Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

V pátek 16. 4. 2021 v čase od 14:00 do 17:00 h se uskuteční zápis dětí do 1. třídy.

K zápisu je potřeba přinést:
1. podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
2. ofocený rodný list dítěte,
3. v případě, že žádáte o odklad školní docházky, je nutné doložit žádost o její odložení, posudek Pedagogicko psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Základní podmínky pro pobyt ve škole v době zápisu jsou následující:
1. k zápisu se mohou dostavit oba rodiče společně s dítětem,
2. v době pobytu ve škole je potřeba dodržovat základní hygienická a epidemiologická opatření: po vstupu do budovy školy nebo po vstupu do třídy je potřeba použít dezinfekci na ruce, po celou dobu zápisu je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem, v případě Vašeho dítěte respirátorem nebo chirurgickou rouškou (v případě, že chirurgickou roušku nemáte, rádi Vám ji poskytneme).

Pro vstup do školy použijte hlavní vchod školy.
Po dobu zápisu Vašeho dítěte se Vám bude věnovat vždy jeden z pedagogů. Pokud budete mít zájem o prohlídku naší školy, budu Vám plně k dispozici a ráda Vás školou provedu.

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 722 929 160 nebo prostřednictvím emailu pelikanova@zsmasaryk.cz.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy