci (uklízečky, školnice), ředitelka školy a učitelé, kteří se stávkou nesouhlasili. V této době se budou zabývat činnostmi, které souvisí s náplní jejich práce.

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám, budu Vás o nich okamžitě informovat.

                                                              Děkuji za pochopení.

                                                                                      Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy