Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 
Vážení rodiče,
níže uvádíme odkazy, které se týkají nástupu žáků 9. ročníků (11. 5. 2020) a žáků 1. stupně (25. 5. 2020) do školy. Prosíme o jejich důkladné prostudování a o sdělení závazného zájmu a potvrzení docházky Vašeho dítěte do školy svému třídnímu učiteli (žáci 9. ročníků – do 7. 5. 2020, žáci 1. stupně – do 18. 5. 2020). Zároveň Vás upozorňujeme na povinnost odevzdat při nástupu do školy „Čestné prohlášení“. Pokud nemáte možnost si toto prohlášení vytisknout, bude k dispozici v ředitelně školy každý den od 7:00 do 13:00h.