Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Od 17. 5. 2021 dochází k nástupu všech žáků 1. stupně do školy. Pro žáky 2. stupně platí stále rotační výuka v nastaveném režimu, tzn. v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021:

  • prezenční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B,
  • distanční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

V posledních týdnech školního roku, které nás čekají, bude režim pro žáky 1. stupně následující:

  • platí rozvrh hodin tak, jak v průběhu normálního školního roku – tedy budou vyučovány všechny předměty, včetně Tv a Hv (jen stále platí zákaz zpěvu, v tělesné výchově je povoleno mít tělesné aktivity ve vnějších prostorách školy),
  • testování bude probíhat 1 x týdně v pondělí,
  • žáci s podpůrným opatřením mají v obvyklém čase předmět Pedagogické intervence nebo Speciálně pedagogické péče,
  • vzhledem k tomu, že byla od 17. května zrušena povinnost homogenních skupin, začíná rovněž běžný provoz školní družiny pro všechny žáky 1. až 5. tříd, kteří jsou ve školní družině zapsáni. Provoz odpolední družiny bude opět do 16 hod.